Skip to the content

 

Het adviseren van vermogende families - soms over meerdere generaties - is een complexe taak met een grote verantwoordelijkheid. Wij kunnen het vertrouwen dat u in ons stelt alleen maar rechtvaardigen door u de allerbeste dienstverlening te bieden. Uw Econopolis-adviseur treedt daarbij op als uw persoonlijke rentmeester. Op basis van uw persoonlijke situatie en doelstellingen verzamelt hij/zij de juiste informatie en brengt u samen met onze interne specialisten. Zo creëren we oplossingen speciaal voor uw beleggingsportefeuille.

 

Discretionair vermogensbeheer

 

U wenst zich niet dagelijks bezig te houden met het opvolgen van de financiële markten en uw beleggingsportefeuille, maar wil het beheer van uw vermogen zorgeloos uitbesteden aan deskundige specialisten die tevens de steeds complexer wordende vermogensfiscaliteit voor u in de gaten houden? 

Dan bent u in goede handen bij ons privaatvermogens-beheerteam. Wij beleggen uw vermogen op een verantwoorde, duurzame wijze, altijd binnen duidelijke grenzen die we samen met u bepalen. Op periodieke momenten bespreken we met u de ontwikkelingen van uw beleggingen en passen we de strategische focus aan waar nodig.

Gemoedsrust

 

Met de aanhoudend lage rentestand worden beleggers gestuwd naar risicovollere, volatielere en illiquide beleggingen, wat een aanzienlijk risico van verlies met zich meebrengt. Als beleggers ook in tijden van crisis veerkrachtig willen blijven, hebben ze behoefte aan betrouwbare beleggingsoplossingen.

Als specialisten in kapitaalbehoud beschermen we uw belangen tegen de huidige en toekomstige financiële calamiteiten. In nauw overleg met u bereiden we uw vermogen voor op de volgende generaties en we zorgen ervoor dat deze de komende decennia maximaal tegemoet komt aan de nieuwe realiteit.

Een totaalpakket

 

Inkomsten, uitgaven en schulden zijn slechts enkele stukjes van de financiële puzzel. Het inventariseren van uw financiën is een cruciaal onderdeel in het voltooien van de vermogensfoto. Onroerende goederen, kunstwerken, participaties, zakelijke activiteiten en private investeringen: Econopolis adviseert families over het beheer van hun gehele vermogen. Het doel: het vermogen laten aangroeien en ongeschonden overdragen aan de volgende generaties.

We bieden ook geavanceerde vermogensanalyses en een geconsolideerde rapportage die een compleet overzicht geven van de activa en rendementen van onze klanten. Dit leidt tot betere beslissingen.

Uw gids door het financiële doolhof

 

Wij zijn uw gids die u door het financieel-economisch doolhof leidt en u beschermt tegen de praktijken die de afgelopen decennia hebben geleid tot ontsporingen in de financiële sector. Uw persoonlijke adviseur fungeert als rentmeester van uw vermogen en steunt op ons uitgebreide netwerk van interne specialisten in onder meer vermogensbeheer, macro-economie en private equity. Met meer dan 25 specialisten zijn wij één van de weinige echt onafhankelijke vermogensbeheerboetieks in België. We worden regelmatig gelauwerd voor onze expertise op het vlak van financiële analyse, beleggingen en macro-economische aangelegenheden. Onze experten helpen particulieren, bedrijven, stichtingen en family offices. Daarnaast doen we waar nodig een beroep op de expertise van betrouwbare, gerenommeerde externe partijen.

Future-proof

 

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de inzichten beschreven in de bestsellers 'Econoshock' en 'Gigantisme'. In deze boeken schetst Econopolis' hoofdeconoom Geert Noels hoe onze economie er precies voor staat en wat we van de toekomst kunnen verwachten. Enkel wie zich omringt met de juiste raadgevers en zich goed en tijdig informeert, zal erin slagen de economische en maatschappelijke veranderingen te doorstaan en de financiële gevolgen ervan om te buigen in zijn voordeel.

De inzichten en conclusies uit deze boeken vormen de kernprincipes van onze langetermijnbeleggingsstrategie. Met een atypische aanpak, afgestemd op de nieuwe economische realiteit en gebouwd op heilige basisprincipes als onpartijdigheid, duurzaamheid en transparantie. We kijken naar de lange termijn, voorbij de waan van de dag.

Maatwerk is onze stijl

 

Iedere klant is anders, iedere opdracht is anders. In tegenstelling tot de traditionele vermogensbeheerders bestaat er geen standaardaanpak bij Econopolis. Maatwerk is onze stijl. 

Wij werken voor een selecte groep klanten die we persoonlijk kennen en onze volle aandacht kunnen geven. Wij willen weten wat uw waarden zijn, waar u van droomt, hoe u de toekomst van uw naasten ziet. Wij maken graag tijd voor u vrij en vragen ook voldoende ruimte in uw agenda. Een persoonlijke aanpak betekent voor ons ook: werken met respect voor het bijeengebrachte vermogen dat we mogen beheren. Daar gaan we voorzichtig, vooruitziend en bezorgd mee om.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking, wil u graag een vrijblijvende kennismaking, of heeft u een specifiek idee? Contacteer ons voor een afspraak