Skip to the content

Terugval tech kan mooi instapmoment bieden

Techbedrijven, zoals Tesla, Facebook en Apple zien hun aandelen momenteel drastisch dalen. Reden? De beleggers maken zich zorgen om de inflatie. Is hun zorg terecht en zit er een rek op het grote succes van techaandelen? Of is het net een goed moment om je portemonnee boven te halen en te investeren in een van deze bedrijven? Siddy Jobe, technologie-expert bij Econopolis, geeft vandaag meer duiding in Het Laatste Nieuws.

De laatste weken zullen beleggers in technologie-aandelen meermaals hun ogen hebben opengetrokken bij het zien van de beurskoers van sommige aandelen, die soms zelfs een daling van 10% tot wel 20% op één dag laten optekenen. Nu, er moet ook niet overdreven worden. De Nasdaq-index, de Amerikaanse beurs waarop vooral aandelen van technologiebedrijven worden verhandeld, legt voorlopig een rendement van +2,43% op tafel sinds het begin van dit jaar. Op zich niet echt slecht te noemen, zeker als je weet dat die index vorig jaar een onwaarschijnlijk rendement van 47,96% optekende.

Anderzijds valt het niet te ontkennen dat de beurslievelingen van 2020, vaak technologische groeibedrijven, vandaag minder geliefd zijn. Dit ten voordele van zogenaamde waarde-aandelen en aandelen van bedrijven die het door de heropening van de economie beter doen dan een jaar geleden. Pakweg een brouwerij, die zal het voorbije weekend ongetwijfeld één van de beste zaterdagen hebben gedraaid van de voorbije maanden. Vooral aandelen van bedrijven actief in de energie- en financiële sector doen het momenteel goed.

Met name de fiscale stimulus in de VS, en in mindere mate in Europa, heeft de economie een stroomstoot gegeven. Combineer dat met de verschillende stimuleringsprogramma’s van de centrale banken, en we mogen duidelijk spreken over een V-vormig herstel van de economie (nvdr. herstel van een economische crisis waarbij een snelle neerwaartse beweging wordt gevolgd door een minstens even snelle opwaartse beweging), alleszins in de eerste fase. De stijgende grondstofprijzen en de sterke consumentenvraag doet velen al concluderen dat het herstel een onbeheersbare inflatie-opstoot zal veroorzaken. Daar zijn we nog niet, voorlopig gaan de centrale banken uit van een kortstondige inflatie-opstoot ten gevolge van de lage vergelijkingsbasis met de eerste helft van 2020. Het is echter wel zeker dat er meer inflatie onderweg is: daar zijn meer redenen voor dan alleen het herstel. De- globalisering, krapte in grondstoffen, materialen en componenten, hogere lonen en dat alles overgoten met heel veel monetaire olie op een vuurtje van speculatie. Ja, dat is gevaarlijk.

De beste leerling van de klas

Hebben technologie-aandelen dan minder goede resultaten gerealiseerd? Het tegendeel is waar! We hebben net een vloedgolf aan bedrijfsresultaten over ons heen gekregen, en zo goed als alle sectoren hebben beter gepresteerd dan verwacht. In Europa heeft ongeveer 72% van de Stoxx600-bedrijven, die tot nu toe hebben gerapporteerd, het beter gedaan dan de marktverwachting voor wat betreft de winst per aandeel of WPA. + 48% bedroeg de jaar op jaar groei van de winst per aandeel in het eerste kwartaal van 2021. In de VS eenzelfde beeld, 87% van de S&P500-bedrijven rapporteerde een hogere dan verwachte winst per aandeel. De WPA-groei voor deze bedrijven bedroeg +50% jaar op jaar. Nu komt het: in beide continenten scoorden ook technologie-aandelen uitstekend met een hoger aantal bedrijven dat positief verraste ten opzichte van de bredere markt (88% en 97%), en een vergelijkbare of hogere jaar op jaar groei van de WPA (+97% en +44%).

Dus, de resultaten van technologie-aandelen waren minstens even goed als die van de bredere markt. Waarom blijven hun koersen dan achter op die van andere sectoren? Een verklaring heeft te maken met de relatieve vergelijking. Stel dat jij op school altijd de hoogste punten haalde, ver boven die van je klasgenootjes, en plots haalt iedereen in de klas eenzelfde topresultaat. Wie denk je dat er het meest beloond wordt?

Niet alle technologie-aandelen zijn hetzelfde

Het gros van de technologiebedrijven zijn oerdegelijke bedrijven die bovengemiddeld groeien (+15/+30%), winsten en kasstromen genereren, en vaak geen schulden hebben. Vaak keren dat soort bedrijven ook een groeiend dividend uit en/of kopen ze hun eigen aandelen in. Wij zijn zeker fan van dergelijke kwaliteitsvolle bedrijven.

Een ander type technologie-aandelen zijn de ‘hypergroei’-aandelen. Dat zijn aandelen die nog enorm snel groeien (meer dan 30%). Vaak zijn dat ook bedrijven die nog geen winst maken. Sommigen hiervan zullen nooit winst maken, maar de grote meerderheid zal in de komende 2 tot 4 jaar wel winst maken. Die laatste categorie zijn bedrijven die terecht voorbijgaan aan kortetermijnwinsten, voor een groter winstpotentieel in de toekomst. Vaak zorgen ze voor de peper in een beleggingsportefeuille. Stijgende interesten (sinds december 2020 is de Amerikaanse referentie-interestvoet bijna verdubbeld) heeft de waardering van dit soort bedrijven de laatste weken wel parten gespeeld, aangezien die toekomstige winsten van die bedrijven, vandaag minder waard worden.

Vooral de hypergroei-bedrijven (Alteryx, The Trade Desk, Twilio) zijn de laatste weken sterk teruggevallen, soms wel met 30% en meer sinds hun piek midden februari 2021. Het bekendste Belgische aandeel in deze categorie is het 3D-printing bedrijf Materialise uit Leuven, dat sinds z’n piekkoers midden februari 70% heeft moeten prijsgeven. Belangrijk om te weten is dat deze bedrijven in 2020 vaak met 150% tot 300% waren gestegen, en ook 2021 sterk hadden ingezet. Dus in die zin zou je de recente daling als een gezonde, en mogelijks welgekomen, correctie kunnen beschouwen.

Hoe Amerikaanse beleggers een fiscale knipbeurt vermijden

Tot slot zal het je niet verbazen dat de belangrijkste reden voor de verkoopgolf van aandelen van hypergroei-bedrijven weleens aangestuurd kan zijn door de nakende belastingplannen van de Biden-regering. De nieuwe Amerikaanse president heeft naar verluidt plannen om het belastingtarief op vermogenswinsten te verdubbelen van 20% naar 40%. De kans is dus groot dat Amerikaanse beleggers hiervan stevig geschrokken zijn, en geld voor hun eieren hebben gekozen op de enorme winsten die ze de voorbije 12 maanden hebben gemaakt op technologiebedrijven, en met name op hypergroei-bedrijven (gezien de sterke stijging van de laatste 12-15 maanden). Op die manier verzilveren ze hun winsten, vooraleer het nieuwe belastingregime invoegen kan treden en vermijden ze dat hun winsten in de toekomst een fiscale knipbeurt krijgen. Uiteraard zorgt dit voor een tijdelijke verkoopdruk op dergelijke hypergroei- bedrijven, zonder dat er iets verandert aan de intrinsieke waarden.

We verwachten de komende weken best nog wat volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product zoals een aandelenindex of valuta nvdr.) voor technologieaandelen naarmate de heropening van de economie de inflatieverwachtingen verder aanwakkert (of net niet), en de belastingplannen van de Biden-regering vorm krijgen (of net niet). Voor de langetermijnbeleggers, die net zoals ons overtuigd zijn van de kracht van technologie, met een horizon van 3 tot 5 jaar, biedt een verdere terugval van de beurskoers van technologie-aandelen waarschijnlijk een mooi instapmoment.

 

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.