Skip to the content

Thematisch beleggen wint sterk aan belang

We maken graag voorspellingen over de toekomst.  Zeker wanneer het gaat over het inschatten van populaire trends die een belangrijke impact op ons dagdagelijks leven kunnen hebben. De academische literatuur pleit voor het aanhouden van gediversifieerde beleggingsportefeuilles gespreid over verschillende regio’s, sectoren en activaklassen. Dat is belangrijk om je beleggingsportefeuille voldoende te spreiden om zo risico’s in te perken. De laatste 30 jaar zien we daarnaast dat ook thematisch beleggen sterk aan belang wint. Hier spelen brede thema’s die kunnen profiteren van een seculaire groei een grote rol. Denk aan het klimaat, de vergrijzing, cybersecurity, enzovoort.

Thematische beleggers proberen een blootstelling te verwerven aan bedrijven en activa die betrokken zijn bij disruptieve thema’s. Er wordt hier over de geografische grenzen heen gekeken. Volgens Morningstar zijn de activa onder beheer van thematische fondsen zelf verdriedubbeld over de jaren 2016 – 2019. Het gaat om een stijging van zo’n 75 miljard dollar naar bijna 195 miljard dollar wereldwijd. Hiervan zit reeds 97 miljard dollar in de ‘brede technologie’ themafondsen belegd. Themafondsen vertegenwoordigen nu 1% van het wereldwijd belegd vermogen in aandelenfondsen, waar dat 10 jaar geleden slechts 0.1% was. Ook sinds het begin van de covid-19 pandemie wint thematisch beleggen aan populariteit. De onzekerheid die de covid-19 crisis met zich meebracht duwde beleggers in de richting van juist die segmenten die op lange termijn waarschijnlijk veerkrachtig zullen blijven.

Het succesvol implementeren van een thematische beleggingsstrategie vereist het succesvol identificeren van structurele thema’s. Cyclische thema’s presteren goed wanneer de economie floreert, maar zien het rendement teruglopen wanneer de economie vertraagt. Structurele trends daarentegen zorgen voor een eenmalige verschuiving van een bestaand paradigma in de samenleving. Deze veranderingen zijn van langere duur en worden doorgaans aangedreven door sterke krachten zoals disruptieve technologieën, een veranderende demografie of een wijziging in het consumentengedrag.

De innovatietheorie van Rogers illustreert het “S”-vormig groeipotentieel van dergelijke disruptieve technologieën.  De adoptie komt aanvankelijk langzaam op gang door een kleine innovatieve groep die snel nieuwe technologieën omarmt vooraleer deze bewezen of algemeen geaccepteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de eerste kopers van de Tesla Roadster. Vervolgens versnelt de acceptatie van de technologie en de waarde ervan wordt verspreid via mond-tot-mondreclame. Deze fase wordt aanzien als het keerpunt voor de nieuwe technologie. Het grote publiek moet overtuigd raken van het potentieel. Wanneer de nieuwe technologie voorbij het keerpunt geraakt explodeert de verkoop. Een goed voorbeeld hiervan is de verkoop van draadloze hoofdtelefoons. Vervolgens blijft de adoptie van de nieuwe technologie groeien en raakt het overgrote deel van de markt vertrouwd met het product. Sociale media zoals Facebook en Instagram vallen momenteel in deze fase van de innovatiecurve. Tot slot raken ook de achterblijvers overtuigd of accepteren ze de technologie met enige tegenzin. De omzetgroei is afgekoeld en de ganse potentiële markt is veroverd.

https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding-up

Deze curve kan beïnvloed worden door verschillende factoren zoals de huidige regelgeving, de snelheid van de technologische verbeteringen en de kostencurves. De ‘S’-vorm wordt echter niet altijd bereikt doordat sommige technologieën niet voorbij het keerpunt geraken. De afbeelding hieronder illustreert de theorie van Rogers in de praktijk.

Traditionele sectoren geven de voorkeur aan de winnaars uit het verleden. Paradigma’s in de samenleving wijzigen echter. Zo draaide de energiesector van vroeger rond de ontginning en verkoop van fossiele brandstoffen. Vandaag de dag zien we de kosten van lithium-ion batterijen drastisch dalen, terwijl de productie sterk toeneemt. De verschuiving naar hernieuwbare energie en elektrische voertuigen wordt hiermee ingezet. Naarmate de vermelde innovatieve thema’s beginnen te versnellen op grote schaal, zullen een nieuwe reeks bedrijven naar de top van elke sector stijgen. Als belegger kan je hier maar beter op anticiperen.

“Als ik aan mensen zou hebben gevraagd wat ze wilden, dan zouden ze hebben gezegd: een sneller paard.” – Henry Ford, oprichter van Ford

Bij Econopolis beleggen we volgens de inzichten die beschreven staan in het boek Econoshock. Dit boek is geschreven in 2008 en beschrijft zes grote structurele verschuivingen, die een aanzienlijke impact hebben op de wereldeconomie van morgen. Enkele hiervan zijn de opkomst van het Oosten, de ICT-revolutie en de duurzaamheidsrevolutie. Gedreven door onze convicties spelen we met onze Econopolis fondsen in op deze thema’s in de beleggingsportefeuilles van onze klanten.

We zijn continu getuige van de impact van megatrends terwijl ze zich voor ons ontvouwen. Bovenop een globaal gediversifieerde beleggingsportefeuille kan het daarom interessant zijn om je portefeuille aan te vullen met een aantal structurele thema’s die kunnen profiteren van een sterke seculaire groei.

 

Maxim Gilis

Maxim Gilis

Maxim Gilis behaalde in 2015 een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn master thesis handelde over aandelendiversificatie in groeilanden. Vervolgens behaalde hij een aanvullende Master of Finance aan de Antwerp Management School, waar hij onderzoek deed naar duurzaam investeren voor een Europese asset manager. In de zomer van 2016 vervoegde Maxim het team van Econopolis als Fund Management Analyst.