Skip to the content

Veerkrachtige (tech)kanaries in de koolmijn

Het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal is in volle gang, en dat tegen de grimmige achtergrond van stijgende energieprijzen, verstoorde bevoorradingsketens, een blijvend hoge inflatie en een steeds drastischer ingrijpen van de centrale banken. Maken de techbedrijven hun reputatie waar een lichtbaken te zijn, ook in onzekere tijden?

Niet elke koerscorrectie heeft dezelfde oorzaak

De technologiegiganten waren de voorbije twaalf jaar het kompas bij uitstek om de om de juiste koers uit te zetten voor de financiële markten. In onzekere tijden boden goede bedrijfsresultaten van Microsoft, Apple, Alphabet en Amazon telkens weer een krachtig lichtbaken voor de belegger en de bredere markt, om te blijven inzetten op de digitale transformatie en de versnelde ontplooiing van de exponentiële technologieën in onze samenleving en onze economie. Deze vier bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 20% van de S&P 500 en 37% van de Nasdaq, dus als hun beurskoers stijgt of daalt heeft dit meteen ook een impact op beide indexen, en bij uitbreiding op de wereldwijde beurzen. Hun wijd verspreidde activiteiten geven analisten ook een klare kijk op de economische stand van zaken in de wereld, wat hen tot ideale ‘kanaries in de kolenmijn’ maakt. Ze tonen meer specifiek appetijt van bedrijven om te investeren in hun digitale transformatie, om hun goederen en diensten aan te prijzen via digitale advertentiekanalen, en van consumenten om geld uit te geven.

De vraag bij de publicatie van de kwartaalresultaten is daarom: blijven de kanaries rustig kwetteren, of vallen ze stil? Op basis van de slechte beursprestaties zou men geneigd zijn te denken dat het tweede antwoord juist is. Nochtans hadden de koersdalingen weinig of niets te maken met tanende winsten en afnemende kasstromen, maar alles met de stijgende rente, waardoor de actuele waarde van toekomstige kasstromen en winsten plots een knauw kreeg. Dat is een belangrijke nuance, want winsten en kasstromen van onsuccesvolle bedrijven kunnen tot ver onder nul dalen. De rente, die evengoed een parameter is voor de waardering van een aandeel, kan uiteraard ook opwaarts of neerwaarts bewegen, maar het ziet ernaar uit dat we de felste bewegingen toch achter de rug hebben, en dat de aandelenkoersen stillaan hun bodem bereikt hebben. Van hieruit kan enkel een zeer stevige recessie de winsten en kasstromen zwaar naar beneden halen, en de beurskoersen van techbedrijven verder onder druk zetten. Van dat scenario gaan we vooralsnog niet uit. Een economische groeivertraging, zelfs een milde recessie, lijkt niet uit te sluiten, maar wij gaan ervan uit dat de meeste technologiebedrijven kranig weerstand bieden.

Eerste reeks resultaten boezemt vertrouwen in

De eerste oogst van tweedekwartaalresultaten bevestigde ons vertrouwen:

  • De Taiwanese chipproducent TSMC beet de spits af en kwam met zeer geruststellende resultaten naar buiten. Hun activiteiten in het tweede kwartaal werden sterk ondersteund door de vraag naar chips voor high-performance computing, Internet of Things en automotive-gerelateerde toepassingen. Anderzijds zien klanten van TSMC die smartphone-, pc- en consumentengerelateerde producten maken het momentum afnemen (na de piekvraag door thuiswerk) en bouwen hun voorraden daarom nu al af, waardoor over een paar kwartalen de voorraden van halfgeleiders voor dergelijke producten weer op een gezonder evenwicht zullen uitkomen. Voor TSMC is dit echter geen probleem, want die weet de vrijgekomen capaciteit handig toe te wijzen aan eindmarkten waar de eindvraag en de tekorten nog steeds roodgloeiend zijn. Het bedrijf wijst naar de structurele vraag naar prestatiegerichte en energiezuinige computerrekenkracht, ondersteund door megatrend zoals artificiële intelligentie, Internet of Things, 5G, productieautomatisering, waarvoor het gebruik van geavanceerde technologieën vereist is. Hierdoor was TSMC in staat om zijn eigen omzet en winstdoelstellingen te verhogen.

 

  • Vorige week kregen we al een duidelijk bevestiging uit de halfgeleidersector met het Veldhovens ASML, producent en wereldwijd marktleider van geavanceerde spitstechnologische apparatuur voor de halfgeleidersector. Hoewel de resultaten en de vooruitzichten voor de rest van 2022 voor de onervaren beursbelegger op het eerste zicht niet zo indrukwekkend leken, bleek al snel het omgekeerde. De gerapporteerde omzet voor de betreffende periodes bleef wat achter, maar dat heeft alles te maken met de hoogdringende vraag naar de ASML-apparaten en een latere facturatie. Dat zit zo. De vraag naar de ASML-apparatuur is nog steeds aanzienlijk hoger dan wat ze kunnen produceren. Dit is ook zichtbaar in het orderboekje van ASML, met een recordbedrag van 8,5 miljard euro. ASML verzendt zijn apparaten nu sneller, zonder ze eerst te testen in de fabrieken in Veldhoven, waardoor de cyclustijd voor de eindgebruikers (denk aan TSMC) met 1 maand kan verminderd worden. De definitieve acceptatietest vindt bijgevolg nu plaats op de locatie van de klant (bijvoorbeeld in Taiwan of Zuid-Korea), waardoor ASML de factuur pas een maand of twee later kan uitsturen. Het voordeel voor ASML is dat het in Veldhoven sneller de handen vrij heeft om nieuwe apparaten te maken, wat de productiviteit en winstgevendheid ten goede komt. De omzet is dus zeker niet verloren, maar komt iets later in de boeken, terwijl de winstgevendheid structureel toeneemt.

Gisteren brak het techresultatenseizoen dan echt los met de cijfers van onder andere Microsoft, Alphabet, Visa en Texas Instruments. En ook hier blijft het fundamentele verhaal van structurele groei, gecombineerd met solide winsten en kasstromen nog steeds intact. Anderzijds valt niet te ontkennen dat ook de techbedrijven de effecten van de uitdagende macro-economische omgeving, de problemen in de toeleveringsketen en de blootstelling aan wisselkoersverschillen ondervinden.

  • Microsoft rapporteerde geen home-run resultaten, in die mate dat ze lichtjes onder de marktverwachtingen binnenkwamen op vrijwel alle lijnen: omzet, winstgevendheid en kasstromen. Ook de omzet- en winstvooruitzichten voor het komende kwartaal waren iets lager dan verwacht. Het bedrijf wees naar ongunstige wisselkoersschommelingen, de langdurige productiestops in China die tot mei aanhielden, een verslechterende pc-markt, een vermindering van de advertentie-uitgaven, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en ontslagkosten omwille van een strategische herschikking van businessgroepen. Toch verwacht het bedrijf voor de komende twaalf maanden weer een dubbelcijferige omzet- en winstgroei, en dit ondanks alle tegenwind. Microsoft keerde in het voorbije kwartaal ook 12,4 miljard dollar uit aan de aandeelhouders in de vorm van inkoop van eigen aandelen en dividenden, een stijging van 19% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

  • Ook Alphabet rapporteerde resultaten die bijna over de hele lijn onder de marktverwachtingen uitkwamen. Ten opzichte van het vorige jaar vlakte de groei na een sterk 2021 ook wat af. De dubbelcijferige omzetgroei was bevredigend, met robuuste advertentie-inkomsten voor de zoekmachine en de cloudactiviteiten, en tegenvallende advertentie-inkomsten voor YouTube en het Partner Netwerk. Alphabet wees onder andere naar een moeilijke vergelijkingsbasis met 2021, de impact van wisselkoersen en een uitdagender economisch klimaat. De kosten stegen het voorbije kwartaal sterker dan de omzet, aangezien Alphabet volop in aanwervingsmodus was, zowel in de R&D-afdeling als in de sales en marketingafdeling. Het bedrijf gaf aan dat het in de nabije toekomst met iets meer discipline zal toekijken op de uitgaven.

 

Nu, ook al vallen de financiële resultaten wat tegen als gevolg van het uitdagende macro-economische klimaat, ze stellen geenszins de fundamentele langetermijngroei in vraag. De tegenvaller is eerder een cyclische beweging, waarvan de impact al bij al beperkt is. Het bedrijf blijft investeren in de cloudmarkt en in slimme technologieën en innovatieve computertoepassingen die op middellange termijn zullen bijdragen aan het ontsluiten van het enorme potentieel van de digitale advertentiemarkt. Het bedrijf zelf heeft er alle vertrouwen in: het kocht in het voorbije kwartaal voor meer dan 15 miljard dollar eigen aandelen in, het hoogste bedrag dat het ooit in één kwartaal aan een inkoopprogramma spendeerde.

 

  • Dichter bij huis, kwam Melexis deze ochtend (27/07) met resultaten. In tegenstelling tot de gemengde resultaten van Microsoft en Alphabet, kunnen we bij Melexis wel spreken over uitstekende resultaten over de hele lijn. Het bedrijf rapporteerde cijfers over het voorbije kwartaal die beter waren dan de marktverwachtingen, in combinatie met een aantrekkende groei en stijgende winstgevendheid. Het verhoogde dan ook de omzet- en winstdoelstelling voor het volledige jaar. De sterk appreciërende dollar had een positief effect op de resultaten van Melexis. Los hiervan wees het bedrijf naar de steeds toenemende elektrificatie en het groeiend aantal toepassingen op gebied van comfort en veiligheid, die geleid hebben tot een aanzienlijke versnelling van de vraag naar microchips in de automobielindustrie. Melexis slaagt er naar eigen zeggen goed in om, ondanks de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen, ontvangen orders tijdig aan te leveren aan zijn eindklanten. Op korte termijn ziet het bedrijf een zeer robuuste vraag. Het geeft wel aan dat er geopolitieke en macro-economische onzekerheden zijn op middellange termijn, maar dat het overtuigd is dat het zal blijven profiteren van de structurele groeitrends in de auto—industrie, zoals elektrificatie en de toename van toepassingen op gebied van comfort en veiligheid.

De aanpak van Econopolis voor tech

Het beleggingsproces van het techteam van Econopolis is gericht op exponentiële technologiebedrijven die naast marktleiderschap, sterke omzet, winst- en kasstroomgroei, ook veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan periodes van economische volatiliteit. Want het zijn juist dergelijke organisaties die op lange termijn zullen profiteren van hun attitude om flexibel en creatief te zijn. Doorgaans zijn het ook dergelijke bedrijven die buitengewoon goed zijn in zowel investeren voor de toekomst als in het behouden van hun economische duurzaamheid, ongeacht het economische weer.

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.