Skip to the content

Coronavaccins: een goudmijn voor de farma-industrie?

Dankzij tal van wetenschappers is er razendsnel een vaccin ontwikkeld om ons te beschermen tegen het coronavirus. Maar de grote farmabedrijven die ze op de markt brengen, krijgen nu ook veel kritiek. Zo zouden ze buitensporige winsten maken. Maar zijn ze ook echt een goudmijn? En is het nu het ideale moment om er aandelen van te kopen? Danny Van Quaethem, farma-expert bij Econopolis, geeft advies.

In dit verhaal verdienen wetenschappers over de hele wereld het grootste eerbetoon. Het is dankzij hen dat men er zo snel in slaagde een vaccin te ontwikkelen. Daarbij maakten wetenschappers gebruik van kennis die ze al tientallen jaren aan het opbouwen waren. Het is niet het werk van één genie of zelfs één vakgroep, maar van tientallen gemotiveerde wetenschappers die elk hun steentje bijdroegen, zowel in de privésector als in de academische wereld. Er is een voortdurende wisselwerking tussen die twee werelden. De razendsnelle kennisontwikkeling in de biologie speelt hierbij een sleutelrol. De vaccins van Pfizer en Moderna zouden onmogelijk geweest zijn zonder het onderzoek van tal van academici en bedrijven in de laatste twintig jaar. Omgekeerd is het voor academici of de overheid niet mogelijk om zelf grootschalige, peperdure studies te lanceren. In de bedrijfswereld zijn er ook vele samenwerkingsverbanden tussen farmareuzen en kleine biotechbedrijven.

Vanuit een bedrijfsmatige hoek een financiële balans opmaken is allesbehalve eenvoudig. Ik waarschuw daarom om niet te veel belang te hechten aan de hierna vermelde bedragen. Het zijn ruwe schattingen die voortdurend worden bijgesteld. Farmaceutische bedrijven genereren vandaag op drie manieren omzet met het coronavirus: de verkoop van diagnostische testen, de verkoop van vaccins en de verkoop van behandelingen. Onderzoeksbureau Morningstar schat de wereldwijde markt voor coronavaccins in 2021 op 32 miljard euro, terwijl er voor behandelingen zo’n 8 miljard euro zou uitgetrokken worden. Afgerond zouden Pfizer/BioNTech respectievelijk 11,2 miljard euro omzet realiseren en Moderna 6,5 miljard euro. Dit zijn immers de duurste vaccins (respectievelijk 32 euro en 25 à 27 euro per behandeling volgens de Amerikaanse overheidscontracten). De vaccins van Johnson & Johnson (J&J) en AstraZeneca zijn veel goedkoper (respectievelijk 8,2 euro en 6,5 euro). Daarom wordt hun omzetpotentieel ‘slechts’ op 2,1 à 2,5 miljard euro geschat. De schattingen lopen fors uiteen naargelang de bron. Andere studies schatten het omzetpotentieel voor Pfizer/BioNTech in 2021 dan weer op 12 miljard tot 15,5 miljard euro. In de westerse wereld zou AstraZeneca de hoogste productiecapaciteit hebben, namelijk 3 miljard dosissen, waarvan er 1 miljard door het Indische Seruminstituut geproduceerd zullen worden. Pfizer/BioNTech belooft een productie van 1,3 miljard dosissen tegen eind 2021 en Moderna 500 miljoen tot 1 miljard, wat nog een enorme marge blijft. Op de jaarlijkse gezonheidszorgconferentie van JP Morgan kondigde BioNTech dan weer aan dat het een productiecapaciteit van maar liefst 2 miljard dosissen beoogt tegen eind 2021. De capaciteit werd fors opgetrokken na een akkoord met het Chinese Fosun Pharma. Het beeld kan opnieuw veranderen eenmaal het vaccin van J&J goedgekeurd wordt. Omdat er maar 1 dosis nodig is van het vaccin van J&J kan dit het hele vaccinatieproces in een stroomversnelling brengen.

Groepsimmuniteit

Het uiteindelijke doel van de vaccinatiecampagne is groepsimmuniteit te bereiken. Dat hangt af van de werkzaamheid van het vaccin, de bereidheid bij de bevolking om zich te laten vaccineren en de mutaties van het virus. Experts zijn het er over eens dat de baanbrekende mRNA-vaccins, waarbij een deel van de genetische code van het coronavirus wordt ingevaccinneerd, veilig zijn. Individuele personen kunnen allergisch reageren, maar in de studies doken geen veiligheidssignalen op. De vaccins van Pfizer en Moderna werden op 70.000 mensen getest met opvolgingsdata over twee maanden. De technologie werd eerder getest op mensen voor andere ziektes. Bovendien breekt mRNA snel af in het lichaam. Op enkele dagen is het mRNA verdwenen. Naast het probleem van de vaccinverdeling zorgen vooral de mutaties van het virus vandaag voor onrust. De Zuid-Afrikaanse en de Britse variant zijn gekend, maar er zijn nog vele andere varianten. Omdat de mRNA-vaccins een brede immuunrespons oproepen zouden ze zeker de Britse variant de baas kunnen. Een andere vraag is of we op lange termijn een jaarlijks coronavaccin nodig zullen hebben. Mocht dit het geval zijn, dan schatten analisten die markt op 4 à 8 miljard euro per jaar. Dat lijkt ons aan de hoge kant, want er kan een zware prijsdruk verwacht worden. Ter vergelijking: de markt voor griepvaccins bedraagt in de VS gemiddeld zo’n 1,1 miljard euro en op wereldschaal zo’n 3,2 miljard euro per jaar. Bedenking hierbij is dat er jaarlijks slechts zo’n 500 miljoen griepvaccins worden toegediend, terwijl het aantal voor coronavaccins vele malen hoger zou liggen. Zowel Moderna als Pfizer met BioNTech zijn al gestart met de ontwikkeling van een mogelijk combinatievaccin (griep + corona). Dan rest de vraag of men een jaarlijks weerkerend vaccin moet geven, dan wel eens om de zoveel jaar.

Conclusie

Voor financiële analisten is het vandaag veeleer gokwerk om de mogelijke omzet van coronavaccins in te schatten, en is het quasi onmogelijk om zich een idee te vormen van de winstbijdrage. Sommige analisten maken daarom een schatting van de bedrijfsresultaten ‘met en zonder coronawinst’. Voor een farmareus als AstraZeneca is de winstbijdrage van het coronavaccin eerder bijkomstig in het geheel. Zelfs al zou AstraZeneca 1,24 miljard euro winst extra kunnen boeken door de vaccins, dan nog zou het geen al te grote effecten hebben op het totale bedrijfsresultaat. Het gaat om een extra winst van 0,99 euro per aandeel (20% extra winst bovenop de basiswinst van 4,5 euro per aandeel). Voor beleggers maakt dit de zaken nodeloos gecompliceerd omdat het om een eenmalige winst gaat, terwijl aandelen gewaardeerd worden op hun duurzame winstcapaciteit. Het is een ander verhaal voor de kleinere biotechbedrijven zoals Moderna en BioNTech, waar het coronovaccin niet alleen zorgde voor een erkenning van hun technologische kennis, maar ook voor een ware goudmijn. Dat goede nieuws zit reeds lang in de koersen verwerkt. Beleggers die zich op dit terrein wagen moeten goed vertrouwd zijn met beursspeculatie, want daar komt het op neer. Investeren in biotechnologie is uiterst riskant. Het is dus ook duidelijk dat er geen megawinsten worden gemaakt door bedrijven zoals AstraZeneca met corona als motor.

Danny Van Quaethem

Danny Van Quaethem

Danny studeerde af als Licentiaat Germaanse Filologie (Engels-Duits) aan RU Gent. Daarna behaalde hij het diploma van financieel analist (ABAF). Hij werkte tien jaar bij beleggingsbladen (7 jaar Afinas Rapport, 3 jaar De Belegger). In 1997 startte hij bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Hij werkte uitsluitend als financieel analist belast met de opvolging van de aandelenmarkten, waarbij hij zich toelegde op enkele sectoren (farma, chemie, consumentengoederen). Danny trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in november 2018 als Senior Equity Analyst.