Skip to the content

Privacy Policy

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Econopolis Group (hierna “Econopolis” genoemd), waaronder de volgende vennootschappen vallen:

 • Econopolis NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Wealth Management NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econostrategy NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econodigital BV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Switzerland SA, met zetel te Quai des Forces Motrices 14 | CH-1204 Genève, Zwitserland
 • EPi BV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk

Deze vennootschappen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren als natuurlijke persoon.

Welke gegevens verwerkt Econopolis?

Econopolis verwerkt enkel gegevens die relevant zijn met betrekking tot de relatie die u met Econopolis heeft.

Indien u geen klant bent, zal Econopolis in principe niet over uw gegevens beschikken, tenzij u deze zelf invoert in het contact center, of in een inschrijvingsformulier voor één van onze events of nieuwsbrieven. In dat geval beschikt Econopolis enkel over uw contactgegevens en over de geanonimiseerde statistieken die wij tijdens onze elektronische mailings verzamelen om na te gaan of onze nieuwsbrieven door de geadresseerden geopend worden.

Verder bestaat de mogelijkheid dat onze bestaande klanten of connecties ons doorverwijzen naar u, omdat zij overtuigd zijn dat u interesse hebt in onze diensten. Wanneer dit het geval is, zullen wij u informeren dat wij over uw gegevens beschikken. U kunt ons steeds vragen om geen verder contact op te nemen.

Wanneer u een klantenrelatie wenst aan te gaan met Econopolis, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen. Het gaat hier om uw identiteitsgegevens, contactgegevens, familiale situatie, uw kennis omtrent financiële producten, uw financiële situatie, en uw beleggingsdoelstellingen.

Tijdens de klantenrelatie beschikt Econopolis ook over de transactiegegevens die betrekking hebben op de rekening die u door ons laat beheren.

Als websitebezoeker laat u bepaalde gegevens achter die de browser toelaten u als individuele bezoeker te identificeren. Over deze gegevens kan u meer lezen in ons cookie statement.

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerkt Econopolis mijn gegevens?

Indien u een contractuele relatie met ons aangaat, verwerkt Econopolis uw persoonsgegevens met als primaire doel u op reglementaire wijze te kunnen laten genieten van onze dienstverlening, die aan uitgebreide wetgeving onderhevig is.

Uw persoonsgegevens dienen om na te gaan op welke manier wij uw vermogen kunnen beheren, u beleggingsadvies kunnen geven, uw orders kunnen doorgeven of u beleggingsverzekeringen aanbieden.

Verder brengen wij een persoonlijk aspect in onze dienstverlening: graag brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwigheden, nodigen wij u uit op onze events, en, tenzij u daar liever niet aan herinnerd wilt worden, feliciteren we u graag met uw verjaardag en sturen we u op het einde van het jaar een kerstkaart.

Om na te gaan of onze events en nieuwsbrieven relevant zijn voor de geadresseerden, gaan we via geanonimiseerde statistieken na of onze mails geopend werden.

In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan derde partijen.

Waar stuurt Econopolis persoonsgegevens heen?

In het kader van uw contractuele relatie met ons doen wij beroep op derde partijen (zoals de bewaarnemers van uw effecten) en zijn we genoodzaakt uw identificatiegegevens naar hen te sturen opdat zij een rekening kunnen openen op uw naam.

Verder maken wij ook gebruik van derde partijen om gegevens op te slaan (cloud storage providers), zodat wij de continuïteit van onze dienstverlening kunnen garanderen en niet afhankelijk zijn van één fysieke opslaglocatie. Deze derde partijen voldoen aan de Europese privacy standaarden.

Voor het organiseren van events werken wij samen met bepaalde organisatoren om de praktische regelingen te treffen, en met advertentiebureaus om de uitnodigingen te versturen. Deze partijen krijgen enkel de minimale gegevens die nodig zijn om deze events in goede banen te leiden.

Aangezien Econopolis gereglementeerde diensten verleent, bestaat de mogelijkheid dat de financiële toezichthouder (FSMA) gegevens opvraagt. In dat geval is Econopolis verplicht om deze gegevens door te geven.

Verder hebben ook gerechtelijke instanties, administratieve autoriteiten en de politie de mogelijkheid om gegevens op te vragen in het kader van een onderzoek.

Welke rechten hebt u?

Uw persoonsgegevens zijn nog steeds van u, daarom kan u bepaalde rechten uitoefenen.

 • U mag ons steeds vragen om inzage te krijgen in uw klantendossier, of andere gegevens die wij eventueel over u bewaren, zoals deze die u ons verleend hebt in het contact center;
 • U kan ons ook vragen om gegevens te corrigeren, indien u vaststelt dat wij deze fout geregistreerd hebben;
 • Bepaalde gegevens kan u laten wissen;
  • Let wel, indien wij wettelijk of contractueel verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houdenkunnen wij deze niet wissen.
 • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Econopolis.
  • Aangezien het overgrote deel van de gegevens die wij verwerken onder een wettelijke verplichting vallen, kunnen wij hier niet altijd op in gaan.
 • U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens over te dragen naar uzelf of een derde. Dit kan u echter enkel uitoefenen voor de gegevens die wij digitaal bewaren. Papieren dossiers vallen hier niet onder.
 • U kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk een halt toe te roepen, wanneer u vermoedt dat wij uw gegevens zonder correcte rechtvaardiging verwerken.
 • U kan steeds uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, indien u die voordien gegeven had voor een specifieke activiteit.

Om uw rechten uit te oefenen kan u steeds een mailtje sturen naar: compliance@econopolis.be.

Of per brief naar: Compliance Econopolis, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk.

Binnen 30 kalenderdagen zal uw verzoek gehoor krijgen en informeren wij u in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen en mogen voldoen.

Hoe dan ook zullen wij, alvorens in te gaan op uw verzoek, uw identiteit verifiëren. Dit doen wij om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats toegang krijgt tot uw gegevens.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Econopolis uw gegevens of klachten behandelt, kan u steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Hoelang houdt Econopolis persoonsgegevens bij?

Econopolis houdt uw gegevens enkel bij zolang deze nodig zijn in uw klantendossier, en zo lang de wetgever dit vraagt.

Doorgaans houden wij uw klantendossier bij tot 10 jaar na de beëindiging van de klantenrelatie, omwille van de financiële en boekhoudregelgeving.

Indien u geen klant bent, en u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven en events, dan verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk uit onze mailing lijst na ontvangst van uw bericht.

Bijkomende vragen?

Met vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij ons terecht via compliance@econopolis.be.