Skip to the content

Econopolis Emerging Markets Equity Fund

Econopolis Emerging Market Equities Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

  • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
  • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
  • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Gino Delaere

Senior Emerging Markets Consultant

 

Leona Than

Equity Analyst

 

Het subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om te beleggen in de ontwikkelingen in de opkomende markten. Beleggers moeten echter ervaring hebben met volatiele beleggingen. Beleggers moeten aanzienlijke tijdelijke verliezen kunnen dragen en een minimale beleggingshorizon van 5 jaar hebben.

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel wordt bereikt door de activa van het compartiment voornamelijk te beleggen in aandeleninstrumenten van emittenten die hun hoofdkantoor hebben in landen met opkomende markten en/of daar aan de beurs zijn genoteerd (d.w.z. landen die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index), of die een hoge economische blootstelling hebben aan dergelijke markten.

Het compartiment belegt voornamelijk in hetzij aandelenposities van emittenten die hun hoofdkantoor hebben in landen met opkomende markten en/of daar aan de beurs zijn genoteerd, of die een hoge economische blootstelling hebben aan dergelijke markten, hetzij equivalenten van aandelenposities (bijvoorbeeld participatory notes of soortgelijke instrumenten met een blootstelling aan moeilijk toegankelijke markten die vergelijkbaar is met die van aandelen) en contanten of met contanten gelijkstaande instrumenten. Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn activa in aandelen van bedrijven of emittenten die hun statutaire zetel hebben in landen met opkomende markten of daar een groot of toenemend deel van hun activiteiten uitvoeren. Er zijn geen begrenzingen of beperkingen wat betreft valuta of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

  • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
  • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

  • Lopende kosten: 1,21% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

  • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
  • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een taks op transacties in beurs verhandelde effecten. Bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen van het kapitalisatie-type bedraagt de TOB 0% bij intekening op de beleggingsfondsen maar wel 1,32% bij de uitstap uit de deelbewijzen, dit met een maximum van €4.000. Bij geregistreerde beleggingsfondsen van het distributie-type betaalt u geen TOB.

Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta’s. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico’s die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1676054601 (Kapitalisatie), LU1676054510 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1676054940 (Kapitalisatie), LU1676054783 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR

Klik hier voor de meest recente factsheet

  • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
  • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op drie manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Emerging Market Equities (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

3)via een online platform

Inschrijven in dit fondsencompartiment kan via Bolero (bel orderdesk: 0800 628 16).

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.