Skip to the content

Econopolis Belgian Champions Fund

Econopolis Belgian Champions Fund

is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

  • Distributeur in België: Crelan NV
  • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
  • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
  • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1869441946 (Kap), LU1869442167 (Dis)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1870191928 (Kap), LU1870192140 (Dis)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon minstens 5 jaar
Munt EUR

Danny Van Quaethem

Fund Manager

 

Bernard Thant

Fund Manager

 

Hoewel kapitaalbehoud en een redelijk rendement de belangrijkste doelstellingen zijn, is het beleggingsbeleid van het compartiment alleen passend voor beleggers wensen te beleggen op de financiële markten en die op lange termijn kapitaalwinsten nastreven. Beleggers zouden daarom bereid moeten zijn om verliezen te accepteren die verband houden met prijswijzigingen van de participaties in het compartiment; het fonds is dus geschikt voor beleggers die dergelijke verliezen kunnen veroorloven en een beleggingshorizon hebben van ten minste 5 jaar. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat de waarde van het compartiment wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op internationale aandelenmarkten en door de risico's verbonden aan de beleggingen beschreven in het beleggingsbeleid van de essentiële beleggersinformatie.

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter en een geografische focus op België.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, gespreid over verschillende sectoren. Het compartiment belegt in aandelen en andere aandeleninstrumenten van ondernemingen, met een geografische focus op België. Deze Belgische geografische focus wordt bereikt als ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan. Het compartiment kan beleggen in (i) constituenten in de Euronext BEL AllShare (BAS)-index, (ii) ondernemingen die hun hoofdkantoor of wettige verblijfplaats in België hebben en (iii) Belgische ondernemingen met een notering buiten België. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op een geïntegreerde benadering waarbij waardering, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke elementen zijn voor de aandelenselectie. De beheerder leidt de selectie van de aandelen op een gedisciplineerde manier waarbij hij rekening houdt met interne en externe onderzoeksrapporten en interne waarderingsmodellen ontwikkelt die helpen bepalen of een aandeel potentieel biedt. Bovendien richt de beheerder zich ook op interne en externe bronnen inzake duurzaamheidsanalyse. De beheerder streeft ernaar ondernemingen met een goede staat van dienst op het gebied van duurzaamheid een aanzienlijk gewicht binnen het compartiment te geven. Ondernemingen zullen ook worden getest om te zien hoe weerbaar ze zijn tegenover grote veranderingen en verstoringen zoals beschreven in het boek “Econoshock”. Het fonds zal niet beleggen in ondernemingen die voorkomen op de uitsluitingslijst van het Noorse pensioenfonds.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

  • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
  • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

  • Lopende kosten: 2,10% (in de retail A-aandelenklasse)
  • Lopende kosten: 1,35% (in de institutionele I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

  • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
  • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

 

Klik hier voor de meest recente factsheet

Klik hier

Hoe kan ik beleggen in dit fonds?

 

Er zijn 2 manieren om te beleggen in dit fonds:

1) Via Crelan

Crelan is de officiële distributeur van dit fonds. Contacteer hier een Crelan agent.

2) Via Econopolis

U kan ons bereiken via telefoon: +32 3 3 666 555 of via e-mail: info@econopolis.be

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.