Skip to the content

3 Factoren die zorgen voor economische boost Zuid-Korea

De economie van Zuid-Korea zal dit jaar een boost krijgen. Dat omwille van drie factoren: de snelle uitrol van de vaccinatiecampagnes, het nieuwe stimulusprogramma ten belope van 1% van het BBP en het feit dat de Zuid-Koreaanse export het doorgaans zeer goed doet wanneer de Amerikaanse economie goed presteert. Gino Delaere, expert ter zake, maakt de analyse op.

Bij Econopolis argumenteren we al langer dat men in Azië niet zomaar alle landen over dezelfde kam kan scheren, een praktijk die nochtans vrij gebruikelijk is in de mainstream media. Het is veel te gemakkelijk om veralgemenend te spreken over “Azië” want de realiteit is nu eenmaal dat dit een verzameling is van vele landen met diverse profielen die zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden. Het is dan ook van groot belang, ook als belegger, om elk land individueel te evalueren.

Het voorbije jaar heeft dit nog maar eens duidelijk geïllustreerd. De manier waarop de meeste Aziatische landen de coronacrisis hebben aangepakt, liep namelijk sterk uiteen. De landen waar het virus het eerst is opgedoken, functioneerden ook het snelst weer relatief normaal. Ook opvallend was dat landen waar er veel gebruik werd gemaakt van technologie (testing, track & trace, robot deliveries, digital payments, online healthcare, enz), het beter deden dan de rest. Zuid-Korea is daar een voorbeeld van: ze hebben krachtdadig ingegrepen en alhoewel ze, net zoals in feite alle landen wereldwijd, gaandeweg ook wel enkele inschattingsfouten hebben gemaakt komen ze relatief goed uit deze crisis.

U heeft vorig jaar wellicht de beelden gezien van de test drive-throughs die in het land werden opgezet, of van die kleine kiosken waar men snel kon getest worden (zie foto). Op zich is het niet zo verwonderlijk dat Zuid-Korea, een land gekend omwille van zijn discipline en vele technologiegiganten, op deze manier uitblinkt. Niet vergeten dat dit het land is waar tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997-98 meer dan drie miljoen mensen stonden aan te schuiven om hun private goudbezittingen (vnl. juwelen) vrijwillig af te staan om het land sneller uit de crisis te helpen.

Momenteel is daar het economisch herstel reeds sterk ingezet en de positieve exportcijfers (zie afbeelding) bevestigen dit. Ook de indicator die het ondernemersvertrouwen weergeeft, zowel voor diensten als voor de productie, zit duidelijk in stijgende lijn (zie afbeelding 2).

Bovendien zijn er meerdere argumenten aan te halen om ook dit jaar de economische groei van het land een boost te geven. Ten eerste wordt een snelle uitrol van de vaccinatiecampagne verwacht. Zuid-Korea begon met het toedienen van de eerste batches van de vaccins op 26 februari. Uit het laatste vaccinatieplan van de overheid zou Zuid-Korea de zogenaamde groepsimmuniteit reeds kunnen bereiken tegen november 2021. Ze hebben in ieder geval genoeg vaccins besteld (zie afbeelding). Indien men dit plan kan halen, zal dit zeker het consumentenvertrouwen ten goede komen.

Een tweede reden is het nieuwe, begin maart aangekondigde, stimulusprogramma ten belope van 1% van het BBP. Algemeen wordt verwacht dat het effect van dit programma ook volgend jaar nog op de economische groei zal blijven inwerken. Belangrijk is ook dat de komende twee jaar tal van belangrijke verkiezingen op de politieke agenda staan. We mogen verwachten dat er nog een bijkomend stimulusprogramma zal volgen later dit jaar.

Ten derde is het zo dat de Zuid-Koreaanse export historisch gezien goed garen spint wanneer de Amerikaanse economie het goed doet of herstelt. Gezien het verwachte economische herstel in de VS voor dit en volgend jaar, mag men er bijgevolg ook van uitgaan dat dit Zuid-Korea geen windeieren zal leggen.

 

Gino Delaere

Gino Delaere

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.