Skip to the content

Wie levert de hernieuwbare energie voor de groenere economie ?

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de vraag naar elektriciteit in de komende decennia jaarlijks met gemiddeld 2% zal groeien. Dit betekent dus ongeveer een verdubbeling tussen nu en 2050. Deze groei zal gedreven worden door de wereldwijde economische groei en de elektrificatie van transport en een aantal industriële processen. De markt voor hernieuwbare energie zal veel sneller groeien – in de komende 10 jaar met circa 10% per jaar – omdat fossiele energiebronnen grotendeels zullen vervangen worden door hernieuwbare energiebronnen tegen 2050.

 

Bron : BNEF New Energy Outlook

De groei aan de aanbodzijde zal vooral uit (offshore) windenergie en zonne-energie komen. Deze twee energiebronnen zijn CO2-neutraal (nul CO2-uitstoot de energieproductie) en leveren goedkopere elektriciteit dan deze uit fossiele energiebronnen.

Tal van bedrijven spelen in op de groei van hernieuwbare energie. Er zijn echter weinig grote spelers die zich exclusief richten op de productie van hernieuwbare energie. In Europa behoren het Ørsted en EDP Renováveis tot de belangrijkste grote beursgenoteerde spelers. De overige spelers hebben naast een (omvangrijk) park ‘groene’ centrales vaak nog een belangrijke ‘legacy portfolio’ (o.a. steenkool-, gascentrales en kerncentrales) en zijn vaak ook actief in de uitbating van elektriciteitsnetwerken. In dat laatste geval spreekt men van geïntegreerde spelers. De uitbating van elektriciteitsnetwerken is vaak strak gereguleerd en wordt gekenmerkt door stabiele inkomsten en meestal een beperktere groei.

Vorig jaar presteerden de aandelen van bedrijven actief in hernieuwbare energie uitstekend. Dit was te danken aan de ambitieuze klimaatplannen van diverse overheden (o.a. in Europa en de VS) en de grote stroom aan beleggersgeld richting aandelen en fondsen van bedrijven die daaraan gelinkt konden worden. Dit jaar staan de aandelen van deze bedrijven opvallend onder druk.  We zien hiervoor meerdere oorzaken. Zo maken beleggers maken zich zorgen over toenemende concurrentie. De markt voor hernieuwbare energie is een groeimarkt, wat concurrentie aantrekt. Grote oliebedrijven worden steeds meer concurrenten voor elektriciteitsbedrijven omdat ze onder druk staan om te vergroenen en omdat ze op zoek zijn naar nieuwe winstbronnen nu de oliemarkt waarschijnlijk dichtbij zijn piek zit. Ook de stijging van de langetermijnrente bezorgt beleggers in hernieuwbare energie hoofdbrekens. Veel nutsbedrijven betalen immers een aantrekkelijk dividendrendement in combinatie met een vrij hoge schuldenlast. Dit laatste element vormt meestal geen probleem omdat het gros van de inkomsten van de meeste elektriciteitsbedrijven vrij stabiel is.

Onderstaand hebben we een aantal van de belangrijkste spelers in de sector in Europa opgelijst. 

Ørsted is wereldwijd de grootste speler in offshore windenergie en is in mindere mate ook actief in onshore windenergie en zonne-energie. De grote uitdaging voor het bedrijf is om niet teveel marktaandeel te verliezen. Dit houdt in dat het bedrijf continu veel concessies voor de ontwikkeling van nieuwe projecten moet binnenhalen tegen een voldoende rendement.

Het Duitse RWE is het wereldwijde nummer 2 in offshore windenergie. Het bedrijf investeert jaarlijks 1.5 tot 2 miljard euro in hernieuwbare energie en heeft een pijplijn aan nieuwe projecten met een totale capaciteit van meer dan 20 Gigawatt (GW). RWE baat echter ook nog veel bruin- en steenkolencentrales uit (niet geheel onlogisch omdat Duitsland al zijn kerncentrales aan het sluiten is), waardoor het bedrijf op de uitsluitingslijst van het Noors pensioenfonds staat.

Bron : RWE

Het Italiaanse Enel is een geïntegreerd elektriciteitsbedrijf met activiteiten in in meer dan 30 landen. De groep haalt ongeveer 44% van zijn winst uit Netwerken, 18% uit Retail, 26% uit hernieuwbare energie en 12% uit conventionele energiebronnen. De groep is vooral actief in Europa en Amerika. Voor de komende 10 jaar rekent Enel op een gemiddelde jaarlijkse groei van zijn nettowinst met 6 tot 7% per jaar. In de komende 3 jaar wil Enel zijn dividend jaarlijks met gemiddeld 7% verhogen tot EUR 0.43 per aandeel. Enel tilt iets minder schulden (EUR 49 mld, netto financiële schuld/EBITDA 2.7) dan zijn directe concurrenten. Enel staat niet op de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds, maar staat wel op hun ‘observation list’. We gaan er vanuit dat Enel in de komende jaren van deze lijst verdwijnt omdat het bedrijf al zijn steenkolencentrales wil sluiten tegen 2027 en tegelijk zijn capaciteit aan hernieuwbare energie wil verdrievoudigen tegen 2030.

 

Bron : Enel

Het Spaanse Iberdrola is een geïntegreerd elektriciteitsbedrijf. De groep is een wereldleider in hernieuwbare energiebronnen (32 GW capaciteit + een pijplijn van >70 GW, zeer lage emissies per kWh versus concurrenten). Ibedrola baat geen steenkolencentrales meer uit en is beperkt actief in kernenergie (5.7% van de geïnstalleerde capaciteit, 14/9% van de totale energieproductie). Van zijn inkomsten, komt circa 24% uit hernieuwbare energiebronnen, 52% uit netwerken en 24% uit Generatie en Retail. De groep is vooral actief in Europa, het VK, de VS en Brazilië. Iberdrola verwacht dat tot 2025 jaarlijks met 6 à 7% zal groeien. Qua dividend mikt de directie op een payout ratio van 65-75% en een minimum dividend van EUR 0.4 per aandeel (EUR 0.44 vanaf 2023). Iberdrola torst behoorlijk veel schulden (netto financiële schuld EUR 38 mld, netto financiële schuld/EBITDA 3.5), maar circa 75% van zijn inkomsten recurrent zijn.

Het Portugese EDP (Energias de Portugal) is een geïntegreerd elektriciteitsbedrijf. Van de EBITDA van EDP komt circa 60% uit hernieuwbare energie (vooral windenergie en waterkrachtcentrales), 25% uit Netwerken en 15% uit Retail en Energy Management. Tegen 2030 wil het bedrijf meer dan 50 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit toevoegen. De groep is vooral actief in Europa en de Amerika’s. De ratio netto financiële schuld/EBITDA bedroeg 3.2 per eind 2020. Voor de periode 2020-2025 mikt EDP op een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 8%, een minimumdividend van EUR 0.19 per aandeel en een payout ratio van 75-85%. EDP staat niet op de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds, maar staat wel op hun ‘observation list’. We gaan er vanuit dat EDP in de komende jaren van deze lijst verdwijnt omdat het bedrijf al zijn steenkoolcentrales wil afstoten/sluiten tegen 2025 en tegen 2030 enkel nog hernieuwbare energie (nu 74%) wil produceren.

Bron : EDP

EDP Renováveis is de beursgenoteerde dochteronderneming van EDP die de activiteiten in hernieuwbare energie overkoepelt. De free float bedraagt slechts 17% omdat 83% van het bedrijf in handen is van EDP. EDP Renováveis is het wereldwijde nummer 3 in windenergie. Het bedrijf haalt ongeveer de helft van zijn winst uit Noord-Amerika, een kwart uit Spanje, 12% uit Portugal en het saldo vooral uit de rest van Europa en Brazilië. De netto financiële schuld van EDP Renovaveis bedroeg eind 2020 circa EUR 3.4 mld (netto financiële schuld/EBITDA circa 2.7). In de periode 2018-2022 wil EDP Renováveis zijn winst jaarlijks met gemiddelde 11% verhogen. EDP Renovaveis keert slechts een beperkt deel van zijn winst als dividend uit.

Bron : EDP Renováveis

Bernard Thant

Bernard Thant

Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen aan EHSAL (nu Hogeschool-Universiteit Brussel). Daarna volgde hij nog een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer aan dezelfde instelling. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Daar werkte hij het grootste deel van zijn carrière als financieel analist. Hij was ook enkele jaren actief als beheerder van aandelenportefeuilles bij dezelfde instelling. Bernard trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in september 2014 als equity analyst.