Skip to the content

China zet de toon voor de rest van het jaar

De “Twee Zittingen”

Begin maart 2023 hield China opnieuw zijn zogenaamde “Twee Zittingen”, waarbij het sociale, economische en diplomatieke beleid van de regering wordt bekendgemaakt. De term “Twee Zittingen” verwijst naar de jaarlijkse plenaire vergaderingen van het Nationale Volkscongres (NPC) en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese Volk (CPPCC), respectievelijk het hoogste wetgevende orgaan en het hoogste politieke adviesorgaan van China. Dit zijn twee belangrijke politieke evenementen die elk jaar in maart worden gehouden in China. Tijdens deze zittingen worden nieuwe wetten en beleidsmaatregelen besproken en aangenomen.

Bijna 3.000 leden van het Nationale Volkscongres stemden in de Grote Hal van het Volk in Beijing in met het voorstel om de 69-jarige Chinese president Xi Jinping een derde ambtstermijn te geven als partijbaas, president en leider van het Chinese leger. In feite was dit slechts een formaliteit gezien Xi reeds tijdens een congres in oktober 2022 een derde termijn in de wacht had gesleept. Naast de positie van Xi zelf gingen veel van de hoogste staatsfuncties naar huidige of voormalige leden van het Politburo Standing Committee, het hoogste echelon van de partij.

Het gaat daarbij ondermeer om de nieuwe premier Li Qiang. Als communistische partijbaas in Shanghai was de belangrijkste zakelijke deal van Li Qiang het overhalen van Tesla-oprichter Elon Musk om de eerste overzeese fabriek van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens in de Chinese megastad te bouwen. Daarnaast is Li ook verantwoordelijk voor de opening van een nieuwe Nasdaq-achtige aandelenmarkt in Shanghai. Maar Li’s reputatie werd vorig jaar aangetast nadat hij één van de strengste en, in de ogen van velen, slecht beheerde Covid-lockdowns in China had doorgevoerd. De strenge en chaotisch verlopende lockdown van Shanghai werd overigens algemeen gezien als een blijk van trouw aan Xi Jinping, die herhaaldelijk het belang van het nul-covid beleid had benadrukt voordat het beleid eind vorig jaar plotsklaps werd opgegeven.

Nu zullen Li en zijn economisch team een nieuwe groeistrategie moeten uitwerken om China’s op schuldengedreven groeimodel te vervangen. Hij probeerde tijdens zijn debuut in de media dan ook de privésector van het land gerust te stellen. Hij sloeg een bedrijfsvriendelijke toon aan en beloofde dat privé- en staatsbedrijven gelijk zullen worden behandeld en dat het klimaat voor ondernemers zal verbeteren. Op het eerste zicht zou men kunnen vermoeden dat dergelijke positieve boodschap ook goed onthaald zou worden op de financiële markten, maar gezien de privésector in China de voorbije jaren meermaals werd opgeschrikt door verre- gaande staatsinterventies, kijkt men voorlopig nog de kat uit de boom.

Wat de verwachte economische groei voor dit jaar betreft, hebben de wetgevers een groeidoelstelling van ‘ongeveer 5%’ vooropgesteld, wat lager is dan de verwachtingen van sommige analisten. Er is met andere woorden ruimte om, indien de Chinese heropening zich daadwerkelijk versneld doorzet en de consument een inhaalbeweging maakt, in positieve zin te verrassen. Toch erkende Li dat het niet makkelijk zal zijn om het voor dit jaar door de regering gestelde groeidoel van 5% te halen. Wij gaan er in ieder geval van uit dat China, na het enorm strenge en bij momenten zeer chaotische nul-covid beleid, dat gevolgd werd door een al even chaotisch stopzetten ervan, er dit jaar alles zal aan doen om het land terug op de economische rails te krijgen.

 

Baidu brengt eigen chatbot uit als antwoord op ChatGPT

Sinds ChatGPT recent werd gelanceerd, stond ook Baidu te popelen om aan de wereld hun eigen generatieve artificiële intelligentie kennis te laten zien. Er werd een persconferentie georganiseerd waarop mede-oprichter Robin Lee een presentatie gaf, maar gezien dit gebeurde met een vooraf opgenomen video, gingen sommigen al meteen twijfelen aan de ware omvang van de mogelijkheden. Li zelf benadrukte dat dit soort grote taalmodellen verre van perfect is en in de loop der tijd zal worden verbeterd via feedback van de gebruikers. Hij verwees ook naar de voornamelijk zakelijke toepassingen en zei dat 650 partners reeds met Baidu samenwerken om het model in hun bedrijven in te voeren. Tot deze organisaties behoren onder andere het Chinese online videostreaming platform iQIYI, de Chinese autobouwer Geely en het ministerie van Industrie- en Informatietechnologie.

De Chinese tegenhanger van ChatGPT blijkt een chatbot te zijn met de Engelse naam “Ernie”. Baidu heeft het aantal initiële gebruikers van Ernie bewust beperkt, wegens de hoge kost en de beperkingen van de rekencapaciteit van hun servers. Uit de eerste reviews blijkt dat Ernie beduidend zwakker was in het Engels dan in het Chinees, hetgeen op zich natuurlijk niet zo verbazend is. Ernie vertoont beperkingen in creatieve compositie en logisch denken, maar zijn vermogen om audio te genereren in verschillende dialecten was indrukwekkend. Ook blijkt Ernie goed te zijn in literaire creatie en het oplossen van wiskundeproblemen.

Toch lijkt een eerste voorlopige conclusie dat het Westerse ChatGPT, zelfs bij gebruik van de Chinese taal, een geavanceerder stukje technologie is. Onder Chinese branchegenoten is Baidu natuurlijk wel de eerste met een taalgebaseerde chatbot, waardoor ze een duidelijk first­mover voordeel genieten.

Gino Delaere

Gino Delaere

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.