Skip to the content

Econopolis Smart Convictions Fund

Econopolis Smart Conviction Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1676055160 (Kapitalisatie), LU1676055087 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1676055244 (Kapitalisatie), LU1676055327 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Gemengd (aandelen en obligaties)
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EURGrégory Christians

Chief Investment Officer

Michaël De Man

Head of Fund Management

Het Subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment ofwel direct, ofwel indirect via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF), te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het subfonds kan meer dan 50% van zijn nettoactiva beleggen via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF).

Het individuele gewicht van elke beleggingscategorie (aandelen, vastrentende instrumenten en derivaten, evenals contanten of andere geldinstrumenten) kan variëren van 0 tot 100%, afhankelijk van de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleggingsbeheerder. Het compartiment kan tot 50% van zijn aandelen beleggen in instrumenten uit opkomende markten (bijvoorbeeld instrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten of overheden die hun hoofdkantoor of hoofdnotering hebben in opkomende markten en die zijn gedefinieerd als constituenten in de MSCI Emerging Markets Index).

Tot 50% van het compartiment kan worden belegd in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, die van lagere beleggingskwaliteit kunnen zijn. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de erkende ratingbureaus. Als obligaties geen rating hebben, worden ze geselecteerd op basis van de rating van de uitgever zelf. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,39% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 30,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% 

Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving).

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op twee manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Patrimonial Sustainable (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.