Skip to the content

Van winkelkarretje tot ChatGPT

Als we de belangrijke economische gebeurtenissen van het afgelopen kwartaal overlopen, kunnen we niet voorbij aan de recente doorbraak van “AI” via ChatGPT. Het wordt foutief vergeleken met een zoekrobot, terwijl het in feite een tekstgenerator is. Een hele sterke wel, met vele mogelijkheden. Maar wees voorzichtig, het is geen waarheidsmachine.

Marktenupdate Q1-2023

Ondanks de volatiliteit was het eerste kwartaal van 2023 positief voor aandelen - tenminste voor wie in de juiste namen en sectoren zat.

Van saai naar spannend: het veranderende landschap van obligatiebeleggingen in 2023

Munten uit groeilanden kenden opnieuw een sterk kwartaal. Mede hierdoor konden groeilandenobligaties de positieve rendementen van 2022 verderzetten in het eerste kwartaal van 2023. Dit onder andere gedreven door de hoge lokale rente in veel groeilanden. Zeker in Latijns-Amerika en Oost-Europa noteert de rente nog steeds historisch hoog, zoals weergegeven in de tabel hierboven. Dit is zowel voor korte als lange looptijden.

GPS-gestuurde New Holland tractor.

De rol van technologie in de landbouw van morgen

Technologie is alomtegenwoordig en wint continu aan belang in de economie. Veel bedrijven behoren niet tot de ICT-sector (technologie of communicatie), maar hebben vaak wel unieke technologische kennis in huis. Daarom besteden we bij de analyse van ondernemingen niet alleen veel aandacht aan hun financiële prestaties, maar evalueren we onder andere ook hun productaanbod, marktpositie en technologische knowhow (hardware, software, digitale oplossingen, ...). Al deze factoren bepalen immers mee de toekomst van een onderneming. Dit levert boeiende en soms verrassende resultaten op.

Kunstmatige intelligentie, een exponentiële technologie in de schijnwerpers

Het is veilig om te zeggen dat ChatGPT, en in bredere zin kunstmatige intelligentie, met vlag en wimpel de prijs voor het woord van het afgelopen kwartaal wint. Andere buzz-woorden zoals inflatie, rentestijgingen, recessie, heropening van China, bankencrisis, Leopard tanks, stikstofakkoord en kernuitstap, worden daarbij gemakkelijk achter zich gelaten. AI biedt investeerders tal van kansen, maar timing en selectiviteit zijn cruciaal.

China zet de toon voor de rest van het jaar

Begin maart 2023 hield China opnieuw zijn zogenaamde “Twee Zittingen”, waarbij het sociale, economische en diplomatieke beleid van de regering wordt bekendgemaakt. De term “Twee Zittingen” verwijst naar de jaarlijkse plenaire vergaderingen van het Nationale Volkscongres (NPC) en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese Volk (CPPCC), respectievelijk het hoogste wetgevende orgaan en het hoogste politieke adviesorgaan van China. Wat valt ervan te onthouden?

Van waarschuwing naar actie: het nieuwe klimaatrapport en de weg naar een duurzame toekomst

Het VN-klimaatpanel IPCC publiceerde recent haar zesde syntheserapport. De conclusies zijn ontluisterend: met de mens als verantwoordelijke voltrok de klimaatopwarming zich nog nooit zo snel en op basis van onze huidige inspanningen is de planeet aan het einde van de eeuw 3,2°C warmer! Een zeer neerslachtige ondertoon, wat niet gek is gezien de enorme urgentie. Maar is het echt allemaal kommer en kwel? Of kunnen we het tij nog keren? Wij geloven alvast dat laatste.

[VIDEO] Samsung snijdt in zijn chipproductie | Toelichting door Siddy Jobe (Econopolis)

Siddy Jobe, technologiebeheerder bij Econopolis, geeft toelichting op Kanaal Z op het nieuws dat Samsung snijdt in zijn chipproductie