Skip to the content

De rol van windenergie in de wereld van morgen

Wie aan het klimaat en groene energie denkt, denkt ongetwijfeld ook aan windenergie. Vorig jaar was al 15% van het totale elektriciteitsverbruik in de EU-28 afkomstig van windturbines. De afgelopen 8 jaar groeide de markt voor windenergie jaarlijks met maar liefst 11%. Het is dan ook een uitstekende manier om de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te verlagen, en er mag verwacht worden dat windenergie enkel nog maar aan belang zal winnen in de toekomst. Ook voor onze klanten kan beleggen in windenergie interessant zijn. Het is een win-winsituatie: u gaat er financieel op vooruit én u draagt bij aan een groenere, gezondere en meer duurzame wereld.

Hoe ontstaat wind(energie)?

Weet u hoe wind(energie) ontstaat? Als u dit nog niet weet, geven wij u in dit artikel graag een spoedcursus weerkunde. Wanneer zonnestralingen het aardoppervlak langs de evenaar opwarmen, en deze warme lucht vervolgens opstijgt, ontstaat er een tekort aan lucht aan het aardoppervlak. Door dit tekort aan lucht komt er wind tot stand.

Aan de hand van windmolens wordt deze wind vervolgens gebruikt om energie op te wekken. Het is een techniek die eeuwenoud is. Al rond 500 voor Christus werden de eerste windmolens gebouwd. De wind laat de wieken van windturbines, die een rotatiediameter van maar liefst twee voetbalvelden hebben, ronddraaien. Deze draaiende beweging wordt vervolgens versneld in een tandwielkast die op zijn beurt een generator aandrijft. In deze generator zit een magneet die hierdoor zeer snel zal beginnen draaien. Deze draaiende beweging wekt geladen deeltjes op en op deze manier ontstaat elektriciteit. Eenzelfde principe wordt trouwens gehanteerd bij de dynamo van een fietslamp.

Windmarkt vandaag

Trouwe volgers van Econopolis zullen misschien weten dat Paul Hawken, de auteur van het boek Project Drawdown, geïnteresseerde klanten vorig jaar zeer gepassioneerd te woord stond tijdens een seminarie. Groene energie moet de norm worden, ook in België. Dat was de conclusie van het seminarie. Het is iets waar we ons bij Econopolis met veel trots voor willen inzetten.

In het algemeen kan er een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen onshore (op land) en offshore (op zee) windmolens. Onshore windmolens zijn momenteel het meest toegankelijk. Vorig jaar waren 76% van de nieuwe windinstallaties onshore, de overige 24% werd logischerwijze op zee gebouwd. Dat kan voornamelijk verklaard worden door het feit dat het momenteel nog iets moeilijker en kostelijker is om succesvol windturbines op zee te plaatsen.

Het boek Project Drawdown leert ons dat tot eind 2016 windenergie maar liefst 1,16 miljoen jobs heeft gecreëerd. Alle windturbines samen hebben vandaag de dag een capaciteit van meer dan 650.000 megawatt. Ter illustratie: 1 megawatt kan ongeveer 1.000 huishoudens tegelijk van elektriciteit voorzien. De windmarkt is enkel nog maar groter geworden de afgelopen jaren, en zal ook de komende jaren blijven groeien. Van 2012 tot en met 2019 groeide de windmarkt jaarlijks met maar liefst 11%.

Het wordt dan ook steeds goedkoper om windmolens te bouwen, en er energie mee op te wekken. Zo levert een windmolen op 20 jaar 80 keer zoveel energie op dan het aan energie kost. De steeds toenemende kostenreductie zorgt ervoor dat windenergie de minst dure stroomcapaciteit zal worden. Vandaag kost het 3,6 cent per kilowattuur om utilitaire zonne-energie op te wekken, 4 cent per kWh voor windenergie, 5,9 cent per kWh voor aardgas en 11,2 cent per kWh voor steenkool.

“Al 40% van alle elektriciteit in Denemarken wordt vandaag opgewekt uit windenergie.” – Paul Hawken

Toekomst windenergie

De toekomst voor windenergie ziet er alvast veelbelovend uit. Er wordt verwacht dat windenergie tegen 2030 de goedkoopste manier zal zijn om energie op te wekken. De kost van windenergie daalt steeds verder door het feit dat windturbines gebouwd kunnen worden op grotere hoogtes, wat concreet betekent dat er langere wieken gebruikt kunnen worden die meer energie produceren. Ook de technologie rond offshore windturbines evolueert steeds meer de goede richting uit. Zo wordt er momenteel volop ingezet op drijvende windturbines. Deze windmolens drijven als het ware op een platform op zee.

Volgens Paul Hawken zou tegen 2050 windenergie 21,6% van alle elektriciteit kunnen produceren. Dat zou zorgen voor een gecumuleerde reductie van de CO2-uitstoot van maar liefst 84.6 gigaton (84.600,000,000 ton). Ook offshore windturbines zouden erin moeten kunnen slagen om de komende dertig jaar te groeien van een wereldwijde elektriciteitsproductie van 0,1%, naar 4%. Dat zou de wereldwijde CO2-uitstoot nog eens met 15.2 gigaton verlagen. De benodigde investeringen hiervoor zouden op ongeveer $1.8 miljard neerkomen, terwijl het over een periode van 30 jaar maar liefst $8.2 miljard aan kosten zou kunnen besparen.

Beleggen in windenergie

Er zijn heel wat bedrijven die zich bezighouden met windmolens en alles wat daarmee te maken heeft. Beleggen in deze ondernemingen zou u de afgelopen jaren een zeer mooie return hebben opgeleverd. Zo ging een mandje met aandelen die inspelen op windenergie er de afgelopen 3 en 5 jaar jaarlijks met respectievelijk 17,2% en 13,3% op vooruit.

De twee Deense bedrijven Orsted en Vestas Wind spelen bijvoorbeeld volop in op windenergie. Ze maken dan ook al enige tijd een aanzienlijk deel van onze portefeuilles uit. Verder worden ook tal van andere spelers continu gescreend en opgevolgd.

Er mag dan ook geconcludeerd worden dat het interessant kan zijn voor beleggers om in te spelen op windenergie. Naast het spijzen van uw beleggingsportefeuille draagt u op deze manier ook bij aan een mooiere, groenere en gezondere wereld.

 

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.

Pieter Slegers behaalde in 2020 een Master in de Handelswetenschappen (optie Financieel Management) aan de KU Leuven. In zijn master thesis deed hij onderzoek naar de performantie van kwantitatieve beleggingsstrategieën op de Europese aandelenmarkt. Tijdens zijn studies deed Pieter werkervaring op bij onder andere de private banking afdeling van BNP Paribas Fortis, BinckBank en Bolero. Sinds september 2020 vervoegde Pieter het team van Econopolis als Portfolio Analyst.