Skip to the content

Cybersecurity zal profiteren van exponentiële groei

Een cybersecurity hack bij Solarwinds een jaar geleden, meer thuiswerk, e-learning en e-commerce hebben ervoor gezorgd dat cybersecurity steeds belangrijker is geworden de afgelopen maanden, en zal worden in de toekomst. Marc Langeveld, onze technologie-expert geeft duiding.

Waarom een DBI-fonds een slimme belegging is voor vennootschappen

Heeft uw vennootschap een liquiditeitsoverschot? Dan is een beursbelegging een logische stap. Enig nadeel: de dividenden en meerwaarden worden bij verkoop fors belast. Het DBI-fonds biedt een fiscaalvriendelijke oplossing. 

Elektrificatie wagens zorgt voor disruptie in autosector

Vandaag rijden slechts 1% van alle wagens in omloop elektrisch. De komende 20 jaar zou het belang van elektrische wagens jaarlijks moeten stijgen met bijna 20%, waardoor 30% van het wereldwijde wagenpark elektrisch zou zijn tegen 2030. De elektrificatie van wagens zorgt voor heel wat disruptie in de sector waardoor de winstmarges van klassieke autobouwers steeds meer onder druk komen te staan. Naast elektrische wagens bieden ook elektrische fietsen en scooters heel wat potentieel. De urbanisatie zal ervoor zorgen dat deze vervoersmiddelen steeds meer gebruikt zullen worden. Er zijn heel wat interessante bedrijven die inspelen op deze seculaire trends.

De (on)afhankelijkheid van centrale banken

Centrale banken spelen een belangrijke rol in onze economie. Zo stippelen ze het monetaire beleid uit met als doel prijsstabiliteit te bewerkstelligen. De laatste maanden en jaren komt er echter steeds meer kritiek op het feit dat centrale banken steeds moeilijker onafhankelijke beslissingen kunnen nemen. Waarom is het belangrijk dat een centrale bank een onafhankelijk koers vaart? We leggen het u graag uit.

Duurzaam beleggen: leidend sinds onze start

De opmars van duurzame beleggingen is onstuitbaar. Door de coronacrisis is de integratie van Ecologische, Sociale en Governance criteria (ESG) immers steeds belangrijker geworden bij zowel institutionele als particuliere beleggers. De trend was al langer duidelijk, maar net zoals de digitalisering is ook de verduurzaming van beleggingen een versnelling hoger geschakeld. Duurzaamheid is echter geen hype bij Econopolis, maar zit verankerd in ons DNA. In 2009 waren we leiders, en dat willen we vandaag opnieuw zijn.

Technologie wordt ook in 2021 en daarna een winnaar

Wanneer we opnieuw de discontovoet erbij nemen, zijn we van mening dat deze in het voordeel zal blijven spelen van technologiebedrijven. We verwachten dat de rente immers door de kwantitatieve versoepeling van de centrale banken laag zal blijven en mogelijk zelfs nog verder zal dalen.

4 markante evoluties in de groeilanden

Zoals u weet volgen we de groeilanden -als één van onze belangrijkste convicties- van nabij op via onze Econopolis-uitvalsbasis in Singapore. Groeilanden-expert Gino Delaere houdt er de vingers aan de pols van de lokale economie, analyseert nieuwe trends en speurt er naar de beste investeringen en bedrijven die zullen profiteren van de seculaire groeitrend in de opkomende markten. We lijsten 4 evoluties op die ons de afgelopen maanden in positieve zin opvielen.

Coronavaccins: een goudmijn voor de farma-industrie?

Dankzij tal van wetenschappers is er razendsnel een vaccin ontwikkeld om ons te beschermen tegen het coronavirus. Maar de grote farmabedrijven die ze op de markt brengen, krijgen nu ook veel kritiek. Zo zouden ze buitensporige winsten maken. Maar zijn ze ook echt een goudmijn? En is het nu het ideale moment om er aandelen van te kopen? Danny Van Quaethem, farma-expert bij Econopolis, geeft advies.

Energieneutrale gebouwen zijn geen sciencefiction meer

Een energie-neutraal gebouw of net zero building is een gebouw dat op jaarbasis minstens evenveel energie produceert dan het consumeert. Om dit doel te bereiken doet men beroep op zaken zoals zonnepanelen, betere isolatie, slimme ramen en geothermie. Tegen 2050 zouden 10% van alle gebouwen energieneutraal moeten zijn. Dit zou meer dan 7 gigaton aan CO2 kunnen vermijden. Verder bieden computergestuurde managementsystemen voor gebouwen heel wat potentieel. Ze zijn onder andere in staat om lichten te doven wanneer niemand aanwezig is en om ruimtes automatisch te verluchten. Zo worden de temperatuur en luchtkwaliteit geoptimaliseerd. 

Geothermie als een van dé meest betrouwbare hernieuwbare energiebronnen

Hét grote voordeel van geothermie? Het feit dat het een constante en betrouwbare bron van hernieuwbare energie is die, in tegenstelling tot zon- en windenergie, dag en nacht beschikbaar is. Geothermische energie heeft nog heel wat groeipotentieel. Vandaag zijn naar schatting slechts 6 tot 7% van alle geothermische bronnen aangeboord. Verschillende onderzoekers verwachten dat de komende jaren de markt jaarlijks met 3,5% tot 5% zal groeien. Geothermische energie zou de komende 30 jaar meer dan 1 biljoen dollar kunnen opleveren. Bedrijven die hierop inspelen zijn onder andere het Amerikaanse Ormat en de Zweedse bedrijven Climeon en Nibe.