Skip to the content

Elke correctie is koopopportuniteit voor exponentiële technologiebedrijven

Het zijn roerige weken voor technologie-aandelen op de beurs, waarbij er af en toe met “van dik hout zaagt men planken” afscheid wordt genomen van de winnaars van voorgaande maanden. En als je geschoren wordt moet je stilzitten, maar dat is af en toe moeilijk in de wetenschap dat het gros van de eerste kwartaalresultaten van technologiebedrijven bijzonder sterk waren en dat deze vergezeld werden met vaak nog sterkere groeivooruitzichten. En toch vonden beleggers het de afgelopen weken nodig om menig techaandeel in de ban te doen en te ruilen voor cyclische achterblijvers. Alsof de stimulans van versnelde digitale transformatie ergens de komende weken abrupt zou ophouden. Dit is natuurlijk kolder, want die digitale transformatie is, mede door Covid19, als een geest uit de bekende fles gekropen en is niet meer terug te stoppen. Ook niet als straks de economie zal heropenen en wij ons oude leventje wellicht weer kunnen oppakken.

Sterke prestaties van afgelopen jaren worden ondersteund door exponentiële groei 

Mijns inziens zijn de kansen op een komend decennium met aanhoudende digitale transformatie toegenomen en zijn de vooruitzichten voor menig techaandeel om te blijven schitteren qua omzet-, winst-, vrije kasstroom- en dividendgroei beter dan ooit. Ik maak mij over deze groeivooruitzichten en kansen weinig tot geen zorgen en dan moet u denken aan aanhoudende groei in Data, Cloud, E-commerce, Gaming, Internet der Dingen (IoT), Cybersecurity, Smartphones, Robotics, AR/VR en dit alles vooral mogelijk gemaakt wordt door innovatie in Semiconductors (halfgeleiders). 

De winsten en vrije kasstromen groeien hard en dat hebben de meeste koersen van techaandelen ook gedaan. Zolang de koersstijging in goede verhouding staat tot de onderliggende winstgroei is er geen enkele reden tot paniek. De hamvraag moet zijn: zijn alle vooruitzichten inmiddels meer dan verdisconteerd of zijn de groeiverwachtingen nog harder opgelopen?

Waardering hangt af van voorspelbaarheid en het winstpotentieel

Maar de koers van een aandeel wordt niet alleen bepaald door het winstpotentieel, maar ook door het aantal keer dat beleggers bereid zijn om voor die winst(groei) te betalen. Als men deze multiple vermenigvuldigt met de winst, dan resulteert dit in een koersdoel. 

Een aantal factoren bepalen de hoogte van de multiple. Hoe hoger de winstgroei, des te hoger de multiple. Daarnaast is ook de betrouwbaarheid van de winstschattingen relevant. Het maakt nogal verschil of je bij een bedrijf elk jaar op nul begint of dat je door abonnementen of service-contracten een vaste kern aan jaarlijks terugkerende inkomsten hebt. In dat laatste geval krijgen de schattingen meer substantie en is er sprake van minder volatiele resultaten, waardoor beleggers met meer zekerheid de winstpotentie en het koersdoel kunnen bepalen.

Aandelen beduidend interessanter dan obligaties en spaarrekening

Een andere, niet onbelangrijke factor zijn de beleggingsrendementen van alternatieve beleggingen zoals bijvoorbeeld obligaties of sparen. U kunt zich voorstellen dat als een aandeel een rendement van 4% biedt, terwijl ik ook 4% of meer op mijn obligaties of spaarrekening ontvang dat dit aandeel niet bijster interessant is. Het wordt anders als mijn alternatief voor nominaal rendement met sparen en obligaties 0% is. Dan begint dat aandeel met een rendement van 4% best aantrekkelijk te worden, laat staan als het nominale rendement op obligaties en sparen negatief wordt. Dan zullen steeds meer beleggers geneigd zijn om een stukje spaargeld of obligaties te roteren naar dat aandeel met een rendement van 4%. 

Het wordt nog interessanter wanneer, zoals nu, de inflatie relatief hoog is. Vandaag bedraagt de verwachte Europese inflatie ongeveer 1,5%. In Amerika is de verwachte inflatie zelfs gelijk aan 2,6%. Het reële rendement (na inflatie) van sparen en obligaties wordt nu negatiever. Het gaat om ongeveer -1% in Amerika en -1,5% in Europa. Dat terwijl de betere aandelen door hun pricing power in staat moeten zijn om prijsverhogingen door te voeren naar hun klanten.

Stijgende inflatie en rente

De reden dat de meeste winnaars het de afgelopen weken minder goed deden is gelegen in het feit dat overal ter wereld de vaccinatieprogramma’s hun vruchten afwerpen en de handel zich kan herstellen. Goed nieuws natuurlijk, echter betekent het ook dat er een hogere inflatie en rente op de loer ligt en een hogere rente is nooit goed voor groeiaandelen. Groeiaandelen staan er historisch om bekend dat de bulk van de groei nog moet komen en dat de toekomstige kasstromen nog verdisconteerd moeten worden. Als de rente stijgt, dan is de verdisconteringsvoet hoger en daalt daarmee de netto contante waarde per vandaag. 

Tot zover de theorie. Ik heb daar natuurlijk mijn bedenkingen over. Niet over de theorie, want die klopt mathematisch. Maar zo’n 20 jaar geleden tijdens de dotcom zeepbel hadden groeiaandelen nog niet zo’n ijzersterke en kasrijke balans als vandaag. Toen kwam bijna 100% van de waardering uit beloftes en toekomstige winstverwachtingen, terwijl vandaag de meeste technologieleiders al megawinsten boeken. De vrije kasstromen exploderen en dit resulteert vandaag al in stijgende dividenden en de inkoop van eigen aandelen. De toekomstige winsten zijn als het ware de slagroom op de taart, maar de taart is  van zichzelf ook zonder slagroom al zeer lekker. Qua hoogte van het dividend en aandeleninkoop zijn de meeste techaandelen inmiddels de banken en telecomaandelen ruimschoots voorbijgestoken. 

Daarnaast hebben Centrale Banken zoals de FED en ECB aangegeven dat zij meer coulance zullen hebben met tijdelijk hogere inflatie. Waar met andere woorden vroeger de alarmbellen zouden gaan, blijft het nu rustig en zal de rentestijging achterblijven op de inflatiestijging. Door de schuldenberg kan de rente niet veel omhoog zonder een negatieve impact te hebben op de overheidsuitgaven. En met de noodzaak om de komende jaren te investeren in herstel en sociale programma’s is er geen ruimte om datzelfde budget aan een hogere rente uit te geven. En bovendien, als de rente minder hard mag stijgen dan de inflatie, dan zal de reële rente negatief blijven of negatiever worden. En negatieve reële rentes drijven beleggers naar aandelen die nog wel een potentieel positief reëel rendement kunnen neerzetten. 

Correcties bieden koopoppurtiniteiten voor exponentiële technologiebedrijven

Resumerend, door deze exogene factoren zullen beleggers mijns inziens bereid blijven om een hoge(re) multiple te betalen voor de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van verder gaande digitale transformatie. Beurscorrecties stellen nieuwe beleggers in staat om alsnog op deze aantrekkelijke trein te stappen.

Marc Langeveld

Marc Langeveld

Marc is sinds 1989 actief in de beurswereld en heeft als focus en passie beleggen in Technologie. In de afgelopen 30 jaar heeft Marc als Senior Technologie Analist gewerkt bij verschillende beurshuizen, alvorens hij de switch maakte naar Director of Equity Sales bij Petercam. In 2006 richtte Marc samen met 3 Petercam collega’s Antaurus op, actief in vermogens- en fondsenbeheer, waar hij als directeur verantwoordelijk was voor de selectie van aandelen in het succesvolle Antaurus Europe Fund. In 2016 verkocht Marc zijn belang in het bedrijf en is momenteel Technology Fund Manager bij Econopolis.