Skip to the content

Liquidatiereserve en DBI-bevek: de ideale combinatie

De liquidatiereserve biedt een verlaagd belastingtarief voor de vennootschapswinsten die u opspaart binnen uw vennootschap en daarna wenst uit te keren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat u die winst 5 jaar laat staan. Dat biedt perspectieven om deze gelden in de tussentijd te beleggen, bijvoorbeeld via een fiscaal-vriendelijke belegging in een DBI-bevek.

 

Wat is de liquidatiereserve?

Tot 2011 bood een vennootschap een fiscaal interessante manier om een centje opzij te zetten voor later. Door de winsten niet uit te keren en later de vennootschap te vereffenen, bespaarde u de belasting (roerende voorheffing) op uitgekeerde dividenden.

Maar in 2012 besliste de regering dat ook wanneer een vennootschap vereffend wordt, de uitkering onderworpen is aan roerende voorheffing. De winsten binnen de vennootschap opsparen was dus slechts uitstel van belasting. Als compensatie bedacht de regering in 2014 het stelsel van de liquidatiereserve.

De liquidatiereserve laat u toe om de winsten van de vennootschap na verrekening van de vennootschapbelasting op een aparte boekhoudkundige rubriek te plaatsen. Op het ogenblik dat u dat doet, betaalt u een afzonderlijke aanslag van 10%. Laat u die reserve vervolgens 5 jaar onaangetast staan, dan kan u deze som uitkeren met een roerende voorheffing van slechts 5% (tegenover 30% bij een gewoon dividend). U bespaart dus de helft. Wordt de reserve uitgekeerd naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap, dan is er zelfs geen voorheffing verschuldigd, zelfs niet als de periode van 5 jaar nog niet voorbij is.

Er zijn wel een paar voorwaarden. Ten eerste kan u hiervan alleen gebruikmaken als kmo: een kleine onderneming zoals gedefinieerd in de vennootschapswet. Daarnaast moet u de som 5 jaar onaangeroerd laten staan op een afzonderlijke passiefrekening. U mag er dus geen uitkering mee doen en mag bijvoorbeeld ook geen verliezen verrekenen op deze som. Doet u dat wel, dan komt er een bijkomende aanslag (bovenop de 10%) van 20% zodat u uiteindelijk ook 30% belastingen betaalt op de vennootschapswinst.

 

De DBI-bevek

U legt in uw vennootschap dus een reserve aan waar u 5 jaar niet mag aankomen. Een termijn van 5 jaar biedt perspectieven om te beleggen in aandelen en aandelenfondsen. En de DBI-bevek springt dan zeker in het oog als fiscaal-vriendelijke belegging.

Belegt een vennootschap rechtstreeks in aandelen, dan zijn de dividenden die u ontvangt of de meerwaarden die u erop realiseert, ook gewoon onderworpen aan vennootschapsbelasting. Er bestaat een 100% vrijstelling (bekend als de DBI-regeling – definitief belaste inkomsten) maar daarvoor moet u een ‘taxatievoorwaarde’, een ‘kwantitatieve voorwaarde’ en een ‘houdperiode’ respecteren.

De taxatievoorwaarde houdt in dat de vennootschap waarin u als vennootschap belegde, onderworpen moet zijn aan een normaal belastingregime. De kwantitatieve voorwaarde vereist dat uw belegging in de aandelen van een vennootschap minstens 10% bedraagt van het kapitaal van die vennootschap of een aanschaffingswaarde heeft van minstens 2.500.000 euro. En ten slotte moet u de aandelen minstens 1 jaar aanhouden.

Het grote voordeel van een DBI-bevek is dat u als vennootschap-investeerder deze 3 voorwaarden niet moet naleven voor uw aandelen in een DBI-bevek. Let wel: zo’n bevek biedt u geen vast rendement noch kapitaalbescherming.

 

Vrijgestelde dividenden naar de liquidatiereserve

De DBI-bevek moet zelf ook enkele voorwaarden naleven waaronder de verplichting om jaarlijks minstens 90% van zijn winsten opnieuw uit te keren. Maar voor u als vennootschap is die opbrengst dus volledig belastingvrij.

Die opbrengst kan u dan zelf ook nog onderbrengen in een liquidatiereserve zodat uw uiteindelijke belasting op dat dividend of de meerwaarde, 10% bedraagt op het ogenblik dat u de winst reserveert en 5% als u de reserve verder uitkeert.

 

Samengevat

Legt u een liquidatiereserve aan, dan moet u die som 5 jaar lang opzijzetten. Die reserve op middellange of lange termijn investeren is dan een logische keuze. Aandelen liggen voor de hand maar hun opbrengst (dividenden of meerwaarden) is onderworpen aan vennootschapsbelasting.

Een DBI-bevek biedt als voordeel dat u eenvoudiger kan voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden op dividenden en meerwaarden op aandelen. Hebt u de opbrengst van die DBI-bevek niet meteen nodig, dan kan u het belastingbesparend effect nog vergroten door ook de dividenden van de DBI-bevek in de liquidatiereserve op te nemen. Na 5 jaar kan u ze dan verder uitkeren aan een gunsttarief van 5%.

Bij Econopolis hebben we de nodige ervaring, alsook een sterk trackrecord in het beheer van DBI-fondsen. Ontdek hier onze DBI-pagina.

Contacteer ons via info@econopolis.be voor meer info.
 

Fred Janssens

Fred Janssens

Fred Janssens behaalde een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en een aanvullende Master of Finance aan de Antwerp Management School. Na stages bij o.a. een grote internationale instelling gespecialiseerd in asset custody en een onafhankelijke Belgische private bank, vervoegde Fred het Econopolis-team en bouwde hij mee de vermogens- en fondsbeheeractiviteiten uit. Vandaag is hij Partner & Head of Corporate Affairs en leidt hij de Risk & Compliance afdeling.