Skip to the content

Peking intensiveert anti-corruptiecampagne: Chinese gezondheidssector onder vuur

Peking intensiveert anti-corruptiecampagne: Chinese gezondheidssector onder vuur
Peking intensiveert anti-corruptiecampagne: Chinese gezondheidssector onder vuur

» Peking lijkt haar politiek van marktdynamiek te wijzigen met toenemende regulering en inspecties

» Nieuwe anti-corruptiecampagne treft zowel lokale als westerse medische bedrijven actief in China

De Chinese gezondheidszorg werd deze zomer opgeschrikt door een nieuwe anti- corruptiecampagne vanuit Peking. Dit maakt deel uit van de brede anti-corruptiestrijd die president Xi Jinping reeds in 2012 lanceerde. In zijn aanvankelijke speech benadrukte hij de noodzaak om de wijdverspreide corruptie aan te pakken, met als resultaat de vervolging van ongeveer 2,3 miljoen overheidsfunctionarissen. De campagne heeft zich door de jaren heen uitgebreid naar privésectoren, met een focus op huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg als centrale pijlers van het overheidsbeleid. Hierdoor werden deze sectoren recentelijk doelwit van regulerings- en anti-corruptieacties.

In de vastgoedsector, bekend om zijn corruptiegevoeligheid, moet de overheid een evenwicht vinden tussen het vermogen van de burgers (grotendeels opgebouwd uit vastgoed), lokale overheidsbudgetten, schuldrijke ontwikkelaars (Evergrande, Country Garden, ...) en de bouwsector als drijvende kracht achter de economie. In 2021 werd de florerende sector voor (online) privéonderwijs ingedamd, met aanklachten tegen verschillende bedrijven en een transformatie naar non-profit structuren, passend binnen een klimaat van verhoogde reglementering van grote online conglomeraten (BAT – Baidu, Alibaba & Tencent).

Sinds eind juli ligt de Chinese gezondheidszorg onder het vergrootglas van de CCDI (Central Commission for Discipline Inspection). Ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en lokale zorgverzekeringsprogramma’s worden gescreend, mede door de groeiende publieke verontwaardiging over stijgende kosten. De ziekenhuizen vormen het kernpunt van dit onderzoek, aangezien zij fungeren als het primaire aanspreekpunt voor Chinese patiënten, een rol die in westerse landen vaak wordt vervuld door huisartsen.

De timing van dit onderzoek is niet zomaar gekozen. In de covid-periode werden gebruikelijke procedures en controles bij de bouw van nieuwe ziekenhuizen en de aankoop van medische apparatuur opzijgezet, wat de weg vrijmaakte voor potentieel misbruik. Bovendien escaleerde de publieke onvrede afgelopen voorjaar toen de al beperkte zorg- en ziekte-uitkeringen werden verminderd. In China worden ziekteverzekeringen typisch beheerd door lokale overheden die fondsen beheren waaraan werknemers en werkgevers bijdragen. In de recente jaren is er echter intensief gebruik gemaakt van deze fondsen om, onder andere, het strenge test- beleid van het zero-covidbeleid te handhaven, wat verschillende fondsen onder druk heeft gezet.

Medische congressen, gefaciliteerd door farmaceutische bedrijven, worden nauw- lettend onderzocht wegens mogelijke invloed op het voorschrijfgedrag van artsen. Echter, de producenten van medische apparatuur ervaren momenteel de grootste druk, met ziekenhuizen die nieuwe investeringen uitstellen vanwege de verplichte melding van alle nieuwe uitgaven bij de CCDI. Lokale bedrijven zoals Mindray, Microport en Shanghai United Imaging hebben hierdoor een aanzienlijke waardevermindering van ongeveer 20% gezien sinds de start van het onderzoek, een scherper contrast met de minimale daling in de brede Chinese aandelenmarkt (CSI 300).

De aandelen van westerse fabrikanten ondervinden eveneens tegenslagen. De sector heeft moeite om de groeicijfers van voor de COVID-periode te evenaren, en China is een significante markt. Bedrijven zoals Medtronic, Becton Dickinson, en Abbott Laboratories genereren gemiddeld ongeveer 6 tot 7% van hun omzet in China. Er wordt verwacht dat het onderzoek minimaal een jaar zal duren, met aanzienlijke investeringen die in de tussentijd worden opgeschort.

Met deze recente campagne lijkt Peking verder te divergeren van haar eerdere succesvolle strategie, waarbij een mogelijke afname van de vrije marktdynamiek in China op de loer ligt. Terwijl het aanpakken van corruptie essentieel is om zijn legitimiteit te behouden, kunnen de soms schijnbaar willekeurige campagnes bijdragen aan groeiende onzekerheid en wantrouwen in een natie die nog steeds worstelt met de nasleep van een stringent zero-covidbeleid. De resultaten van dit onderzoek naar corruptie binnen de Chinese gezondheidssector zullen cruciaal zijn voor de toekomst van westerse bedrijven in de medische technologie en gezondheidszorg sector in China.

Stijn Plessers

Stijn Plessers

Stijn Plessers is Licentiaat in de Economische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven). Hij begon zijn carrière in 2006 bij een private bank om daarna 15 jaar voor KBC Asset Management te werken. Bij KBC AM was hij oorspronkelijk verantwoordelijk voor het beheer van een grote krediet- en OTC-derivaten portefeuille om zich daarna volledig toe te leggen op aandelen. Eerst als analist voor de technologiesector en daarna als beheerder van gespecialiseerde, wereldwijde aandelenmandaten. In April 2023 maakte Stijn de overstap naar Econopolis Wealth Management.