Skip to the content

Eurozone flirt met recessie, groei in VS koelt af

De Amerikaanse economie toont veerkracht met groeicijfers ondanks strakker monetair beleid. De Eurozone worstelt met verminderd ondernemersvertrouwen, wijzend op een diepgaande industriële recessie. In China was de opleving van activiteit n,a het einde van het zero-covidbeleid dan weer van korte duur. 

Marktenupdate Q3-2023

Het derde kwartaal van 2023 verliep in drie fasen. Juli startte met sterke prestaties van risicovolle activa, met name aandelen. Maar net toen beleggers comfortabeler werden met risico, volgde een correctie in augustus. Het kwartaal sloot somber af, waarbij slechts enkele aandelen standvastig bleven.

Obligaties zijn helemaal terug

Rentevergoedingen van 5% vormen een stevige basis voor de toekomst.
De groeiende interesse in obligaties wordt onderstreept door een instroom van meer dan $200 miljard in obligatiefondsen en ETFs (en de staatsbon ...).

China op een kruispunt: economische transformaties en nieuwe uitdagingen

China’s vergrijzing en bevolkingsafname bedreigen de recente economische vooruitgang.
China stimuleert binnenlandse consumptie en zoekt nieuwe allianties te midden van vastgoed- en VS-gerelateerde uitdagingen.

De opkomst van China en de uitdagingen voor traditionele autobouwers

Groeiende zorgen over Chinese import van wagens in Europa. Europese autobouwers moeten hun elektrificatie-inspanningen versterken.

Het samenspel van twee techtitanen in de opzwepende dans van exponentiële technologieën

De focusverschuiving van groei naar waarde en weer naar groei onderstreept de nieuwe kansen van Chinese techaandelen. Ondanks toenemende geopolitieke spanningen en economische fluctuaties blijft China een onmiskenbare kracht in het mondiale landschap.

Peking intensiveert anti-corruptiecampagne: Chinese gezondheidssector onder vuur

Peking lijkt haar politiek van marktdynamiek te wijzigen met toenemende regulering en inspecties. De nieuwe anti-corruptiecampagne treft zowel lokale als westerse medische bedrijven actief in China.

China's dubbele rol in de klimaattransitie: bedreiging of kans?

China is de grootste CO2-uitstoter ter wereld, maar ook een sleutelspeler in de groene technologie en klimaatneutrale inspanningen. De Inflation Reduction Act uit de VS, de Europese Green Deal, en China’s voortrekkersrol in cleantech geven de klimaattransitie een stevige impuls.

Van winkelkarretje tot ChatGPT

Als we de belangrijke economische gebeurtenissen van het afgelopen kwartaal overlopen, kunnen we niet voorbij aan de recente doorbraak van “AI” via ChatGPT. Het wordt foutief vergeleken met een zoekrobot, terwijl het in feite een tekstgenerator is. Een hele sterke wel, met vele mogelijkheden. Maar wees voorzichtig, het is geen waarheidsmachine.

Marktenupdate Q1-2023

Ondanks de volatiliteit was het eerste kwartaal van 2023 positief voor aandelen - tenminste voor wie in de juiste namen en sectoren zat.