Skip to the content

Regelmatig beleggen werkt!

Op het moment waarop we deze bijdrage schrijven, maandag 24 februari, gaan de wereldwijde beurzen fors naar beneden. Ze worden geplaagd door COVID-19 (het coronavirus), dat zich steeds verder lijkt te verspreiden. Uit angst voor een pandemie met zware economische gevolgen drukken beleggers op de verkoopknop.

Beleggen is echter vooruitkijken, en een strategie waarbij de beleggingen worden gespreid in de tijd is bijzonder nuttig. Hieronder wordt weergegeven wat deze strategie voor u kan opleveren wanneer u regelmatig belegt.

Scenario 1: u belegt alles in één keer

Laten we eens kijken wat er gebeurt wanneer u een som van 10.000 euro in fonds X in één keer belegt. U koopt tegen een koers van 50 euro/deelbewijs, en verwerft dus 200 deelbewijzen. Laten we veronderstellen dat het fonds de onderstaande koersen bereikt wanneer u wil verkopen. De rechterkolom toont de bruto winst of het verlies op elke belegging.

 

Verkoopprijzen

Winst of verlies

EUR 40

-EUR 2000

EUR 60

EUR 2.000

EUR 80

EUR 6.000

Dit is het basisscenario. Laten we eens naar de andere scenario’s kijken nu.

Scenario 2: een dalende markt

In een dergelijke markt is regelmatig kopen en gemiddelden opbouwen echt nuttig. Laten we ervan uitgaan dat 10.000 euro gelijk wordt verdeeld tussen vier aankopen tegen koersen van 50 euro, 40 euro, 30 euro en 25 euro over een periode van één jaar. Die vier aankopen van 2500 euro zorgen ervoor dat u 295,8 deelbewijzen kunt kopen. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van een belegging van één grote som in een keer. Laten we nog eens kijken naar de winst die dezelfde verkoopkoersen opleveren.

Verkoopprijzen

Winst of verlies

EUR 40

EUR 1.833

EUR 60

EUR 7.750

EUR 80

EUR 13.666

 

Wanneer je dus regelmatig koopt en gemiddelden opbouwt, heb je in een dalende markt een lagere gemiddelde aankoopprijs en dus een kleiner verlies, dan wanneer je alles van bij de start zou gekocht hebben.

Scenario 3: een vlakke markt

Laten we nu eens bekijken hoe regelmatig bijkopen werkt in een markt die per saldo weinig beweegt. We veronderstellen dat 10.000 euro gelijk wordt verdeeld tussen vier aankopen tegen koersen van 50, 40, 60 en 55 euro in de loop van één jaar. Die vier aankopen zullen u 199,6 aandelen laten verwerven. Dat is ongeveer evenveel als bij een aankoop in één keer. U bent dus niet veel slechter of beter af, maar u elimineert hiermee wel het risico dat u de verkeerde timing toepast, en dit tegen een beperkte kostprijs.

Scenario 4: een stijgende markt

In het laatste scenario veronderstellen we dat diezelfde 10.000 euro wordt onderverdeeld in vier aankopen tegen koersen van 50, 65, 70 en 80 euro, naarmate de markt stijgt. Dankzij deze aankopen zou u 155,4 aandelen verwerven.

Verkoopprijzen

Winst of verlies

EUR 40

-EUR 3.782

EUR 60

-EUR 676

EUR 80

EUR 2.432

Enkel in dit scenario komt het regelmatig aankopen niet tot zijn recht, tenminste niet op korte termijn. De koers blijft stijgen, en daarom kan je via regelmatige aankopen geen winstmaximalisatie bekomen in vergelijking met een eenmalige storting. Aandelenkoersen kunnen echter tussentijds fluctureren, dus komt dit scenario relatief minder voor. Gelukkig voor de regelmatige belegger!

Conclusie

Het is dus wel degelijk nuttig om regelmatig te gaan beleggen. U elimineert hiermee het probleem van de timing, en vermijdt aankopen tegen slechte prijzen. Door regelmatig bij te kopen, bouwt u ook een zekere discipline op in uw beleggingsproces.

Evi Herremans

Evi Herremans

Evi Herremans begon in 2003 haar carrière in de financiële sector. Met haar 16 jaar ervaring binnen het Vermogensdomein als adviseur, een rol die ze bij 2 verschillende banken opnam, startte ze in januari 2019 bij Econopolis. Ze werkt als Wealth Manager ten dienste van de cliënten onder privaat vermogensbeheer, beheert hun portefeuilles met een bijzondere aandacht voor de globale structurering van hun vermogen en de overdracht ervan door schenking of bij overlijden. Bovendien wordt ze geconsulteerd in de nauwe samenwerking met de financiële instellingen waarmee Econopolis samenwerkt en door diverse verenigingen waar ze als vrijwilliger participeert.