Skip to the content

Op naar een Democratische president en Republikeinse senaat?

Beleggen doet u steeds met een langetermijnvisie. Toch hielden we bij Econopolis de afgelopen week alles omtrent de presidentsverkiezingen nauwlettend in het oog. Het feit dat het ernaar uitziet dat we de komende vier jaar met een Democratische president en Republikeinse senaat te maken zullen krijgen, had een positieve impact op de beurzen. Al mogen er uiteraard niet te vroeg conclusies getrokken worden. Ook in de strijd om het presidentschap worden de prijzen pas aan de meet uitgedeeld.

Beleggen doet u steeds met het oog op de lange termijn. Presidenten en politici komen en gaan. Er bestaat geen eenduidig antwoord of een Democratische of Republikeinse president beter is voor de beurs. Veel hangt af van welke periode u bekijkt. Algemeen kan gezegd worden dat de ontwikkeling van de economie veel belangrijker is dan wie het aan het hoofd van het land staat (it’s the economy stupid).

De vorige verkiezingen leerden ons dat peilingen onbetrouwbaar zijn. Ook bij deze verkiezingen blijkt opnieuw dat de foutenmarge veel groter is dan initieel werd aangegeven. Bovendien bekijken de media de situatie veel te weinig door een Amerikaanse bril (cfr. beperkte sociale bescherming in het land, lagere graad van educatie, enzovoort).

Democratische president en Republikeinse senaat

Een Amerikaanse president kan op zijn eentje een aantal dingen veranderen, maar voor fundamentele beslissingen heeft zijn partij ook de meerderheid nodig in het Amerikaans Congres (senaat + Huis van Afgevaardigden). Het ziet er naar uit dat de Democraten met Biden de president zullen leveren, maar geen meerderheid zullen hebben in de senaat. Hierdoor neemt de kans op grote wijzigingen in het Amerikaans gezondheidssysteem af. Bijgevolg reageerden de koersen van deze bedrijven positief op de verkiezingsuitslag. 

Ook voor Big Tech-bedrijven zoals onder andere Alphabet (Google), Amazon en Facebook zou het goed nieuws zijn wanneer de senaat in handen van de Republikeinen zou komen, aangezien zo het risico op korte termijn kleiner wordt dat deze mastodonten opgesplitst zullen moeten worden. De aandelen van deze bedrijven veerden sterk op door de tussentijdse verkiezingsuitslag. Verder wordt de kans ook kleiner dat Biden forse belastingverhogingen voor bedrijven kan doorvoeren. Dit is een andere factor die de aandelenmarkt op korte termijn ondersteunt.

Europa en klimaat 

In Duitsland wordt de vermoedelijke overwinning van Biden waarschijnlijk ook op applaus ontvangen. Trump dreigt er immers al enkele jaren mee om de import van auto’s uit Europa hoger te gaan belasten. Onder Biden lijkt dit risico lager. Het feit dat Biden minder protectionistisch is dan Trump, spreekt dan ook in het voordeel van Europese aandelen.

Trump heeft lak aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Van Biden wordt verwacht dat hij wel degelijk forse maatregelen zal nemen op dit vlak. Daarom reageerden klimaatgerelateerde aandelen steeds enthousiaster naarmate de overwinningskansen van Biden toenamen. Denk bijvoorbeeld aan Vestas dat bijna 15 procent hoger noteert dan zijn dieptepunt woensdagochtend.

Verhoging aandelengewicht en exposure klimaataandelen

Nadat de aandelenmarkten de afgelopen maand behoorlijk fors corrigeerden terwijl de economische ontwikkelingen niet wezenlijk veranderden (de nieuwe coronagolf bemoeilijkt het economisch herstel weliswaar, maar dit zou tijdelijk moeten zijn), verhoogden we in aanloop naar de verkiezingen het aandelengewicht in onze gemengde fondsen enigszins. Verder gingen we er vanuit dat geen van beide kandidaten desastreus zou zijn voor de beurzen (Trump is meer van hetzelfde van wat we al kennen, terwijl Biden geen extreem figuur is die draconische wijzigingen zou doorvoeren). Verder verhoogden we in sommige van onze fondsen de posities in klimaatgerelateerde aandelen licht toen duidelijk werd dat Biden aan de winnende hand was. Tot op heden lijkt zowel het verhogen van ons aandelengewicht in het algemeen, als onze extra blootstelling aan klimaataandelen zijn vruchten af te werpen.

Hoewel we ons niet teveel laten leiden door politieke ontwikkelingen, wil dit niet zeggen dat we er geen rekening mee houden. Politici kunnen immers op bepaalde sectoren en bedrijven een belangrijke invloed hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan importheffingen op bepaalde producten uit specifieke landen, het subsidiebeleid, het beleid met betrekking tot mededinging, enzovoort.

De beste bescherming voor beleggers tegen onzekerheid blijft nog steeds spreiding. Daarmee bedoelen we spreiding over verschillende activaklassen, regio’s en individuele bedrijven. Dat doen we optimaal door zelden zeer hoge gewichten toe te kennen aan individuele aandelenposities en te zorgen voor voldoende spreiding over sectoren en regio’s (groeilanden). Daarnaast mijden we bewust sectoren zoals bijvoorbeeld banken en oliebedrijven omdat we er geen rooskleurige toekomst voor zien. 

De macro-economische ontwikkelingen zijn belangrijk, maar uiteindelijk belegt u in individuele bedrijven. We beleggen in de eerste plaats in aandelen van bedrijven waarvan we geloven dat ze het goed kunnen doen los van de politieke ontwikkelingen. Indien er fundamentele zakenveranderen (politiek, economisch, bedrijfsspecifiek) dient u als belegger uw portefeuille steeds tegen het licht te houden en indien nodig bij te sturen. 

Bernard Thant

Bernard Thant

Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen aan EHSAL (nu Hogeschool-Universiteit Brussel). Daarna volgde hij nog een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer aan dezelfde instelling. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Daar werkte hij het grootste deel van zijn carrière als financieel analist. Hij was ook enkele jaren actief als beheerder van aandelenportefeuilles bij dezelfde instelling. Bernard trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in september 2014 als equity analyst.