Skip to the content

Econopolis Demographic Dynamics Fund

Econopolis Demographic Dynamics Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Stijn Plessers

Fund Manager

Danny Van Quaethem

Fund Manager

Dit product is bedoeld voor beleggers die inkomsten en vermogensgroei willen realiseren en een middellange- tot langetermijnhorizon hebben. De belegger is in staat om verliezen te dragen. Dit product is geschikt voor beleggers met een basis- tot gevorderde kennis van en ervaring met het product en de markten.

Het doel van het subfonds is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden.

Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema’s: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische in- novaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta’s en geografische regio’s of andere speci- fieke economische of industriële sectoren of niches.

Het beleggingsbeleid van het subfonds steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet- gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek.

Het subfonds belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan) en kan ook tot maximaal 49% beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten (i.e. Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Indonesië). Het subfonds kan rechtstreeks beleggen in China A-aandelen die genoteerd zijn op de mark- ten van de Volksrepubliek China, via China Connect.

Het subfonds kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz.

Het subfonds moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden.

Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema’s: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische in- novaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta’s en geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

Het beleggingsbeleid van het subfonds steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek.

Het subfonds kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Het subfonds promoot milieu- of sociale kenmerken.

Voor dit subfonds is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op https://www.econopolis.be/en/sustainability.
Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus
van het fonds.

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,3% (in de institutional I-aandelenklasse)

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 • Performance fee: none

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een taks op transacties in beurs verhandelde effecten. Bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen van het kapitalisatie-type bedraagt de TOB 0% bij intekening op de beleggingsfondsen maar wel 1,32% bij de uitstap uit de deelbewijzen, dit met een maximum van €4.000. Bij geregistreerde beleggingsfondsen van het distributie-type betaalt u geen TOB.

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU2719995263 (Kapitalisatie), LU2719995347 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU2719995933 (Kapitalisatie), LU2719996071 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt

EUR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Artikel 8

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Demographic Dynamics (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

 

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.