Skip to the content

Econopolis Euro Bond Opportunities Fund

Econopolis Euro Bond Opportunities Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Michaël De Man

Head of Fund Management

Maxim Gillis

Senior Fixed Income Analyst

Het subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren die een beleggingshorizon hebben van minstens 3 jaar.

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders aantrekkelijke lange termijn winsten te bieden. Dit doel wordt bereikt door de activa van het compartiment voornamelijk te beleggen in vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten en derivaten. Het compartiment belegt in een gediversifieerde portefeuille.

Het compartiment wordt op een discretionaire basis beheerd en belegt hoofdzakelijk in vastrentende instrumenten. Vastrentende instrumenten zijn goed voor minstens 80% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment mag tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in contanten of met contanten gelijkstelde instrumenten. Er zijn geen beperkingen wat betreft geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Als een gevolg daarvan kan de toewijzing van tijd tot tijd verschillen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 0,69% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 30,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% 

Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving)

 

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1772801947 (Kapitalisatie), LU1772801780 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1772802598 (Kapitalisatie), LU1772802168 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Obligaties
Investeringshorizon Minstens 3 jaar
Munt EUR

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op twee manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Global Bonds (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.