Skip to the content

Stijgende ETS-prijzen als boost voor duurzame bedrijven

Niet alleen de prijs van bitcoin gaat door het dak, ook de ETS-koers is aan een klim van meer dan 50% bezig sinds het begin van het jaar, en staat dicht tegen de grens van 50 euro. “Misschien zegt ‘ETS’ je niets, maar het is een prijs die onze economie in de komende decennia wellicht meer zal bepalen en vormgeven dan die van bitcoin”, aldus beursexpert Geert Noels vandaag in Het Laatste Nieuws. Hij legt uit wat het is en waarom klimaataandelen interessant zijn als belegger.

ETS (voluit EU ETS, of het Europese Emissiehandel systeem) geeft in feite een prijs weer die een ton CO2 kost via de officiële emissiehandel van de EU. Het is een kost voor ‘vervuilers’, maar ook een opbrengst voor ondernemingen die emissies verminderen of CO2 kunnen omzetten. Op die manier is een lage koers van de ETS-certificaten een goedkope omgeving voor bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten, maar helaas ook een omgeving waarin ondernemingen die oplossingen vinden voor vermindering van uitstoot minder extra inkomsten kunnen genereren. Je begrijpt dat de sterke stijging van de koers in 2021 dus goed nieuws is voor het klimaat en ‘cleantech’-bedrijven, maar slecht nieuws voor de grote uitstoters.

De ETS-koers is op een jaar tijd meer dan verdubbeld. Het systeem bestaat sinds 2005, maar de koers heeft nooit hoge toppen gescheerd. Het is pas sinds 2018 dat de koers herstelde, en in de tweede helft van 2020 begon een ware boom. De recente stijging heeft met twee structurele aspecten te maken: het systeem werd “opgekuist”, er waren te veel “gratis rechten” in omloop. Maar fundamenteler: Europa trekt volop de klimaatkaart als motor van het post-corona-relancebeleid, en dat geeft een enorme boost. Men mag verwachten dat de koers verder zal stijgen (maar minder spectaculair) bij verdere maatregelen en projecten van de EU.

Duurzame belegging

Sinds kort is er, net als bij de bitcoin, ook meer interesse van financiële investeerders. Dat speelt ook een rol. In plaats van bitcoins zou je dus ‘ETS’-certificaten kunnen kopen. Als de koers naar 100 euro gaat, verdubbel je je ‘aandeel’. Het is alleszins een duurzamere belegging dan het energieverslindende bitcoin.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden. De hogere ETS-koersen zijn een grote motor voor bedrijven die die klimaatvriendelijke technologieën verkopen (bv. duurzame bouwmaterialen, gerecycleerde materialen, CO2-afvanginstallaties). Het is ook een boost voor industriële bedrijven die al groener werken ten opzichte van hun concurrenten en op die manier een competitief voordeel hebben. Op die manier is het een stimulans voor beleggingen in hernieuwbare energie (windmolenfabrikanten, bio-energie, zonnepanelen, etc.), groene waterstof (producenten van elektrolyse-installaties, netwerkuitbaters, waterstofproducenten, producenten van waterstofmotoren ...). Verder denken we ook nog aan bedrijven in biogebaseerde economie (bedrijven in biobrandstoffenindustrie) of in de circulaire economie.

Maar er zijn niet alleen winnaars: hogere ETS- prijzen zijn nadelig voor heel wat ondernemingen, en kan sterk wegen op hun aandelenkoers. We denken aan industriële bedrijven die veel vervuilen én qua CO2- efficiëntie achterstand hebben op de concurrentie. Zonder ‘carbon border adjustment mechanismen’ kunnen hoge CO2-prijzen zeer schadelijk zijn voor de Europese industrie die erg CO2-efficiënt werkt ten opzichte van Chinese of Amerikaanse concurrenten.

Samengevat: de sterke stijging van CO2-prijzen in Europa, zoals uitgedrukt in de ETS-prijzen, zal een enorme impact hebben op de economie en de aandelenkoersen. Zonder overdrijven zal het in Europa zwaarder wegen dan de koers van bitcoin. Je kan erop inspelen, en je voordeel halen. Beleggen met het klimaat als begunstigde is dus geen utopie maar een mogelijkheid!

Geert Noels

Geert Noels

Geert Noels is CEO en Hoofdeconoom van Econopolis, een onafhankelijke vermogensbeheerder en economisch adviesbureau. Hij is vooral bekend bij het grote publiek door zijn columns in verschillende kranten en zijn aanwezigheid in economische tv- en radioprogramma's. Zijn advies wordt regelmatig gevraagd door verschillende organisaties en autoriteiten, die zijn creatief denken en volledig onafhankelijke macro-economische visie waarderen. Hij is auteur van Econoshock (2008), dat handelt over de zes schokken die momenteel onze economie, maatschappij en dagelijks leven veranderen. Econoshock vormt ook de basis en de leidraad voor de strategieën van Econopolis. Onlangs kwam zijn tweede boek Gigantisme (2019) uit. Gigantisme is een stevig pleidooi tegen bedrijven en organisaties die steeds groter en machtiger worden. Het doodt gezonde concurrentie, leidt tot niet duurzame groei en brengt de mens in verdrukking. In Gigantisme stelt Geert tien oplossingen voor die de economische spelregels bijstellen, de giganten temmen en de mens en het milieu weer een plaats geven in de wereldeconomie. De toekomst zal kleiner, trager en menselijker zijn.