Skip to the content

Demografische trends drijven de economie en de aandelenmarkt

Demografische trends drijven de economie en de aandelenmarkt
Demografische trends drijven de economie en de aandelenmarkt

De marktleiders in GLP-1 (“Ozempic”) waren bij uitstek de trekkers van het demografiethema in 2023.

In 2024 zullen bedrijven actief in stedelijke oplossingen een sterke groei neerzetten.

Terugblik op het voorbije kwartaal

Het thema demografie speelt in op de toenemende wereldbevolking en de vergrijzing die hiermee gepaard gaat, maar ook op de wil van de bevolking om kwalitatiever te leven. Om dit te vertalen naar investeringen in aandelen, wordt het universum binnen Econopolis opgedeeld in drie clusters: langer leven, gezonder leven en gelukkiger leven. De belangrijkste economische sectoren binnen dit thema zijn gezondheidszorg, consumentengoederen en diensten en industrie. Over het algemeen wisten deze categorieën een sterk jaareinde neer te zetten. In het bijzonder wisten bedrijven, die gespecialiseerd zijn in sportartikelen, een uitzonderlijk vierde kwartaal neer te zetten met rendementen van meer dan 30%. Laboratorium- en medische technologiebedrijven wisten ook solide rendementen van 10 tot 20% neer te zetten. Enkele BigPharma-bedrijven, zoals Merck, Roche en Eli Lilly, hadden het dan weer moeilijk het voorbije kwartaal.

Jaaroverzicht 2023

Zoals eerder aangegeven komen aandelen die inspelen op de belangrijkste demografische trends typisch uit de gezondheids- en consumentensector. Beide sectoren presteerden het afgelopen jaar niet bepaald goed. Initieel was dat te wijten aan de snel oplopende rente, maar vanaf de zomer werd het sentiment negatief beïnvloed door GLP-1. Het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly, beide marktleiders in GLP-1, waren dan ook de enige uitblinkers binnen de gezondheidssector. Het is echter mogelijk dat de markt afgelopen jaar iets te streng was in het onderscheiden van winnaars en verliezers. Waar de aandelenmarkt in 2023 grotendeels werd gedragen door zeven aandelen, is er komend jaar mogelijk ruimte voor een relatieve inhaalbeweging door de rest van het peloton.

Vooruitblik op het nieuwe jaar 2024

Voor traditionele farmabedrijven dreigt een herhaling van een relatief teleurstellend 2023. Lage waarderingen wegen nog steeds niet op tegen de regulatoire onzekerheid in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en de (massaal) aflopende patenten. Dat laatste vormt meteen ook de opportuniteit voor de biotechsector; klassieke farmabedrijven zullen hun pijplijn verder willen aanvullen met nieuwe geneesmiddelen. AbbVie serveerde afgelopen weken mogelijk een voorbode van wat komen gaat met de overnames van Cerevel Therapeutics ($ 8,7b) en ImmunoGen ($ 10b). Bovendien bezorgen de dalende rentevoeten biotechbedrijven wat extra zuurstof. Een heropleving in biotech zou ook goed nieuws moeten zijn voor de producenten van labo- en diagnosetoestellen. Deze bedrijven kampten afgelopen jaren met een normalisatie (lees: voorraadcorrectie) post-corona en een groeivertraging in China.

Los van de gezondheidssector doen gunstige cijfers voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december het beste verhopen voor 2024. Bedrijven zijn dit jaar immers aangewezen op hogere volumes. De tijd dat prijsverhogingen vlot werden doorgerekend is even voorbij. Een sterke arbeidsmarkt en dalende inflatie(verwachtingen) blijven de belangrijkste voorwaarden voor een stijging van de consumentenuitgaven. Uitgaande van een consument mét vertrouwen blijven wij inzetten op bedrijven uit de reis-, sport- en evenementensector.

Verstedelijking en vastgoed: een duurzame demografische trend?

Demografie is bij uitstek een relatief voorspelbare, langetermijntrend. Wij geloven dan ook sterk dat structurele thema’s zoals medische innovatie, de opkomende middenklasse in Azië, automatisatie en urbanisatie uitstekende opportuniteiten bieden voor geduldige beleggers. Over het laatste thema, urbanisatie, weiden we hieronder verder uit. Naar aanleiding van covid-19 en de vastgoedcrisis in China worden hier en daar immers vraagtekens geplaatst bij de verdere verstedelijking. Vormde het coronavirus geen bewijs voor de kwetsbaarheid van stedelijke omgevingen? Zijn onverkochte vastgoedprojecten in Chinese (provincie)steden geen illustratie van een omgekeerde beweging richting platteland? Wij zien alvast voldoende bewijs om te veronderstellen dat de groei van de wereldbevolking ook in de toekomst gepaard zal blijven gaan met een verdere urbanisatie.

De wereldbevolking wordt steeds urbaner. De Verenigde Naties (Department of Economic and Social Affairs, Population Dynamics) voorspellen dat de verhuis naar de stad zich ook in de toekomst zal voortzetten. Naar schatting zal in 2050 68% van de wereldbevolking (8,6 miljard mensen) in een stedelijke omgeving wonen (UN – World Urbanization Prospects). Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 4,2 miljard mensen in 2018.

Japan loopt al lang voorop in de verstedelijking. Meer dan 90% van de Japanse bevolking woont in steden. De toetreding tot de WTO in 2001 was een kantelpunt voor China. De plattelandsvlucht nam toe, wat leidde tot een spectaculaire verstedelijking in de afgelopen decennia. India, een andere demografische reus, loopt achter op China. Net zoals in Afrika woont minder dan de helft van de Indiase bevolking in steden.

Deze snelle urbanisatie brengt belangrijke uitdagingen met zich mee. Zo kampen veel stedelijke gebieden met een tekort aan betaalbare woningen. De snelle bevolkingsgroei legt daarnaast een zware druk op de infrastructuur van veel stedelijke gebieden, waaronder wegen, watersystemen en sanitaire voorzieningen. Ook milieuvervuiling en sociale ongelijkheid worden vaak in de hand gewerkt door verdere verstedelijking.

Bedrijven die oplossingen aanbieden in deze stedelijke context hebben dan ook de wind in de zeilen. Zo maken bijvoorbeeld bedrijven, actief in afvalverwerking, deel uit van het aandelenuniversum binnen Econopolis. Ook ingenieursbureaus voor de planning en software voor het ontwerpen van grote infrastructuurwerken worden met aandacht opgevolgd. De lokroep van de stad zal ook in de toekomst luid blijven klinken. Iedereen weet immers: “stadslucht maakt vrij”!

Stijn Plessers

Stijn Plessers

Stijn Plessers is Licentiaat in de Economische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven). Hij begon zijn carrière in 2006 bij een private bank om daarna 15 jaar voor KBC Asset Management te werken. Bij KBC AM was hij oorspronkelijk verantwoordelijk voor het beheer van een grote krediet- en OTC-derivaten portefeuille om zich daarna volledig toe te leggen op aandelen. Eerst als analist voor de technologiesector en daarna als beheerder van gespecialiseerde, wereldwijde aandelenmandaten. In April 2023 maakte Stijn de overstap naar Econopolis Wealth Management.