Skip to the content

Econopolis Smart Convictions Fund

Econopolis Smart Conviction Fund is a sub-fund of Econopolis Funds, a Luxembourg domiciled SICAV with multiple compartments that meets the conditions of Directive 2009/65 / EC. Legal form: Limited Company.

 • Investment Manager: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (Belgium)
 • Depositary: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financial Agent in Belgium: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (Belgium)

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1676055160 (Kapitalisatie), LU1676055087 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1676055244 (Kapitalisatie), LU1676055327 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Gemengd (aandelen en obligaties)
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR 
 

Michaël De Man

Head of Fund Management

Het Subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment ofwel direct, ofwel indirect via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF), te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het subfonds kan meer dan 50% van zijn nettoactiva beleggen via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF).

Het individuele gewicht van elke beleggingscategorie (aandelen, vastrentende instrumenten en derivaten, evenals contanten of andere geldinstrumenten) kan variëren van 0 tot 100%, afhankelijk van de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleggingsbeheerder. Het compartiment kan tot 50% van zijn aandelen beleggen in instrumenten uit opkomende markten (bijvoorbeeld instrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten of overheden die hun hoofdkantoor of hoofdnotering hebben in opkomende markten en die zijn gedefinieerd als constituenten in de MSCI Emerging Markets Index).

Tot 50% van het compartiment kan worden belegd in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, die van lagere beleggingskwaliteit kunnen zijn. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de erkende ratingbureaus. Als obligaties geen rating hebben, worden ze geselecteerd op basis van de rating van de uitgever zelf. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,39% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 30,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% 

Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving).

Click here for the most recent factsheet

 • The sustainable investment policy is available here 
 • More information on sustainability is available here

Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta’s. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico’s die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Hoe investeer ik in dit fonds?

1) Through Econopolis

You can contact us by telephone: +32 3 3 666 555 or by e-mail: info@econopolis.be

2) Through a financial intermediary

U can ask your retail bank to subscribe in the UCITS fund Econopolis Funds - Patrimonial Emerging (please check first for the correct share class and ISIN code)

The Net Asset Value (NAV) of the fund is calculated by the European Fund Administration.

For complaints please address to compliance@econopolis.be or +32 3 3 666 555. In second instance you can contact the Ombudsman of the financial sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Before deciding to invest in the sub-fund, the prospectus and key investor information must first be read. You can find these documents above.