Skip to the content
Het eerste kwartaal van 2020… eentje om niet te vergeten

Komende week is het zover! Dan begint het resultatenseizoen, de periode waarin beursgenoteerde bedrijven hun winst- of verliesrapport van het voorbije kwartaal aan het publiek vrijgegeven. Nu zullen jullie het wel met me eens zijn als ik zeg dat het voorbije kwartaal er eentje was dat nog lang in de geschiedenisboeken zal aangehaald worden. 2020 was nog maar net begonnen, of Australië stond letterlijk in brand, China en de VS tekenden ‘Fase 1’ van hun handelsovereenkomst waarmee de technologieoorlog tussen beide landen even ontmijnd leek, niet veel later zorgde een presidentiële tweet er dan weer voor dat het wapengekletter tussen Iran en de Verenigde Staten niet volledige ontaarde. Maar toen… toen kwam de covid19-tsunami van Oost naar West vanuit China, over Italië, heel Europa en Noord-Amerika, en ondertussen ook meer van Noord naar Zuid. Het hierop volgende schaakspel tussen Rusland en Saudi-Arabië over de productievolumes en de halvering van de olieprijzen maakten het kwartaal compleet.

 

Financiële resultaten en een handleiding om ze te lezen

Het resultatenseizoenen en kwartaalrapporteringen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe zo’n rapport tot stand komt? Uiteraard heb je de wereldwijd geldende ‘International Financial Reporting Standards’ of kortweg IFRS-boekhoudstandaarden, die ervoor zorgen dat de optelsom van inkomsten en uitgaven van alle bedrijven begrijpelijk en vergelijkbaar zijn over de landsgrenzen. In de Verenigde Staten hanteren ze een eigen standaard, de ‘Generally Accepted Accounting Principles’ of GAAP-standaarden. Nu goed, in beide gevallen dient deze financiële rapportage om huidige en potentiële investeerders, maar ook om andere gebruikers, te helpen bij de beoordeling van de prestaties van beursgenoteerde bedrijven. Cijfers zeggen veel, maar ook niet alles. Daarom worden de financiële tabellen voorzien van een beheersverslag, dat een beschrijving van de gang van zaken geeft en vertelt over de realisaties, successen, tegenslagen, marketingstrategieën en doelstellingen van het bedrijf.

Vaak wordt dit beheersverslag ook verwerkt in een presentatie, die iets luchtiger en visueler is. Niet altijd, maar toch vaak, kan je in dergelijk beheersverslag de hand van de CEO terugvinden, soms vol van trots om verwezenlijkingen te delen, maar soms ook om excuses te voorzien als er iets is misgelopen. Vaak kan je hieruit ook de gezondheid van het bedrijf opmaken. Wordt het bedrijf nog geconfronteerd met fouten uit het verleden of kijkt het met een verrekijker naar de toekomst? Bedrijven die op een proactieve, duidelijke en consistente manier hun resultaten kwartaal-na-kwartaal communiceren, in goede en in slechte tijden, hebben wat mij betreft een streepje voor.

Bedrijven die de voorbije weken de uitdaging hebben opgenomen om in deze moeilijke periode te blijven communiceren en in de mate van het mogelijke hebben geprobeerd transparantie te bieden over de impact van het virus, zouden een digitaal boeketje bloemen toegestuurd moeten krijgen. In een vorige carrière stond ik aan de kant van de bedrijven die dergelijke rapporten opstelden, dus ik weet maar al te goed wat er komt kijken bij de productie van financiële bedrijfscommunicatie.

 

Wees voorbereid. Ook bedrijven kunnen positief of negatief testen voor het coronavirus

De komende weken zullen dus voor veel beursgenoteerde bedrijven in het teken staan van hun kwartaalrapport, waarin ze zullen trachten te duiden hoe ze het eerste kwartaal van 2020 zijn doorgekomen. Sommige bedrijven zullen rapporteren dat hun aanvoerketen onderbroken was en ze daardoor hun producten niet hebben kunnen fabriceren. Sommige bedrijven zullen zeggen dat hun producten niet tot bij hun klanten zijn geraakt en ze dus minder omzet hebben geboekt. Enkele onder hen zullen aangeven dat de omzet niet verloren is, maar slechts uitgesteld is. Andere bedrijven, die iets meer geluk hebben gehad, zullen zeggen dat ze hun producten wel geleverd hebben, maar dat het hen wel meer inspanningen heeft gekost om de producten te verkopen, lees dat het hen meer geld heeft gekost. Tot slot zullen er ook bedrijven zijn die uit onverwachte hoek de vraag naar hun goederen hebben zien toenemen. Wars van al deze scenario’s zullen de boekhoudstandaarden sterk doorschemeren. Financieel directeurs zullen samen met hun auditors inschattingen en beoordelingen moeten maken bij de bepaling van hun omzet en de daarbij horende kosten. Ook zullen ze veel contracten nalezen, want welke volumekorting hadden ze nu ook weer toegekend? Of in welke mate kunnen ze de overmachtsclausule inroepen om die boete voor laattijdige levering te ontlopen? Aan de kostenzijde zullen ze ook risico-inschattingen moeten maken en daarvoor de nodige voorzieningen moeten aanleggen. Gaan alle klanten hun rekening wel kunnen betalen, zullen producten nog wel vers zijn bij levering, wat kost de heropstart van de fabriek?

Zoals blijkt uit de vorige paragraaf, zullen heel veel financiële teams moeten overwerken, weliswaar van thuis uit, maar werken zullen ze. Ook zullen CEO’s van beursgenoteerde bedrijven keuzes moeten maken. Houden ze het hoofd hoog en doen ze alsof dit griepje aan hun bedrijf is voorbijgegaan, de buitenwacht zal hen prijzen voor hun flexibiliteit en veerkrachtigheid. Maar wat dan met het volgende kwartaal? Of is het dan toch beter om dit kwartaal de zeer bittere coronapil door te slikken en stevig uit te zieken, om in de komende kwartalen weer fris en monter verder te gaan? De rol van de bedrijfsauditors zal hierbij ook van cruciaal belang zijn. Bedrijven worden ook geacht hun vooruitzicht voor het komende kwartaal en/of het komende jaar te geven. Hoewel vele bedrijven geneigd zullen zijn om geen financiële prognoses te maken voor het komende jaar, door de onzekerheid die de pandemie en quarantainemaatregelen met zich meebrengen, hopen we toch dat bedrijven moedig genoeg zijn om te delen waar ze op richten en van welke veronderstellingen ze uit gaan.

Geen eenvoudige keuzes, lijkt me. Bovendien wordt je financiële communicatie niet enkel gelezen door je aandeelhouders, maar ook door je werknemers, concurrenten, leveranciers en klanten. Enerzijds wil je hoop geven, anderzijds wil je laten zien hoe sterk je wel bent en hoop je op sympathie te mogen rekenen. Je ziet zo dat een resultatenseizoen geen eenvoudig klus is, en dit seizoen zeker niet. Ik wens hen veel succes de komende weken.

Onze overtuiging in Exponentiële Technologieën blijft sterk overeind staan

Bekijken we het komende resultatenseizoen vanuit het oogpunt van de aandelenbelegger, dan kondigt dit seizoen zich even complex aan als voor de bedrijven die rapporteren. Komt hier dan nog eens bij dat beleggers moeten detecteren welke inschattingen en beoordelingen CFO’s hebben gemaakt en welke essentiële boodschap de CEO wil meegeven aan de belegger. Het zal er dus op aankomen om het financieel rapport grondig te bekijken, ieder woord te wikken en te wegen en het eerste tot het laatste cijfer grondig te analyseren. Dit geldt niet enkel voor de winst- en verliesrekening, maar ook voor het balansoverzicht (voorraden, debiteuren- en crediteuren-rekeningen, afwaarderingen van activa, risicovoorzieningen) en het kasstromenoverzicht. Vaak bieden de resultatenpresentaties, die reeds in een pre-coronatijdperk via video-conferentie gebeurden, ook extra kleur en duiding bij de boodschap van het management.

Wat mij betreft is dit een oefening die elke belegger moet maken en zeker op een moment als nu, aangezien de kans groot is dat je nu meer dan anders iets kan bijleren over de bedrijfsprocessen die de organisatie in kwestie draaiende houden. Wees echter niet te kortzichtig, en weeg het kortetermijnperspectief af met het langetermijnperspectief. Sterker nog, laat deze laatste parameter meer overwegen. Dat doen wij ook in het beheer van onze beleggingsportefeuilles, waarin onze sterke overtuiging dat technologie, en meer bepaald gelijktijdig rijpende technologieën die elkaar versterken, centraal staat. We hebben onze technologieportefeuilles en -fondsen samengesteld met een wereldwijde focus op beursgenoteerde bedrijven die markt- en innovatieleider zijn binnen hun domein van expertise, en profiteren van de vooruitgang van de technologie van vandaag en van morgen, en dus ook in een post-coronatijdperk. Het zou best kunnen dat het coronavirus ook eventjes op de adem van deze bedrijven trapt, maar zolang het meer lijkt op even diep inhalen om dan de grote sprong vooruit te maken, zit het wel goed. Gaming, digitale betalingen, 5G, halfgeleiders, cloud bedrijfssoftware, artificiële Intelligentie, cybersecurity, medische technologie, internet of things, geavanceerde robotica en e-commerce zijn slechts enkele voorbeelden van exponentiële trends waarin we beleggen. De sterke overtuiging waarmee we naar deze opportuniteiten kijken is niet afgezwakt. Integendeel, een groot deel van de exponentiële technologiebedrijven waarin we beleggen heeft baat bij het opschudden van de status-quo. Ze floreren en breiden hun marktaandeel verder uit wanneer de markt waarin ze actief zijn wordt blootgesteld aan stressfactoren en onzekerheden.

De komende 6 tot 12 maanden verwachten we dat de economie zal af te rekenen krijgen met een ongeziene economische tegenwind, tegelijkertijd verwachten we dat de technologiesector sterker zal worden en dat veel van onze bedrijven ‘een deel van de oplossing’ zullen zijn. Om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren.

Op het moment van schrijven staat onze technologieportefeuille een kleine 3% lager in vergelijking met het niveau aan het begin van het jaar. U ziet het, ook wij waren niet 100% immuun voor het coronavirus, maar vergelijk onze jaarperformance even met enkele referentie-indexen (Nasdaq Composite: -9%; S&P 500: -14%; Euro Stoxx 600: -20%; Nikkei 225: -18%). U zal snel tot de conclusie komen dat we het relatief gezien best goed hebben gedaan, en meteen ook prima gepositioneerd zijn om met onze geconcentreerde portefeuille van technologieaandelen, het niet enkel tijdens de coronacrisis, maar ook in een post-corona tijdperk uitstekend te doen.

Tot slot nog dit... De wereldeconomie is in de afgelopen dertig jaar meer vooruitgegaan dan in de voorgaande tweeduizend dankzij exponentiële technologieën (zie onderstaande video).  De exponentiële toename van de vooruitgang zal doorgaan, ook in een post-Corona tijdperk. We blijven inzetten op technologie als hoeksteen in de samenstelling van onze beleggingsportefeuilles.

Geïnteresseerd in onze technologie-beleggingen?

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.