Skip to the content

Marktenupdate Q1_2024

Marktenupdate Q1_2024
Marktenupdate Q1_2024

Terugkeer van stabiliteit en diversificatie in het eerste kwartaal van 2024.

Na het tumult van 2023 keerde in het eerste kwartaal van 2024 de rust op de financiële markten terug. De “risk-on” rally in aandelen die reeds was begonnen in november vorig jaar zette zich rustig verder en obligaties namen wat gas terug. De volatiliteit bleef beperkt.

Het signaal van de Federal Reserve en andere centrale banken dat de piek in inflatie en beleidsrentetarieven bereikt is, leidde ertoe dat de marktverwachtingen op een significante manier werden bijgesteld. Aan het begin van januari werden maar liefst 6-7 renteverlagingen verwacht gedurende 2024 en 2025. Sterker dan verwachte macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten leidden echter tot een herziening van deze verwachtingen. Een toenemende groep investeerders en marktstrategen gelooft dat de Amerikaanse economie hogere rentetarieven gedurende een langere periode kan verdragen. Het ‘goldilocks’-sprookje speelde zich niet af in Europa, waar met name de Duitse industrie stagneerde.

De slingerbeweging in renteverwachtingen had repercussies op de obligatie- markten. Na een gigantische aankoopgolf aan het einde van 2023, gingen mondiale investeerders het jaar 2024 dan ook in met een beduidend groter aandeel van obligaties in hun portefeuilles in vergelijking met een jaar eerder. De afname van de kans op snelle renteverlagingen zorgde ervoor dat vooral langlopende staatsobligaties corrigeerden. Bedrijfsobligaties, en vooral meer risicovolle bedrijfs- obligaties, presteerden daarentegen beter, dankzij verbeterde vooruitzichten voor de economische conjunctuur.

De aandelenmarkten zetten de positieve trend van eind 2023 voort. Ondanks veel rumoer rond de rol van de “Magnificent Seven”, waren het enkel Nvidia, Meta, Alphabet en Amazon die de markt trokken, terwijl Apple en Tesla negatief presteerden sinds het begin van het jaar. Maar niet alleen de oppermachtige VS- indices deden het goed. Zowel Europese markten, geleid door de CAC en de DAX, als de Nikkei 225 in Japan bereikten nieuwe hoogtepunten. Opkomende markten bleven achter. Nu steeds duidelijker wordt dat het regime van Xi Jinping geen directe antwoorden heeft op de groeivertraging thuis en de-globalisering elders, verminderen beleggers reeds onderwogen posities in China nog verder, ondanks lage waarderingen. Japanse aandelen bieden de internationale belegger vaak een gepast alternatief.

Op sectorniveau was de rally breed gedragen, en binnen sectoren was de spreiding in prestaties groot. Technologie leidde de weg, met vooral sterke prestaties in half- geleiders, cloud en services, aangedreven door AI. Ook cyclische aandelen waren in trek, dankzij positieve macro-economische gegevens. Toch bleven beleggers zeer selectief. Drie trends vielen op. Ten eerste was er een grote spreiding tussen “winnaars” (zoals Stellantis en Ferrari in de auto-industrie, of Inditex in kleding) binnen sectoren en de rest. Ten tweede werden positieve groeivooruitzichten beloond en vice versa (zie Novo Nordisk in de farmaceutische sector vergeleken met de rest van de sector). En ten derde was het “verhaal” vaak belangrijker dan de waardering (zie het GLP-1 thema in consumentengoederen). Het mijnbouw- en energiesegment (zowel fossiel als hernieuwbaar) had opnieuw moeite vanwege sterk schommelende grondstoffenprijzen en politieke onzekerheid.

Op de grondstoffenmarkten zette de desinflatie van 2023 zich voort. De vraag uit China, van de maakindustrieën en uit de energietransitie, herstelt langzamer dan verwacht, terwijl er geen tekort aan aanbod is. Het edelmetaal goud was de uitzondering en bereikte nieuwe hoogtepunten. Terwijl er geld werd teruggetrokken uit Goud-ETF’s (Exchange-Traded Funds), bleven centrale banken in opkomende markten goud kopen. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste geopolitiek, waarbij het debat over Russische activa niet-westerse regimes aanzet tot diversificatie. Ten tweede economisch, met zorgwekkende trends in de Amerikaanse schuldgraad en begrotingstekorten.

We blijven geloven in een gediversifieerde portefeuille gericht op kwaliteitsaandelen en obligaties, technologie, klimaat en goud. Hierbij filosoferen we dat niets ooit zo slecht of zo goed is als het lijkt.

 

Philippe Piessens

Philippe Piessens

Philippe Piessens is Senior Wealth Manager bij Econopolis Wealth Management. Philippe heeft een ruime ervaring in de financiële sector, met een focus op aandelen. Hij begon zijn carrière in 2001 bij Lehman Brothers in Londen, en werkte daarna bij HSBC en Kepler Cheuvreux. Daarnaast is hij actief in kunst, als verzamelaar en adviseur, en in vastgoed, via een familie holding. Philippe behaalde een BSc in International Relations aan de London School of Economics.