Skip to the content

Technologie wordt ook in 2021 en daarna een winnaar

De coronacrisis heeft in 2020 ons leven danig door elkaar geschud, maar voor beleggers in technologie was het een grand cru-jaar. De Nasdaq index sloot het jaar af met een winst van 43,64% in USD. Sinds het dieptepunt in maart 2009 staan we zelfs op een cumulatief rendement van 835% in USD:

 

 

Hoe moet het nu verder? 2020 was een turbulent en erg volatiel jaar. We kunnen het jaar in twee delen splitsen. Het jaar was goed begonnen, want het fase I handelsakkoord tussen de VS en China evolueerde gunstig. Hierdoor gingen beleggers erop rekenen dat het handelsdispuut dat de beurzen in de tweede jaarhelft van 2019 nog aan de grond hielden, tijdelijk achter de rug zou zijn. Kort daarna brak de Covid-19 crisis uit, eerst in China, vervolgens in Italië, daarna de rest van Europa en vervolgens de hele wereld. Begin maart kwam er een paniekmoment op de markten, die met meer dan 25 procent terugvielen. Op het hoogtepunt van de turbulentie zagen we echter al dat technologieaandelen beter stand hielden dan de brede markt. De defensieve kwaliteiten van de sector kwamen toen al aan de oppervlakte.

 

Schakelen

Binnen Econopolis hebben we toen snel geschakeld en de impact die deze crisis op onze bedrijven in portefeuille zou hebben, geanalyseerd. Al snel kwamen we tot het besluit dat deze crisis ook veel opportuniteiten zou bieden voor de meest geavanceerde technologiesegmenten. Sectoren en subseg- menten zoals gaming, clouddiensten, enterprise software, digitale betalingen, e-commerce, cyberbeveiliging en artificiële intelligentie kregen een enorme boost. Satya Nadella, de CEO van Microsoft, verwoordde het heel treffend: ‘op twee maanden tijd hebben we twee jaar aan digitale transformatie beleefd.’ Bedrijven moesten in recordtempo thuiswerk uitrollen, consumenten gingen massaal e-shoppen en studenten volgden les van thuis uit.

Veel bedrijven in de exponentiële portefeuille bleken baat te hebben bij de crisis. Ze gingen fors hoger, en de steunmaatregelen van de overheden en centrale banken, die in tegenstelling tot vorige crisissen geen besparingsmaatregelen doorvoerden maar voluit liquiditeit in het systeem pompten, misten hun effect niet. Talrijke aandelen gingen vanaf maart tot eind december maal twee, drie, tot zelfs maal zeven of acht. Beleggers gingen aan het rekenen en maakten de vergelijking met kwalitatieve overheids- en bedrijfsobligaties met een negatief reëel rendement.

Groeiaandelen, zoals technologie, zullen het merendeel van hun kasstromen en winsten in de toekomst genereren. De waardering van een aandeel is niets anders dan de actualisering van toekomstige kasstromen, die tegen een bepaalde discontovoet worden teruggerekend naar een netto actuele waarde. Hoe lager die discontovoet, hoe meer die toekomstige kasstromen waard zijn, waardoor we spreken van ‘multiple expansie’. Een krachtig fenomeen dat de sterke prestatie van technologieaandelen mee in de hand heeft gewerkt.

De tweede jaarhelft van 2020 was turbulenter, want beleggers moesten inschat- ten welke impact Covid-19 zou hebben op de economie. Ook de moeizame Amerikaanse verkiezingen zorgden voor ongerustheid. Het gros van de technologieaandelen kende echter een degelijk kwartaal en zette naar het eindejaar toe een groeispurt in. Door de hoop op een coronavaccin, waarover we begin november goed nieuws kregen, was er even sprake van een rotatie uit groei- aandelen in zogenaamde valueaandelen. De markt begreep echter snel dat dat slechts een kortstondige inhaalbeweging was, en dat kwaliteitsvolle groei- bedrijven aantrekkelijk blijven. De nadruk lag daarbij op bedrijven die thuiswerk faciliteren, gaming, clouddiensten en ook halfgeleiders, die de chips produceren die deze nieuwe technologieën nodig hebben.

2021

Hoe ziet de toekomst eruit, en wat mogen we verwachten van technologiebedrijven in 2021 en de komende jaren? Wij kijken vooruit naar hoe we binnen drie, vijf tot tien jaar zullen werken, leven, winkelen, betalen en ons zullen ontspannen. Op langere termijn voorspellingen maken is paradoxaal genoeg eenvoudiger dan op één of twee jaar.

Maar wanneer we opnieuw de discontovoet erbij nemen, zijn we van mening dat deze in het voordeel zal blijven spelen van technologiebedrijven. We verwachten dat de rente immers door de kwantitatieve versoepeling van de centrale banken laag zal blijven en mogelijk zelfs nog verder zal dalen. Vanuit de overheden zet men ook het grof geschut in, de EU richt zich met een ambitieus herstelplan op een groenere en digitale transitie. In de Verenigde Staten zal ook de nieuwe president Biden grote investeringen doen in de reële economie, meer dan zijn voorganger. Door investeringen in infrastructuur, klimaat en economisch herstel zullen de tekorten in Amerika en in Europa theoretisch nog verder oplopen. Die moeten gefinancierd worden, en dat kan enkel houdbaar blijven met een lage rente. De Federal Reserve en de ECB hebben ook gezegd dat ze de inflatie wat minder strak aan de teugels zal houden, en zal toelaten dat deze boven de 2 procent uitkomt. Dat zorgt ervoor dat de reële rente, dus de rente op overheidsobligaties min de inflatie in Amerika, steeds negatiever wordt en in een aantal Europese landen zelfs uitkomt op -2,5 procent.

Dat zorgt ervoor dat de kasstromen van bedrijven met goed voorspelbare resultaten en structurele groei ook de komende jaren relatief gezien steeds meer waard zullen worden. Laten we uitgaan van een vrije kasstroom opbrengst van 3-4 procent. Dat is historisch gezien vrij laag, maar als de reële rente verder negatief wordt, dan wordt een positieve vrije kasstroom yield van 3-4 procent voor beleggers steeds interessanter, zeker naarmate deze bedrijven deze overtollige kasmiddelen grotendeels zullen uitkeren aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkopen. Wanneer de door beleggers minimaal vereiste vrije kasstroom yield van de eerder genoemde 3-4 procent naar bijvoorbeeld 2-3 procent daalt, dan is het in dit scenario mathematisch niet overdreven om 33-50 keer de vrije kasstroom te betalen. Anders gezegd, als sparen en obligaties een negatief reëel rendement bieden van bijvoorbeeld -2,5 procent dan wordt een aandeel (met groeipotentie) dat vandaag meer dan 3 procent aan vrije kasstroom en dividend oplevert, steeds interessanter.

Uit de ervaring met vorige pandemieën is trouwens gebleken dat de langetermijnrente tot meerdere jaren na het einde van een pandemie blijft dalen. De centrale banken zullen een versoepelend beleid blijven voeren en dit keer zullen ook de overheden hun duit in het zakje doen.

Kortom, de enorme injectie van kapitaal die in de markt wordt gepompt, lage rentes, de noodzaak te investeren in infrastructuur en in een groenere en digitale economie, maakt dat het top-downplaatje voor de technologiesector er in 2021 positief uit ziet.

 

Sterke sector

De technologiesector is trouwens een van de weinige sectoren die in 2020 stijgende vrije kasstromen, bedrijfswinsten en dividenden heeft opgetekend. De digitalisering van de economie is uiteraard al een tijd aan de gang, maar Covid-19 heeft voor een aanzienlijke versnelling gezorgd. Ook de komende jaren zal dit effect voluit kunnen spelen. Op de onderstaande grafiek ziet u dat het digitale deel van de economie ook de komende jaren veel sneller zal blijven groeien dan het ‘niet-digitale’ segment van de economie.

 

 

Principes

Ook de komende jaren zullen we blijven vasthouden aan onze principes. We hebben veertien niches geïdentificeerd (zie hieronder) waarin we actief zijn, en waarin we de drie winnaars van de toekomst willen identificeren.

 

 

In 2020 maakten de gaming- en cloudbedrijven het mooie weer, maar in 2021 zien we veel kansen voor onder andere automotive toepassingen, internet der dingen, 5G, industriële robotica, klimaattechnologie en artificiële intelligentie. Het staat als een paal boven water dat 5G aan belang zal winnen. Daarom spelen we onder andere in op de geheugenmarkt. 5G smartphones vereisen immers meer geheugen. Ook door het thuiswerk is er meer nood aan cyberbeveiliging om de thuiswerkers te beschermen die inloggen op het bedrijfsnetwerk. Ook elektrische voertuigen zullen een sterk groeiparcours afleggen, aangezien de hoeveelheid computerchips voor dergelijke voertuigen veel groter is dan voor brandstofwagens, zien we ook bij tal van halfgeleiderspelers opportuniteiten om aandeelhouderswaarde te creëren.

Waardering

Ondanks alle positieve vooruitzichten blijft de waardering erg belangrijk voor ons. We willen immers niet het risico lopen om te veel te betalen voor gunstige vooruitzichten. 

Ook bij technologieaandelen is het bepalen van de waardering een ‘relatieve’ oefening, die we moeten afzetten tegenover andere activaklassen. Ook hier speelt TINA (There Is No Alternative) voluit. Een interessant fenomeen bij technologiebedrijven is dat dankzij de groei van de winst per aandeel de koers-winstverhouding telkens daalt bij de start van een nieuw jaar, zo daalt de historische koers-winstverhouding van pakweg 54 (hypothetisch voorbeeld) naar een prospectieve koers-winst-verhouding van 35. Bovendien stellen we vast dat voor technologiebedrijven de groei steevast wordt onderschat aan het begin van het jaar.

Verder speelt het fenomeen van de ‘multiple expansie’ opnieuw. Wanneer we die koers-winstverhouding van 35 omdraaien (1/35) en de ‘earnings yield’ berekenen, dan komen we uit op een impliciet rendement van 2,85 procent. Zetten we dit af tegenover een negatieve reële rente op overheidsobligaties en rekening houdend met de kwaliteit en duurzaamheid van die kasstromen, dan begrijpt u meteen waarom we enthousiast blijven over de technologiesector. Vergelijkingen met de technologiezeepbel van twintig jaar geleden, toen de rente 7 à 8 procent bedroeg en er voldoende rendementsalternatieven waren, gaan dus niet op.

Conclusie

Volgens ons heeft technologie nog mooie jaren voor de boeg, onder impuls van diepgaande en langjarige trends die onze economie en maatschappij op een ongeziene wijze zullen veranderen. We staan nog maar relatief aan het begin van de economische digitalisering. Door de exponentiële datagroei en de demografische ontwikkeling waarbij een steeds groter deel van de beroepsbevolking digitaal geschoold en opgegroeid is, blijft er het komende decennium voldoende zicht op aantrekkelijke langetermijngroei. En als wij dan kijken naar de meest succesvolle bedrijven binnen bijvoorbeeld de S&P500, dan zijn dat sterk overwegend technologiebedrijven. Vaak beschikken deze bedrijven ook nog eens over solide balansen met veel kasmiddelen en geen schulden. Nu er door Covid-19 druk op de dividendbetalingen en aandeleninkopen ontstaat bij ‘oude economie’ bedrijven, komen technologie- bedrijven ook hier vaak als primus uit de bus.

Ook het markttechnische klimaat zit mee. Actieve aandelenselectie blijft wel aangewezen alsook een sterke kennis van de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de ondernemingen. Daar staan we bij Econopolis garant voor dankzij jarenlange ervaring in dit segment.

Marc Langeveld & Siddy Jobe

Marc Langeveld & Siddy Jobe

Marc Langeveld is sinds 1989 actief in de beurswereld en heeft als focus en passie beleggen in Technologie. In de afgelopen 30 jaar heeft Marc als Senior Technologie Analist gewerkt bij verschillende beurshuizen, alvorens hij de switch maakte naar Director of Equity Sales bij Petercam. In 2006 richtte Marc samen met 3 Petercam collega’s Antaurus op, actief in vermogens- en fondsenbeheer, waar hij als directeur verantwoordelijk was voor de selectie van aandelen in het succesvolle Antaurus Europe Fund. In 2016 verkocht Marc zijn belang in het bedrijf en is momenteel Technology Fund Manager bij Econopolis.

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.