Skip to the content

Als fiduciair adviseur of 'wealth coach' bieden we op onafhankelijke en efficiënte wijze advies aan familiale en institutionele vermogens, met een focus op de lange termijn.

ALM scan als vertrekpunt

 

Als wealth coach (of 'fiduciair adviseur'), is het onze taak om externe vermogensbeheerders te helpen selecteren en te monitoren om de risico's en het rendement van de portefeuille als geheel te bewaken en de activa in verhouding tot de verplichtingen (passiva) te beheren. De eerste stap is een dynamisch beheer van activa en passiva. We nemen de huidige activa-en-passivasituatie als uitgangspunt om een investerings- en risicobeheerstrategie te bepalen in overleg met de klant, die altijd aan het roer staat en het laatste woord heeft.

Dankzij onze vlakke structuur en korte communicatielijnen zorgen we ervoor dat de klant altijd de juiste - en meest recente - informatie en advies krijgt. De externe vermogensbeheerders worden door ons begeleid in onze rol als wealth coach en we zorgen voor rapportage en monitoring op maat die een objectieve kijk op en analyse van hun prestaties mogelijk maken.

Transparantie doorheen uw vermogen

 

Om te zorgen dat u als cliënt over de juiste boordinstrumenten beschikt, zorgen wij als fiduciair adviseur voor transparantie in het beleggingsproces, het rendement en de kosten ervan. Indien meerdere bewaarders worden gebruikt vereist dit bovendien een uniforme 'vertaling' van de uiteenlopende rapporten, inclusief de definitie van de financiële instrumenten, het rendement en de kosten.

Econopolis kan bovendien advies verschaffen inzake niet-genoteerde instrumenten. We kunnen daarvoor een beroep doen op ons Private Investments Team dat de voorbije jaren al diverse investeringen in schuld en kapitaal heeft gedaan in niet-genoteerde ondernemingen (circa 200 miljoen EUR in de laatste 10 jaar).

Governance

 

De splitsing tussen beheer en depot leidt tot meer transparantie voor de cliënt en over het algemeen lagere kosten. Vaak zien cliënten namelijk slechts het topje van de ijsberg van de kosten.

De aanpak van Econopolis is erop gericht enerzijds concurrentiële en transparante kostenafspraken te maken met de bewaarders, zowel wat betreft de eigenlijke bewaarkosten, abonnementskosten als de transactiekosten, en anderzijds de volledige kostenontwikkeling nauwgezet op te volgen, zodat de totale kost van het beheer (en niet alleen de zichtbare 'headline' kosten) steeds een stuk lager blijft dan de marktgemiddelden.

Hoewel we over het algemeen een voorkeur hebben voor de selectie en aanstelling van één centrale depotbank (die dan niet betrokken is in het beheer), kunnen in bepaalde gevallen andere oplossingen met meerdere bewaarders aangewezen zijn. Het komt er echter steeds op aan om de mogelijke belangenconflicten te vermijden door correcte contractuele afspraken met de bewaarders.

Waarom Econopolis?

 

Wij verlenen fiduciair advies voor families en institutionele beleggers sinds 2009. De meeste van onze cliënten verkiezen om de samenwerking vertrouwelijk te houden. Econopolis vervult dit mandaat al vele jaren voor heel wat partijen, in binnen- en buitenland.

Sinds de start heeft Econopolis geïnvesteerd in een multidisciplinair team van mensen met een onberispelijke staat van dienst en gedegen kennis inzake macro-economie en aandelen- en obligatieselectie. Doordat Econopolis voor andere cliënten ook rechtstreeks het beheer waarneemt voor de tegoeden heeft zij dagelijks en praktisch inzicht in de werking van de mandaten waardoor zij beter in staat is haar rol als fiduciair adviseur naar behoren uit te oefenen. In deze voor België relatief nieuwe activiteit heeft Econopolis snel haar plaats verworven en een gedegen methodiek ontwikkeld, die zij nu naar nieuwe cliënten kan uitrollen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking, wil u graag een vrijblijvende kennismaking, of heeft u een specifiek idee? Contacteer ons voor een afspraak.