Skip to the content

Na de uitdagingen van 2023 is er hoop voor klimaataandelen in 2024

Na de uitdagingen van 2023 is er hoop voor klimaataandelen in 2024
Na de uitdagingen van 2023 is er hoop voor klimaataandelen in 2024

Klimaataandelen beleefden een uitdagend 2023, maar zagen een sterke opleving in het vierde kwartaal, met positieve perspectieven voor 2024.
Energie-efficiëntie, essentieel voor het verlagen van de koolstofuitstoot, drijft investeringen in duurzame gebouw- en datacentertechnologieën.

Terugblik op het voorbije kwartaal

Het vierde kwartaal is het kwartaal van de heropstanding geworden voor veel klimaatgerelateerde aandelen. Het vooruitzicht op een zachte landing en dalende rentes in de Verenigde Staten, samen met nieuwe ondersteunende beleidsmaat- regelen van Westerse overheden, wakkerden opnieuw hoop aan bij investeerders in dit thema. Midden december, net voor het ter perse gaan van deze EconoViews, onthulde het Amerikaanse ministerie van Financiën dan eindelijk zijn langverwachte regels voor subsidies voor schone energieproductie, wat onmiddellijk een aanzienlijke positieve impuls gaf aan enkele van de in 2023 zwaarst getroffen aandelen in het segment van klimaatgerelateerde bedrijven.

Jaaroverzicht 2023

Niettegenstaande het vierde kwartaal dus veel goedgemaakt heeft, was 2023 voor investeerders in klimaataandelen een uitdagend en volatiel jaar. Hoewel er een recordcapaciteit aan groene energie werd gerealiseerd, hebben stijgende rentes en hogere inputprijzen ervoor gezorgd dat deze extra investeringen zich vaak niet vertaalden in aantrekkelijke aandelenrendementen. Daarnaast hebben enkele nieuwe beleidsinitiatieven, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de vraag op korte termijn tijdelijk verminderd. Dit tijdelijke vacuüm zorgde ervoor dat bedrijven in 2023 aan de zijlijn bleven wachten tot de voordelen van deze programma’s duidelijker werden, terwijl investeerders wereldwijd aanzienlijke bedragen onttrokken aan klimaatgerelateerde fondsen.

 

Vooruitblik op het nieuwe jaar 2024

De problemen waarmee klimaataandelen te kampen hebben gehad, nemen echter geleidelijk af, en de vooruitzichten voor 2024 zien er aanzienlijk beter uit. Wat de obligatierentes betreft, lijkt het erop dat de meest turbulente periode waarschijnlijk achter ons ligt. In de recente periode is de langetermijnrente gedaald en indien deze trend zich handhaaft, is dit gunstig voor aandelen in het algemeen, maar vooral voor de waarderingen van groeibedrijven in het klimaatsegment. Regelgeving, financiering en overheidssteun blijven ondersteunend. Hoewel de definitieve teksten van de COP28, de 28e VN-klimaatconferentie, niet bindend zijn, was er ook daar een brede politieke consensus over het verdrievoudigen van de wereldwijde hernieuwbare energiecapaciteit en het verdubbelen van de gemiddelde jaarlijkse energie- efficiëntie tegen 2030.

Energie-efficiëntie: een boomend segment van de vastgoedmarkt
Energie-efficiëntie verwijst naar het gebruik van minder energie om dezelfde hoeveelheid nuttige output te leveren. Dit kan betrekking hebben op alles van apparaten en voertuigen tot hele gebouwen of industriële processen. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van de wereldwijde koolstofuitstoot, is het verdubbelen van hun energie-efficiëntie cruciaal. Deze doelstelling zal ongetwijfeld leiden tot aanzienlijke investeringen in technologieën die de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren. Verschillende landen hebben het verduurzamen van gebouwen dan ook hoog op hun agenda gezet, met een scala aan oplossingen zoals warmtepompen, verlichting, efficiënte koelsystemen en isolatie.

De uitbouw van datacenters vereist eveneens toenemende aandacht voor energie- efficiëntie. Deze centra zijn grootverbruikers van energie, niet alleen voor het laten draaien van servers, maar ook voor koeling, wat tot 30% van hun totale elektriciteits- behoefte kan uitmaken. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zijn data- centers verantwoordelijk voor 1% van de wereldwijde elektriciteitsvraag en 0,6% van de wereldwijde koolstofuitstoot. P&S Intelligence voorspelt dat de wereldwijde markt voor datacenters zal groeien van een waarde van 260 miljard dollar eind 2022 tot 600 miljard tegen het eind van dit decennium, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 11%. Niet alleen de infrastructuur zal een sterke groei doormaken; aangedreven door de ontwikkeling van nieuwe AI-applicaties, zal ook de energie-intensiteit van datacenters toenemen. De nieuwe generatie chips voor AI-toepassingen zal weliswaar een exponentieel hoger aantal berekeningen kunnen verwerken met éénzelfde energiebudget, maar zal vijf tot tien keer meer elektriciteit verbruiken en meer warmte genereren dan zijn voorgangers. Verwacht wordt dat het energieverbruik van de nieuwe generatie datacenters binnen drie tot vijf jaar kan stijgen van 30-40MW tot meer dan 100MW. Binnen het klimaatuniversum hebben bedrijven die sterk gericht zijn op dit thema, uitstekend gepresteerd in het afgelopen jaar.

Philippe Van Loock

Philippe Van Loock

Philippe Van Loock is Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven). Hij is tevens houder van de Belgische ABAF-BVFA Financieel Analist accreditatie en is een gecertifieerd Europees Financieel Analist (CEFA) Na zijn studies heeft Philippe 20 jaar ervaring opgedaan bij een grote Belgische Private Bank als financieel analist en meer recent als Portfolio Manager van een impact fonds. Philippe startte bij Econopolis Wealth Management op 1 april 2022.