Skip to the content

Het belang van een sterke balans

Hoewel de beurskoersen het op dit moment misschien niet doen vermoeden, hakt de coronacrisis stevig in op onze economie. COVID-19 houdt het dagelijks bedrijfsleven in een wurggreep. In uitdagende tijden als deze is het voor bedrijven meer dan ooit belangrijk dat ze beschikken over een sterke balans. Liquiditeitsproblemen lijken onvermijdelijk voor ondernemingen met veel kortlopende schulden

Een sterke balans als basis voor succes

Kent u het verschil tussen een goedkope en een duurdere paraplu van kwaliteit? Wanneer het lichtjes regent zullen beide u goed beschermen tegen nattigheid. Pas wanneer het écht hard begint te stormen zal het verschil duidelijk merkbaar worden. Terwijl uw goedkopere paraplu het misschien begeeft, zorgt uw paraplu van kwaliteit ervoor dat u zich veilig en droog naar uw eindbestemming kan begeven.

Net zoals een goede paraplu u beschermt tegen hevige regen, zorgt een stevige bedrijfsbalans ervoor dat ondernemingen tegen een stootje kunnen wanneer ze in woelig vaarwater terechtkomen. Denk aan een wereldwijde crisis of een pandemie die de gehele economie ontregelt zoals dat vandaag het geval is.

De balans van een bedrijf kan u steeds raadplegen in het jaarverslag. Hierin vindt u de activa en passiva waarover een bedrijf beschikt. De activakant geeft de waarde van alle bezittingen van een onderneming weer. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van de bedrijfsgebouwen, het machinepark en de liquide middelen waarover de onderneming beschikt. Aan de passivakant kan u dan weer alle verplichtingen van het bedrijf terugvinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het eigen vermogen en de schulden. Een bedrijf zal altijd evenveel activa als passiva op zijn balans hebben staan.

Het eigen vermogen van een onderneming is gelijk aan de boekwaarde. Op de beurs zijn er altijd wel wat aandelen te vinden die onder hun boekwaarde noteren. Op de Brusselse beurs gaat het bijvoorbeeld om Roularta Media Group (uitgever van o.a. Trends en De Tijd) en het baggerbedrijf CFE. Wanneer deze bedrijven vandaag volledig geliquideerd zouden worden zouden, onder de assumptie dat de activa correct gewaardeerd zijn, beleggers meer ontvangen dan de huidige beurskoers van het bedrijf. Beleggers gaan er dus vanuit dat deze ondernemingen waarde gaan vernietigen in de toekomst. In het algemeen kan gesteld worden dat de boekwaarde doorgaans geldt als ondergrens voor de waarde van een bedrijf. Uiteraard is het wel steeds aangeraden om na te gaan hoe de boekwaarde is opgebouwd. Zo is een buitensporige hoeveelheid goodwill (niet-tastbaar vermogen zoals bijvoorbeeld de waarde van de merknaam) doorgaans geen al te goed teken.

Schulden zoals een strop rond uw nek

De bioscoopketen Kinepolis en de tapijtproducent Balta. Het zijn slechts twee voorbeelden van bedrijven die het dit jaar zeer hard te verduren kregen op de beurs. Eén van de oorzaken? Beide ondernemingen hebben heel veel schulden op hun balans staan. Het zijn vooral schulden op korte termijn die voor heel wat problemen zorgen onder de huidige economische omstandigheden. Het gaat om bedrijven die dit jaar een heel groot deel van hun jaarlijkse vrije kasstroom moeten terugbetalen aan schuldeisers, en die nu door COVID-19 hun inkomsten gedurende weken of maanden gedeeltelijk of volledig zien wegvallen. Faillissementen ontstaan dan ook bijna altijd naar aanleiding van liquiditeitsproblemen (betalingsproblemen op korte termijn). Zo kreeg Brussels Airlines onlangs staatssteun om zijn hoofd boven water te houden en kondigde FNG, de moedergroep boven onder andere Brantano, zijn faillissement aan. Er mag verwacht worden dat nog vele andere schuldbeladen bedrijven zullen volgen.

Cash is king

In tegenstelling tot bedrijven die zichzelf overspoeld hebben met schulden, zijn er ook ondernemingen die een comfortabele hoeveelheid liquide middelen of cash op hun balans hebben staan. Zo zit Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Warren Buffett, op een cashberg van bijna 150 miljard dollar. De beschikbare cash is goed voor meer dan 25% van de totale beurswaarde.

Cash is king in tijden van onzekerheid. Bedrijven die beschikken over een goede cashbuffer zijn dan ook veel robuuster tegen de COVID-19 perikelen. De focus zou dan ook moeten liggen op cash en cashflowrijke bedrijven. Het zullen de winnaars van morgen zijn. Ze zullen in staat zijn om deze crisis met glans te doorstaan en kunnen blijven innoveren. In een hoog gedigitaliseerde en snel veranderende wereld geldt meer dan ooit het motto: stilstaan is achteruitgaan.  

Conclusie

De afgelopen jaren gingen zowel de economie als de beurzen als een speer vooruit. Door de massale kapitaalinjecties van de centrale banken werd er vooral belang gehecht aan de winst en de groeiverwachtingen. Het coronavirus heeft echter tot gevolg dat een sterke bedrijfsbalans opnieuw belangrijker wordt. De komende maanden zal dan ook duidelijk worden welke bedrijven gehandeld hebben zoals een goede huisvader en voldoende financiële buffers hebben aangehouden. Er mag verwacht worden dat zij als de winnaars van morgen uit de bus komen.