Skip to the content

Econopolis Sustainable Equities Fund

Econopolis Sustainable Equities Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Bernard Thant

Fund Manager

Danny Van Quaethem

Fund Manager

Dit compartiment richt zich met name op beleggers:

 • Die een potentieel hoger rendement willen dan een financieel product met een laag risico
 • Die een beleggingshorizon hebben van minimaal 5 jaar.
 • Die streven naar een evenwichtige groei op de lange termijn en willen beleggen in een internationale korf van aandelen.

 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, zonder geografische beperkingen.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, gespreid over verschillende sectoren en regio’s. Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (Europa, VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten. Het compartiment kan bijkomend ook beleggen in termijndeposito’s, geldmarktinstrumenten en/of ICB’s. Het compartiment kan beleggen in ICB’s (ICBE’s en/of andere ICB’s), ofwel voor het nastreven van zijn belangrijkste beleggingsbeleid, of om zijn liquide middelen te plaatsen, waarbij het compartiment dan belegt in (i) monetaire ICB’s en/of (ii) ICB’s die beleggen in schuldbewijzen met een resterende looptijd op het ogenblik van de verwerving van maximaal twaalf maanden en/of waarvan de rente minstens eenmaal per jaar wordt aangepast. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,19% (in de institutional I-aandelenklasse)

Charges taken from the fund under certain specific conditions:

 • Performance fee: none

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een taks op transacties in beurs verhandelde effecten. Bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen van het kapitalisatie-type bedraagt de TOB 0% bij intekening op de beleggingsfondsen maar wel 1,32% bij de uitstap uit de deelbewijzen, dit met een maximum van €4.000. Bij geregistreerde beleggingsfondsen van het distributie-type betaalt u geen TOB.

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1248445683 (Kapitalisatie), LU1248445840 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1248447622 (Kapitalisatie), LU1248447978 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt

EUR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Artikel 8

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Sustainable Equities (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

 

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.