Skip to the content

De grote comeback van techaandelen lijkt een vervolg te gaan krijgen in 2024

De grote comeback van techaandelen lijkt een vervolg te gaan krijgen in 2024
De grote comeback van techaandelen lijkt een vervolg te gaan krijgen in 2024

In 2023 herstelden technologieaandelen zich van de forse daling in 2022, gesteund door het afnemende tempo van renteverhogingen, een sterke Amerikaanse economie, en de opkomst van kunstmatige intelligentie.
Economische veranderingen en technologische vooruitgang stimuleren de evolutie van slimme woningen.

Terugblik op het voorbije kwartaal

In oktober begonnen de financiële markten het kwartaal met een toename in volatiliteit als gevolg van geopolitieke onrust en stijgende rentetarieven. Deze factoren leidden tot onzekerheid voor wereldwijde investeringen en veroorzaak- ten een opleving van de uitverkoop van technologie-aandelen, aangedreven door de rentestijgingen. Echter, eind oktober zorgden sterke bedrijfsresultaten, vooral in de technologiesector, voor een positieve wending. Deze trend zette door in november, met beter dan verwachte derde kwartaalresultaten en hoopvolle vooruitzichten voor het vierde kwartaal (o.a. dankzij en AI en de focus op kostenbesparingen). In november kregen technologie-aandelen een impuls door afnemende zorgen over inflatie en de verwachting dat de renteverhogingen zullen stabiliseren. Ondanks dat centrale banken open blijven staan voor verdere verhogingen, nam het vertrouwen onder technologiebeleggers toe dat de piek van renteverhogingen bereikt is, waarbij zelfs een potentiële renteverlaging in de eerste helft van 2024 wordt overwogen. Dit positievere renteperspectief bood steun aan diverse beleggingscategorieën, met name aan technologie. In december zette de positieve trend zich voort, met name door sterke prestaties van cloudsoftwarebedrijven, die een inhaalslag maakten ten opzichte van de ‘Magnificent Seven’.

Jaaroverzicht 2023

2023 markeerde een ommekeer voor de beursprestaties van technologieaandelen vergeleken met 2022. De forse daling in 2022, gedreven door een oplopende inflatie en de snelste renteverhogingscyclus in 40 jaar, maakte plaats voor een gedeeltelijk herstel in 2023. Dit herstel werd ondersteund door het naderende einde van de renteverhogingscyclus en een robuustere Amerikaanse economie dan verwacht. Daarnaast kregen technologieaandelen een sterke impuls door de opkomst van kunstmatige intelligentie, die de aandacht weer vestigde op het langetermijnpotentieel van technologie. De winstmarges van veel technologiebedrijven profiteerden ook van de kostenbesparingen die in 2022 werden ingezet. De ‘Magnificent Seven’ speelden gedurende het jaar een sleutelrol in het marktherstel en fungeerden vaak als veilige haven in een wederom economisch en geopolitiek turbulent jaar.

Vooruitblik op het nieuwe jaar 2024

Gezien de recente groeiversnelling in winstprognoses lijkt 2024 een goed jaar te worden voor technologieaandelen. De technologiesector, aangevoerd door dynamische eindmarkten en nichesectoren - variërend van smartphones, pc’s, servers, e-commerce en cloud-computing tot gespecialiseerde halfgeleiders voor automotive en industriële toepassingen, geavanceerde halfgeleiderapparatuur, digitale advertenties en de gaming-industrie - staat aan de vooravond van een gezonde en brede organische groei. De voortdurende opmars van kunstmatige intelligentie zal in 2024 dienen als een krachtige katalysator voor de groei van vele technologiebedrijven. Daarnaast hebben talrijke bedrijven in de afgelopen 12 tot 18 maanden hun strategie verfijnd met een sterke nadruk op winstgevende groei. Een snellere dan voorziene verlaging van de beleidsrente door de centrale banken zou een extra stimulans kunnen zijn die de technologie-aandelen verder omhoogstuwen. In tegenstelling tot 2023, is de verwachting dat in 2024 de ‘Magnificent Seven’ - de toonaangevende techgiganten - een gelijklopende positieve ontwikkeling als de algehele technologiemarkt zullen doormaken, en niet meer alleen de show zullen stelen.

Slimme woningen in de hedendaagse economie

In de dynamische en snel veranderende wereld van vandaag leiden economische verschuivingen tot een herprioritisering van consumentenbehoeften. De stijging van de rentetarieven is hier een prima voorbeeld van, met een aanzienlijke impact op de wereldwijde vastgoedmarkten. Deze economische verschuiving zet huiseigenaren ertoe de aankoop van een nieuwe woning te heroverwegen, vanwege de veel hogere hypotheekrentevoet in vergelijking met de voorbije jaren, en geeft ze de incentive om hun bestaande huis te upgraden. Te midden van deze veranderingen zou het wel eens kunnen dat het concept van slimme woningen eindelijk doorbreekt als een oplossing van innovatie en efficiëntie.

Nu de wereld een energietransitie doormaakt, is de focus op energie-efficiënte apparaten en systemen nog nooit zo kritisch geweest. Slimme woningen, uitgerust met intelligente apparaten, bieden een veelbelovende oplossing om het energieverbruik te verminderen. Verder is er ook de door de pandemie geïnduceerde trend van thuiswerken, die heeft geleid tot een diepgaande verschuiving in hoe we onze leefruimtes waarnemen. De vraag naar functionaliteit en comfort in onze huizen is gestegen, waarbij mensen omgevingen zoeken die niet alleen hun professionele productiviteit ondersteunen, maar ook hun algehele levenskwaliteit verbeteren. En mogelijks de belangrijkste mijlpaal in de evolutie van slimme huishoudelijke apparaten zou wel eens de proliferatie van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen zijn. We gaan over van een fase waarin ‘slim’ betekende op afstand bestuurd of geautomatiseerd, naar een punt waar deze apparaten echt intelligent gaan worden. AI-gestuurde apparaten kunnen leren van gebruikersgedrag, zich aanpassen aan voorkeuren en zelfs behoeften voorspellen, waardoor de ervaring met slimme woningen naar ongekende niveaus van personalisatie en gemak zouden getild kunnen worden.

Net zoals vaak het geval is bij technologische doorbraken, vormen computerchips ook het fundament voor de opkomst van slimme huizen. Deze ontwikkeling wordt vooral aangedreven door specifieke Internet-of-Things (IoT) chips. Deze chips vinden hun toepassing in een breed scala aan eindmarkten en toepassingen, zoals televisies, bewakingscamera’s, draagbare technologie, slimme verlichting, streamingapparaten, slimme displays en luidsprekers, slimme meters, slimme sloten, slimme systemen voor zonne-energie (PV), slimme oplaadsystemen voor elektrische voertuigen en entertainmentapparatuur. In 2024 zal de markt voor slimme huistechnologieën nog verder verrijkt worden met de introductie van Apple Pro Vision, Apple’s aankomende mixed-reality headset. Deze innovatie belooft een nieuwe dimensie toe te voegen aan de manier waarop we interageren met onze slimme huizen.

Deze toepassingen worden steeds slimmer en meer verbonden, en vereisen daardoor een toenemend gebruik van energiezuinige chips, sensoren, verbeterde displays en camera’s, connectiviteit, en kunstmatige intelligentie aan de rand van het netwerk (AI at the edge). De markt voor IoT-halfgeleiders wordt momenteel geschat op 108 miljard dollar en naar verwachting zal deze markt de komende jaren met meer dan 10% per jaar groeien, om tegen het kalenderjaar 2027 een waarde van 160 miljard dollar te bereiken. Deze groei overtreft de algemene groei van de halfgeleidermarkt, die een samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van een hoog enkelcijferig percentage heeft. Naar schatting vormt IoT ongeveer 20% van de totale beschikbare markt (TAM) voor halfgeleiders. U ziet, door de snelle groei en innovatie in IoT-technologieën zijn slimme huizen niet langer slechts een futuristische visie; ze worden een steeds toegankelijkere realiteit die ons dagelijks leven ingrijpend verandert.

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.