Skip to the content

Recyclage levensnoodzakelijk voor circulaire economie

480 kilogram. Zoveel huishoudelijk afval produceerde de gemiddelde Belg vorig jaar. Om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050 zal de komende jaren steeds meer gercycleerd moeten worden. Een circulaire economie is levensnoodzakelijk. Recyclage zou de komende 30 jaar de cumulatieve CO2-uitstoot moeten verlagen met 2.77 gigaton. Op deze manier zou meer dan 70 miljard dollar bespaard kunnen worden. Bedrijven die afvalbeheersystemen of duurzame verpakkingen aanbieden zouden bijgevolg van een sterke seculaire groei dienen te profiteren. 

De wereld is steeds meer aan het urbaniseren. Dat betekent concreet dat steeds meer mensen het plattelandsleven inruilen voor de stad. Vandaag wonen ongeveer 4 miljard mensen in steden. Tegen 2050 zou dit cijfer volgens Hannah Ritchie en Max Roser moeten oplopen tot 7 miljard. Deze groei doet zich vooral voor in emerging markets. Urbanisatie gaat gepaard met een groeiende stroom afval. De afgelopen 100 jaar steeg de hoeveelheid afval al met 1000% en experten gaan ervan uit dat de hoeveelheid afval nog eens kan verdubbelen tegen 2025. De stijgende welvaart en het consumptiepatroon (overconsumptie) van de wereldbevolking zijn hierbij de boosdoeners. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van al het afval. In de ontwikkelde landen zijn papier, plastic, glas en metaal goed voor de helft van al het vuilnis. Laat dat nu net de materialen zijn die veel recyclagepotentieel hebben.

Weet u hoeveel afval alle Belgische bedrijven en huishoudens samen jaarlijks produceren? Het juiste antwoord is 67 miljoen ton. Gemiddeld gezien stond elke Belg vorig jaar garant voor bijna 480 kilogram afval. Volgens Statistiek Vlaanderen werd 44% van dit afval gerecycleerd, 22% ging naar compostering of vergisting, 29% werd verbrand met energierecuperatie en 2,2% werd gestort. Tot slot ging 2,4% naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en kreeg 0,3% de term klein gevaarlijk afval (KGA) mee. Het mag duidelijk zijn dat het minimaliseren van afval, en zoveel mogelijk recycleren van cruciaal belang is om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken.

Circulaire economie

Een onderzoek van de OESO concludeert dat de broeikasgassen van verschillende landen voor meer dan 50% gerelateerd zijn aan materialen. Het is dan ook een understatement om te zeggen dat het verbruik van materialen en grondstoffen een belangrijke oorzaak is van de CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren moeten we volop inzetten op een circulaire economie. Doel is hierbij de afvalberg te doen krimpen en onbruikbare materialen te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Op die manier wordt de impact op het milieu verkleind.

Het mag duidelijk zijn dat een circulaire economie heel wat voordelen heeft. Zo zorgt het voor minder afval, verhoogt het de efficiënte van ingezette bronmaterialen, draagt het op termijn bij tot een competitievere economie én creëert het heel wat jobs.

Bron: https://www.towardszerowaste.gov.sg/

 

De toekomst van recyclage

De komende decennia zal er fors geïnvesteerd moeten worden in afvalbeheersystemen en duurzame verpakkingen. Op industrieel niveau speelt innovatie dus zeker en vast een belangrijke rol. Overheden moeten er een hoofddoel van maken om te investeren in nieuwe recyclagetechnologieën. Zo zou volgens Paul Hawken, de bezieler van het Drawdown project, de komende 30 jaar gerecycleerd papier alleen al de CO2-uitstoot met 0.9 gigaton kunnen verlagen. Gerecycleerd papier stoot namelijk 25% minder CO2 uit dan klassiek papier.

Vooral rond industrieel en huishoudafval liggen er nog heel wat mogelijkheden. Het gebruiken van nieuwe materialen en grondstoffen ter vervanging van oude producten en het storten van afval wegen op ons klimaat. Wanneer we er in slagen om de komende jaren het percentage afval dat gerecycleerd wordt op te trekken van 50% naar 65%, dan zou volgens Paul Hawken de CO2-uitstoot met maar liefst 2.77 gigaton kunnen verlagen. Verder zou op deze manier 71.1 miljard dollar bespaard kunnen worden in de komende 30 jaar.

Duurzame verpakkingen en afvalbeheersystemen troef

Er zijn heel wat bedrijven die de circulaire economie mogelijk maken. Het gaat van efficiënte afvalbeheersystemen tot ondernemingen die zich bezighouden met de recyclage zelf.

Zo is het Noorse Tomra actief in de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van recyclage- en sorteersystemen. Tomra is marktleider in machines om gebruikte glazen en plastic flessen (‘leeggoed’) efficiënt in te zamelen. Daarnaast biedt het ook geavanceerde sorteermachines aan die ervoor zorgen dat er minder voedsel wordt verspild.

Bedrijven zoals onder andere Waste Management, Biffa, Republic Services en Daiseki houden zich op hun beurt bezig met het aanbieden van verschillende soorten afvalbeheersystemen. Ze laten het toe om afvalstoffen te verzamelen, te transporteren en/of efficiënt te recycleren. Zo worden milieuproblemen en risico’s omtrent de volksgezondheid vermeden.

Tot slot houden ook heel wat ondernemingen zich bezig met duurzame verpakkingen. Zo kan voeding langer bewaard worden, en hebben deze een minder grote impact op het milieu. Tot het lijstje bedrijven actief in duurzame verpakkingen rekenen we onder meer Ball (aluminium verpakkingen die een meer duurzaam alternatief zijn in vergelijking met plastic), Smurfitt Kappa (karton), het Zweedse BillerudKorsnäs (papier- en karton verpakkingen), het Britse DS Smith (karton verpakkingen), het Oosternrijkse Mayr-Melnhof (karton) en het Finse Huhtamäki (verpakking voor voeding en dranken).

 

 

 

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere & Pieter Slegers

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.

Pieter Slegers behaalde in 2020 een Master in de Handelswetenschappen (optie Financieel Management) aan de KU Leuven. In zijn master thesis deed hij onderzoek naar de performantie van kwantitatieve beleggingsstrategieën op de Europese aandelenmarkt. Tijdens zijn studies deed Pieter werkervaring op bij onder andere de private banking afdeling van BNP Paribas Fortis, BinckBank en Bolero. Sinds september 2020 vervoegde Pieter het team van Econopolis als Portfolio Analyst.