Skip to the content

Financiële markten

Ongezonde situatie: aandeel verlieslatende bedrijven neemt toe!

Recente cijfers over het aandeel verlieslatende bedrijven in de Amerikaanse indices zijn zorgwekkend. De Wall Street Journal becijferde immers onlangs dat maar liefst 40 procent van de beursgenoteerde bedrijven in de VS de afgelopen twaalf maanden verlies heeft geleden. Dat is het hoogste cijfer sinds de late jaren 1990, zonder rekening te houden met de periodes die volgden op recessies.

Obligaties zomaar afschrijven? Niet te snel…

Overheidsobligaties van de belangrijkste ontwikkelde landen zitten al meer dan dertig jaar in een seculaire stierenmarkt. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zitten de langetermijnrentes op het meest kredietwaardige schuldpapier van overheden in een voortdurend neerwaartse trend. Dat heeft geleid tot een enorme waardestijging van deze pool van wereldwijde obligaties. De waarde van een obligatie is immers invers gecorreleerd met de rentevoeten: hoe meer de rentevoeten dalen, hoe meer de waarde van een obligatie doorgaans stijgt.

Emerging marketsaandelen opnieuw in een bullmarket!

Wanneer we naar de markten kijken, dan ziet het ernaar uit dat een van onze belangrijkste convicties voor de komende jaren, emerging marketaandelen, momentum aan het vergaren is! Want aan de hand van de prestaties van de MSCI Emerging Markets index, een van de breedste indices voor de aandelen in deze regio, zitten we opnieuw in een bullmarket.

Wat is het perfecte aantal aandelen in een portefeuille?

Individuele beleggers vragen zich wel eens af hoeveel aandelen ze nu best opnemen in hun portefeuille. Ook professionele beleggers zoals Econopolis moeten deze vraag in het achterhoofd houden, omdat ze zeer bepalend is voor de risico-rendementsverhouding van een gespreide aandelenportefeuille (of een fonds).

Scandinavisch pensioenfonds waarschuwt voor negatieve rentevoeten

Een van de grootste Scandinavische pensioenfondsen waarschuwt voor de nefaste gevolgen van negatieve rentevoeten. Het hoofd beleggingen van het Finse Ilmarinen Mutual Insurance zegt dat de sector van de pensioenfondsen “nog maar net begint te beseffen welke uitdagingen de negatieve rentevoeten met zich zullen meebrengen.” Ook beheerders van Deense pensioenfondsen, zoals PFA, geven aan dat de markten nog een hele tijd geconfronteerd zullen worden met deze effecten.

[VIDEO] Maxim Gilis over beursgenoteerd vastgoed

Maxim Gilis, Senior Fund Management Analyst bij Econopolis, geeft toelichting rond de recente beursprestaties van vastgoedbedrijven.

De illusie van de (beurs)kalkoen

Op deze Thanksgiving vonden we het een leuk idee om een blogstukje te schrijven over… kalkoenen! U vraagt zich vast wel af wat deze vogels te maken hebben met beurs en economie. Er bestaan namelijk allerlei cognitieve denkfouten (biases) die er voor zorgen dat we soms snelle en onterechte conclusies trekken. We interpreteren de wereld en denken patronen te herkennen. Een bekend voorbeeld daarvan is de parabel van de kalkoen.

Acht redenen waarom we bij Econopolis niet in internationale grootbanken beleggen

Behoudens enkele uitzonderingen in specifieke compartimenten, beleggen we bij Econopolis niet in aandelen van internationele bankinstellingen. We brengen acht argumenten naar voren.

Goud: een ‘barbaars relikwie’ of een toegevoegde waarde in de portefeuille?

Goud blijft tot de verbeelding spreken. Het edelmetaal kan al 5.000 jaar rekenen op de belangstelling van beleggers. Het is een symbool voor macht, vermogen en eerlijkheid (‘goudeerlijk’).