Skip to the content

Waarom een DBI-fonds een slimme belegging is voor vennootschappen

dbi-fonds

Heeft uw vennootschap een liquiditeitsoverschot? Dan is een beursbelegging een logische stap. Enig nadeel: de dividenden en meerwaarden worden bij verkoop fors belast. Het DBI-fonds biedt een fiscaalvriendelijke oplossing. 

Dankzij het Zomerakkoord 2017 kunnen vennootschappen de ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen 100 procent aftrekken van hun winst. Een DBI-aftrek (DBI staat voor ‘Definitief Belaste Inkomsten’) is mogelijk als voldaan is aan drie voorwaarden: 

  • Permanentievoorwaarde: de aandelen moeten minstens 1 jaar eigendom zijn geweest van de vennootschap. 
  • Taxatievoorwaarde: de uitkerende vennootschap wordt op haar winst belast in een normaal belastingregime.
  • Participatievoorwaarde: De vennootschap bezit minstens 10% van de aandelen in de vennootschap of het investeringsbedrag bedraagt minstens 2.500.000 euro.

Dat laatste is voor kmo’s met een liquiditeitsoverschot kleiner dan 2,5 miljoen euro een probleem, want zij komen niet in aanmerking voor DBI-aftrek. Willen dergelijke vennootschap beleggen in aandelen, dan worden ze maximaal belast op de opbrengsten.

Gelukkig bestaat er een fiscaal interessant alternatief.

 

Het DBI-fonds: fiscaal voordelige belegging voor vennootschappen

Het DBI-fonds (of DBI-bevek) is een beleggingsfonds in de vorm van een vennootschap. Die vennootschap moet zelf aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze belegt uitsluitend in aandelen uitgegeven door bedrijven waarvan de winsten aan het normale belastingregime onderworpen zijn (maatschappelijke zetels in belastingparadijzen kunnen niet). 
  • Het fonds moet jaarlijks 90 procent van zijn inkomsten uitkeren in de vorm van een dividend.

 

Het DBI-fonds: 100% fiscaal aftrekbaar voor vennootschappen

Vroeger betaalden vennootschappen geen belasting op 95 procent van de uitgekeerde dividenden van een DBI-fonds. Sinds 1 januari 2018 werd de fiscale aftrek verhoogd tot 100 procent. Daardoor zijn nu zowel de dividenden als de gerealiseerde meerwaarden volledig vrijgesteld van belastingen.

 

Tip voor investeerders

Wil u beleggen in een DBI-fonds? Doe dit dan voor maximaal de helft van de som van het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves. Anders wordt u beschouwd als een financiële vennootschap en geniet u niet van het recent verlaagde vennootschapstarief.

 

Het DBI-fonds is een slimme investering op de middellange termijn. Ontdek onze diverse fiscaalvriendelijke beleggingsoplossingen voor vennootschappen.

Marijn Van Zundert

Marijn Van Zundert

Marijn van Zundert behaalde een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2005, een Master in Financial Management van Vlerick in 2008 en werd CFA Charterholder in 2012. Hij startte zijn carrière in de financiële sector als consultant, maar maakte in 2010 de overstap naar private banking. Binnen Econopolis maakt Marijn deel uit van het wealth management team voor het private, familiale en institutionele cliënteel.

comments powered by Disqus