Skip to the content

Forse opmars zonne-energie: ook op de beurs?

Weet u hoe snel de markt voor zonne-energie jaarlijks wist te groeien de afgelopen 20 jaar? Het juiste antwoord is maar liefst 40 (!)%. We verwachten dat ook de komende jaren zonne-energie aan belang zal blijven winnen. Zeker in de opkomende markten ligt er nog heel wat potentieel voor deze duurzame energiebron. Volgens sommige ramingen zou het tegen 2040 zelfs mogelijk moeten zijn om zonne-energie te produceren tegen 1 dollarcent per kWh. Op de beurs zijn er heel wat bedrijven die inspelen op deze trend.

Geschiedenis zonne-energie

Wie denkt dat zonne-energie een recent fenomeen is, heeft het grondig mis. In 1884 al installeerde de Amerikaanse uitvinder Charles Fritts het eerst werkende zonnepaneel in New York City. Het is wel zo dat zonne-energie pas sinds 1980 écht aan belang begon te winnen. Sindsdien groeide de markt fors. De afgelopen 20 jaar werd de markt voor zonne-energie bijna duizend keer (!) groter. Goed voor een jaarlijkse groei van 40%.

Het opwekken van zonne-energie is dan ook zeer intuïtief. Zoals u weet stuurt de zon een grote hoeveelheid energie richting onze aarde. Zonnepanelen bestaan uit meerdere zonnecellen die dit opvangen. Op deze manier ontstaat er gelijkstroom. Dat betekent concreet dat er elektrische stroom vloeit van de negatieve naar de positieve pool. Via een omvormer wordt deze stroom vervolgens omgezet in wisselstroom. Zo kan op een duurzame manier elektriciteit gegenereerd worden. Dit alles heet het photovoltaïsch effect. Hierna afgekort als PV.

Zonneparken en zonnepanelen troef

Net zoals bij windenergie, is het voordeel van zonne-energie dat het zorgt voor een bijna ongelimiteerde, groene en gratis bron aan energie. Een studie van Elia leert ons dat vorig jaar 4,2% van alle elektriciteit in België afkomstig was uit zonnepanelen. Dat betekent dat we 32% van alle groene energie in ons land te danken hebben aan de zon. Eind vorig jaar was er maar liefst 580 gigawatt (580 miljard watt) aan capaciteit geïnstalleerd.

Hoewel initieel vooral in de ontwikkelde landen beroep gedaan werd op zonnepanelen en andere vormen van zonne-energie, wint ook in de opkomende landen deze energiebron steeds meer aan belang. Er ligt dan ook nog heel wat potentieel in deze landen. Tegenwoordig investeren onder andere Chili, China, India en Zuid-Afrika fors in PV. Dat verhoogt de toegang tot betaalbare en propere energie in deze landen. Het is een krachtig middel in de strijd tegen armoede. Zo werden in Bangladesh direct en indirect 165.000 jobs gecreëerd dankzij zonnesystemen. Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Er zijn maar liefst 3,6 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Het spreekt voor zich dat hoe meer en consistenter de zon schijnt, hoe groter het potentieel van zonne-energie. Ook in Afrika liggen er op termijn dus nog énorm veel mogelijkheden.

Een moeder met haar 2 kinderen wonende aan het Titicacameer (tussen Peru en Bolivia). Ze ontvingen een zonnepaneel dat geïnstalleerd werd op een hoogte van meer dan 3800 meter. Dit zonnepaneel maakt het gebruik van kerosine overbodig voor het gezin. – Bron: Project Drawdown

Het opwekken van zonne-energie wordt ook steeds goedkoper. Van 2010 tot 2019 daalde de kost van zonnecellen met maar liefst 82% volgens een studie van The International Renewable Energy Agency (IRENA). De kostendaling van de afgelopen jaren overtrof de meest rooskleurige verwachtingen. In onderstaande grafiek kan u een evolutie van de prijzen van residentiële zonnepanelen terugvinden. In Abu Dhabi kan u trouwens het meest efficiënte zonnepark ter wereld vinden. Daar wordt zonne-energie geproduceerd tegen een kostprijs van amper 1,35 dollarcent per kWh.

Bron: Europese Commissie

Ziet ook de toekomst er rooskleurig uit?

De afgelopen jaren daalde kost van PV fors. Er mag verwacht worden dat ook de komende jaren de kost verder zal dalen. Deze daling zal vermoedelijk gedreven worden door technologische ontwikkelingen en minder door schaalgrootte. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelt dat de komende 30 jaar de markt voor PV jaarlijks met 16% zal groeien. Verder verwacht het IEA dat tegen 2030 de gemiddelde kost voor zonne-energie 5 dollarcent per kWh zal bedragen. Al zeggen andere partijen dat deze voorspellingen zelfs nog te conservatief zijn. Zo voorspelt de Amerikaanse technoloog Rameznaam dat het tegen 2040 mogelijk zou moeten zijn om zonne-energie te produceren tegen 1 dollarcent per kWh in zonnige regio’s. In de toekomst zou het dan ook kunnen dat ons land PV gaat importeren uit zonnige landen zoals Marokko, Abu Dhabi, enzovoort. Ook drijvende zonnepanelen op zee bieden zeker kansen op termijn.

In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen zonneparken en ‘rooftop solar’. Zonneparken zouden volgens professor en klimaat-expert Paul Hawken tegen 2050 goed moeten zijn voor 10% van het totale elektriciteitsverbruik. Op deze manier zou 37 gigaton aan CO2 vermeden worden, en zou 5 biljoen dollar bespaard kunnen worden. Rooftop solar zou op zijn beurt garant moeten kunnen staan voor 7% van de totale elektriciteitsproductie tegen 2050. Op die manier kan 3,46 biljoen dollar bespaard worden en wordt de CO2-uitstoot nog eens verder gereduceerd met bijna 25 gigaton.

Beleggen in zonne-energie

Wilt u beleggen in zonne-energie? Dan is het eerst en vooral belangrijk om te weten dat u kan inspelen op verschillende delen van de waardeketen. Dat van de zonneglasproducent Xinyi Solar tot SolarEdge, de leverancier van stroomoptimalisatoren, omvormers en monitoringsystemen voor zonnepanelen.

Hoewel Europa traditioneel gezien zeer sterk staat in hernieuwbare energie, denk aan bedrijven zoals Falck Renewables en Iberdrola, staan we heel wat minder sterk in zonne-energie. Vooral in de Verenigde Staten en de opkomende markten kunnen heel wat interessante bedrijven teruggevonden worden die inspelen op zonne-energie. Zo is het Amerikaanse Sunrun bijvoorbeeld de marktleider in het aanbieden van zonnepanelen aan consumenten. Ze hebben ongeveer 15% van de markt in handen en profiteren van de sterke opmars van zonne-energie.

In de ontwikkelingsmarkten kan u onder andere kijken naar de Braziliaanse bedrijven Omega Geracao (focus op wind-, water- en zonne-energie) en CPFL Energia (produceert verschillende hernieuwbare energiebronnen). In China is het al vermelde Chinese Xinyi Solar het bekijken waard. Het is de grootste zonneglasproducent ter wereld met een marktaandeel van 30%.

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.

Pieter Slegers behaalde in 2020 een Master in de Handelswetenschappen (optie Financieel Management) aan de KU Leuven. In zijn master thesis deed hij onderzoek naar de performantie van kwantitatieve beleggingsstrategieën op de Europese aandelenmarkt. Tijdens zijn studies deed Pieter werkervaring op bij onder andere de private banking afdeling van BNP Paribas Fortis, BinckBank en Bolero. Sinds september 2020 vervoegde Pieter het team van Econopolis als Portfolio Analyst.