Skip to the content

Wij helpen klanten hun activa te beschermen en superieure beleggingsresultaten te behalen. Bouwend aan een integere beleggingsonderneming met uitzonderlijke mensen stelt ons in staat dit doel te realiseren. Ons succes kan alleen gemeten worden aan het succes van onze klanten. Dit zijn de kernwaarden die we daarbij hanteren:

Stabiliteit

Door de turbulentie de voorbije jaren op de financiële markten  zijn private investeerders, families en institutionele investeerders tot het besef gekomen dat kapitaalbescherming belangrijker is dan het louter proberen beter te doen dan de markt (benchmark-beleggen). Econopolis streeft ernaar positieve en stabiele absolute rendementen te realiseren voor haar cliënten.

Veiligheid

Tegenpartijrisico is een realiteit. Banken en bedrijven kunnen failliet gaan. Onze eerste bekommernis is het verzekeren van een veilig depot voor uw activa en het kiezen van een acceptabel tegenpartijrisico. We geloven niet dat het voldoende is om de activa gewoon over verschillende banken en beleggingen te verspreiden.

Eenvoud

Wij hanteren een simpele regel: indien de cliënt het instrument of de reden voor de aankoop niet begrijpt, dan heeft het geen plaats in zijn of haar portefeuille.

Transparantie

Wij verzorgen een geconsolideerd overzicht en worden enkel vergoed op basis van vooraf vastgelegde transparante vergoedingen vanwege de cliënt (zonder verborgen inkomsten of retrocessies van derden).

Reputatie

Onze reputatie is zonder twijfel ons belangrijkste goed. Om onze goede naam te allen tijde te vrijwaren verrichten we steeds een nauwgezet voorafgaandelijk onderzoek bij de selectie van onze partners, onze teamleden, onze potentiële investeringen en onze klanten.

Weldoordacht

We geloven niet in trading, noch in het snel wijzigen van posities in de portefeuilles. We nemen weloverwogen investeringsbeslissingen met het oog op de lange termijn en bieden onze klanten toegang tot niet- genoteerde opportuniteiten om een nauwere band te creëren tussen de cliënt en zijn of haar vermogen.

Vertrouwen

We spenderen heel wat tijd om onze klanten, hun familie of hun ondernemingen te leren kennen. We aanvaarden ook niet zomaar alle cliënten. Er moet een culturele en intellectuele band zijn. Onze relatie met klanten moet ook groeien en leiden tot een stevige band op basis van wederzijds vertrouwen.

Discretie

We staan op absolute discretie rond de identiteit van onze klanten, de omvang van hun vermogen of informatie over hun activiteiten.

Rentmeesterschap

Wij geloven dat wij de opdracht hebben om onze maatschappij en de ons toevertrouwde vermogens in een betere staat achter te laten voor de volgende generatie dan waarin we ze aangeboden kregen.

Professionalisme

Wij leggen onszelf de hoogste ethische en professionele normen op, en we verwachten van onze klanten dat ze dat ook doen. Wij aanvaarden geen opdrachten of mandaten die wij niet op een professionele manier kunnen vervullen.