Skip to the content

Een fonds gericht op concrete oplossingen

 

Het fonds belegt in bedrijven die actief werken aan oplossingen, producten en diensten om de klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor halen we inspiratie uit het boek 'Drawdown' van Prof. Paul Hawken, waarin de 100 meest impactvolle oplossingen worden voorgesteld om de klimaatopwarming tegen te gaan.

De term 'Drawdown' staat voor het toekomstige tijdstip waarop de broeikasgassen in de atmosfeer niet langer stijgen en gestaag beginnen af ​​te nemen. Dit is het punt waarop we het proces beginnen om verdere klimaatverandering te stoppen. Het is een cruciaal keerpunt voor het leven op aarde, waar het fonds volop op inzet.

Klimaatverandering is een feit

Erkend als één van de grootste imminente risico's op de wereld

De Standaard, 10 augustus 2021

De Tijd, 10 augustus 2021

Time Magazine, 26 april 2021

The Economist, 23 mei 2020

Beleggingstrategie

 

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op de opkomende markten. Het universum van het fondscompartiment is opgezet met het oog op de selectie van ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen voor de toenemende uitdagingen van de klimaatverandering.

Brochure

Brochure Econopolis Climate Fund

 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd terwijl de activa van het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die streven naar klimaatneutraliteit. Deze bedrijven dragen bij aan een groenere, betere en meer duurzame wereld.

Meer weten? Ontdek er alles over onze brochure.

Whitepaper

Vooruitzichten voor beleggers in klimaatoplossingen

 

Welke zijn de doelstellingen van overheden en toezichthouders om de klimaatdoelstellingen te bereiken en welke zijn de belangrijkste oplossingen om de klimaatverandering een halt toe te roepen? Ontdek het antwoord in onze whitepaper.

Econopolis Climate is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU2271207974 (Kapitalisatie), LU2271208196 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU2271208279 (Kapitalisatie), LU2271208352 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Artikel 8

Philippe Van Loock

Fund Manager

Gino Delaere

Adviseur

 

Dit compartiment richt zich met name op beleggers:

 • Die een potentieel hoger rendement willen dan een financieel product met een laag risico
 • Die een beleggingshorizon hebben van minimaal 5 jaar.
 • Die streven naar een evenwichtige groei op de lange termijn en willen beleggen in een internationale korf van aandelen.

 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden.

Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten. Het universum van het compartiment is opgezet met het oog op de selectie van ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen of delen van oplossingen voor, of die hun bedrijfsmodel hebben aangepast aan de toenemende uitdagingen van, de klimaatverandering. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta of geografische regio’s. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. De beleggingsselectie is gebaseerd op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek. Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende activiteiten, landen en ondernemingen. Het subfonds promoot milieu- en/of sociale kenmerken. Voor dit subfonds is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op https://www.econopolis.be/en/sustainability. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 2,00% (in de retail A-aandelenklasse)
 • Lopende kosten: 1,30% (in de institutional I-aandelenklasse)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:

 • Performance fee: none

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

 

Klik hier voor de meest recente factsheet

Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier

Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Philippe Van Loock, Econopolis

Ervaren fondsbeheerders

 

Het fonds wordt beheerd door Philippe Van Loock (beheerder) en Gino Delaere (adviseur), beiden met meer dan 20 jaar ervaring in fundamentele aandelenanalyse, thematisch fondsenbeheer en duurzame beleggingen.

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op drie manieren:

1) via Econopolis of Twain d.m.v. een discretionair beheermandaat

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via Crelan

Crelan is de officiële distributeur van dit fonds. Contacteer hier een Crelan agent.

3) via AXA Bank

Crelan is de officiële distributeur van dit fonds. Contacteer hier een AXA-bankagent.

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in dit compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kan deze documenten verkijgen via Econopolis.