Skip to the content

Lift- off voor goudprijs in euro!

Zoals u weet, maakt goud al lange tijd een wezenlijk onderdeel uit van onze portefeuilles bij Econopolis. Het doet ons dan ook genoegen dat de goudprijs is uitgebroken, uitgedrukt in euro. Dat ziet u op de onderstaande grafiek over een periode van vijf jaar:

 

Goud was uitgedrukt in euro nog nooit zo duur. De goudprijs voor 1 troy ounce (31,103 gram goud) staat op een zucht van 1500 euro.

De sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro de afgelopen maanden heeft in euro voor een bijzonder sterke prestatie gezorgd. Uiteindelijk is het de euro goudprijs die voor ons, Europeanen, van tel is. Bemoedigend is dat de goudprijs helemaal geen verzwakkende dollar meer nodig heeft om te stijgen. Meer nog, goud en dollar zijn in tandem gestegen.

Redenen

De redenen voor de uitbraak van de goudprijs zijn velerlei. Ten eerste is goud in functie van de monetaire massa die de afgelopen jaren werd gecreëerd door de centrale banken een interessante belegging. Goud is in wezen een munteenheid, maar dan zonder een centrale bank die achter de schermen haar eigen agenda heeft. Hoe het huidige monetaire experiment van de centrale banken zal aflopen, is onvoorspelbaar. Eén van de mogelijkheden is dat dit uiteindelijke zal leiden tot hoge inflatie, en is het interessant goud te bezitten.

Ten tweede zijn veilige havens (vb goud en USD) sterk in trek bij beleggers sinds de uitbraak van het coronavirus in januari. De impact van het Corona virus laat zich vooral voelen in de olieprijs en de industriële metalen, die respectievelijk met 25% en 10% daalden. De vlucht naar de veilige haven die de USD nog steeds is, heeft de Amerikaanse rentevoeten doen teruggevallen naar de niveaus van vorige zomer, toen beleggers vreesden voor een recessie in 2020.

Dat brengt ons bij ons derde argument: de opportuniteitskost voor het aanhouden van goud in een beleggingsportefeuille is weggevallen. Vroeger koos men eerder voor activa die rente opbrachten, zoals obligaties. Nu die rentevergoeding volledig is weggevallen en zelfs negatief is geworden, gaat men naar goud kijken, dat uiteraard geen rente of dividend oplevert maar geacht wordt waardevast te zijn.

De sterkte van goud is het ontbreken van een tegenpartijrisico: het is het enige financiële actief dat geen tegenpartijrisico inhoudt indien u het in fysieke vorm aanhoudt. In deze tijden van defaults en kredietrisico’s is dat een bijzonder sterke troef. Dat kunnen we beschouwen als de vierde belangrijke troef van het goud.

Ten vijfde is de opkomst van groeilanden ondersteunend voor de goudprijs. De centrale banken van groeilanden diversifieren hun reserves richting goud, en ook de demografische factoren in die landen ondersteunen de vraag naar goud. Met name de opkomst van de middenklasse in groeilanden als China en India waar vaak goud gegeven wordt bij speciale gelegenheden als geboortes of Chinees nieuwjaar. India en China zijn intussen goed voor de helft van de consumenten vraag naar goud. 

Toekomst

Beleggers blijven op zoek naar een veilige haven. Goud voldoet aan al hun criteria. De rit zal hobbelig zijn, maar voorlopig zit er een opwaartse druk op de goudprijs. Bij het schrijven van dit artikel is de goudprijs nog slechts 4% verwijderd van 50.000 euro per kilo.

Waarschuwing: Hoewel een belegging in goud zijn plaats kan hebben in een gediversifieerde beleggingsportefeuille moet dit uiteraard steeds gezien worden in functie van uw beleggersprofiel dat rekening houdt met uw kennis, ervaring en financiële draagkracht. De goudprijs is volatiel en daalde in 2013 met zo’n 30%. Bespreek een mogelijke belegging eerst met uw beleggingsadviseur.

 

 

Marijn Van Zundert

Marijn Van Zundert

Marijn van Zundert behaalde een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2005, een Master in Financial Management van Vlerick in 2008 en werd CFA Charterholder in 2012. Hij startte zijn carrière in de financiële sector als consultant, maar maakte in 2010 de overstap naar private banking. Binnen Econopolis maakt Marijn deel uit van het wealth management team voor het private, familiale en institutionele cliënteel.