Skip to the content

De toekomst van robotica in een vergrijzende wereld: van Japan tot Silicon Valley

De toekomst van robotica in een vergrijzende wereld: van Japan tot Silicon Valley
De toekomst van robotica in een vergrijzende wereld: van Japan tot Silicon Valley

Demografische veranderingen stimuleren de adoptie van robotica en AI, met leidende rollen voor Japanse pioniers en innovatieve nieuwkomers.

De snelle vooruitgang in exponentiële technologieën zoals AI, sensoren, IoT en cloud computing jagen de robotica-revolutie extra aan.

De wereldwijde vergrijzing van de bevolking vormt een uitdaging voor landen wereldwijd, met Japan en tal van westerse landen voorop. Dit maakt de rol van automatisering en robotica des te kritieker als een mogelijke oplossing voor het toenemende tekort aan arbeidskrachten. De recente verschuivingen in globalisering en het terugbrengen van de afhankelijkheid van China als productiehub vereisen dat het Westen zijn productiecapaciteiten herziet. De toenemende verspreiding van artificiële intelligentie in 2023 en in het begin van 2024 zou wel eens een cruciale versnellende rol kunnen spelen bij het formuleren van een oplossing voor dit productiviteitsvraagstuk.

Waar robots vroeger voornamelijk gezien werden als krachtige, maar onintelligente machines, transformeert hun integratie met kunstmatige intelligentie (AI) ze nu tot realistische replicaties van menselijke activiteiten en gedragingen. Actuatoren, die energie omzetten in beweging of kracht, zijn essentieel voor robotica; ze maken de beweging en manipulatie van robots mogelijk en faciliteren zo interactie met de fysieke wereld. Met de ontwikkeling van intelligentere robots, die geavanceerder data kunnen verwerken en beslissingen kunnen nemen, zullen actuatoren, al dan niet geïntegreerd in robots, in staat zijn complexe behoeften en tekorten op de arbeidsmarkt effectiever aan te pakken, en dat 24 uur per dag. Toepassingsgebieden waar AI-gestuurde robots in staat zouden zijn een breed scala aan taken uit te voeren, variëren van productie en logistiek tot gezondheidszorg en hulp in huis.

Dit toont aan dat technologische vooruitgang door kunstmatige intelligentie niet alleen beperkt blijft tot intelligente software, maar ook aanzienlijke verbete- ringen op het gebied van hardware mogelijk maakt. De integratie van geavan- ceerde sensoren (zoals visuele systemen die met camera’s en software objecten herkennen, “lidar” die met lasermetingen gedetailleerde 3D-modellen creëert, en ultrasone sensoren die met geluidsgolven afstanden meten), het Internet of Things (IoT) en cloud-computing zal deze vooruitgang in de komende jaren verder ver- sterken. Hierdoor zullen robots niet alleen autonomer kunnen opereren, maar zal ook de samenwerking en communicatie tussen robots onderling en met mensen verbeteren. Dit illustreert hoe de synergie van exponentiële technologieën zoals AI, sensortechnologie, actuatorinnovaties, IoT en cloud-computing samen een nieuwe generatie robotica vormt, die cruciaal kan zijn voor het aanpakken van de economische en sociale uitdagingen van een vergrijzende bevolking.

Door de jaren heen waren Japanse bedrijven een van de eersten die robots inte- greerden in productieprocessen, wat hen een competitief voordeel gaf op het gebied van automatisering en robotica. Deze vroege adoptie stelde Japanse bedrijven in staat om een rijke expertise en ervaring in robotica op te bouwen en verder te ontwikkelen. Bedrijven zoals Yaskawa Electric, Keyence, en Fanuc zijn enkele van de grootste en meest bekende Japanse robotica-ondernemingen, met sterke posities binnen de robotica- en automatiseringsindustrieën. Ook het Japanse elektronica- en entertainmentconglomeraat Sony en autofabrikant Honda Motor onderscheiden zich in deze technologische voorhoede.

Desalniettemin is de kans zeer groot dat baanbrekende doorbraken van de andere kant van de Stille Oceaan komen, waar bedrijven in Silicon Valley tot de eerste behoorden die kunstmatige intelligentie adopteerden. Iedereen kent uiteraard Boston Dynamics. Een bedrijf zoals Tesla claimt duidelijk de hoofdrol als nieuwkomer met hun Tesla Bot, een humanoïde robot die ergens tussen 2025 en 2027 te koop zou kunnen zijn. Amazon blijft niet achter; Amazon Robotics is de afdeling van Amazon die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van robots voor gebruik in magazijnen en logistieke processen. Er zijn ook enkele boeiende nieuwkomers op de markt, zoals Figure AI, dat onlangs $675 miljoen heeft opgehaald bij investeerders, waaronder prominenten zoals Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft en OpenAI. Naast Figure AI bevinden zich andere opkomende spelers in het veld, waaronder 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Fourier Intelligence, en Sanctuary AI die elk op hun eigen manier bijdragen aan de evolutie van roboticatechnologie. Ook Zuid-Koreaanse spelers zoals LG Electronics, Samsung Electronics laten zich niet onbetuigd, afgaande op het hoge aantal patenten die ze de laatste jaren in dit domein hebben aangevraagd. Het zal bovendien niemand verbazen dat ook Chinese marktspelers, zoals Tencent en Baidu, alsook minder bekende maar opkomende spelers zoals Xpeng Robotics, Unitree Robotics, Ubtech Robotics of Ningbo Zhongda zich nadrukkelijk profileren in deze sector.

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.