Skip to the content

Mister Market is weer manisch- depressief!

Mister Market is weer manisch-depressief!

De afgelopen twee weken waren een heuse rollercoaster op de wereldwijde financiële markten. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus gingen de beurzen fors lager. Vooral vorige week was een rampweek voor aandelenbeleggers. Veilige havens waren bijzonder populair, waardoor het volume aan obligaties met negatieve rente verder toenam. Ook goud was zeer gezocht. Toch is er niet zo heel veel veranderd.

Een perfecte illustratie van de grillen van Mister Market vindt u terug in onderstaand artikel:

 

Inderdaad, na de slechtste beursweek sinds 2008 is deze week de beste sinds 2011 voor de Amerikaanse Dow-Jonesindex. Kunnen bedrijven op een week tijd zoveel in waarde schommelen? Het is erg onwaarschijnlijk.

Toch is dit gedrag dat perfect overeenkomt met de ‘persoonlijkheid’ van Mister Market. Dit is een allegorie die voor het eerst voorkwam in het boek van Benjamin Graham, de peetvader van het valuebeleggen, genaamd The Intelligent Investor uit 1949. Mister Market heeft niet de meest standvastige persoonlijkheid, zoals Graham al aangaf.

Hij is een wisselvallige belegger die zijn beslissingen grotendeels laat afhangen van hoe hij zich voelt die dag. Graham vraagt de lezer om het anders aan te pakken.

Hij wil de lezer immers aansporen om zich in te beelden dat hij één van de twee eigenaars is van een zaak, samen met een vennoot die Mister Market heet. De vennoot biedt zijn aandelen in de zaak vaak te koop aan, of wil die van de andere vennoot overkopen. Dat is wat we manisch-depressief gedrag noemen. De schatting van de waarde van de zaak is van zeer pessimistisch de ene dag tot zeer optimistisch de andere dag. Het staat de lezer vrij om de aandelen al dan niet te kopen. Het maakt Mister Market trouwens niet veel uit wat de lezer beslist. De volgende dag staat hij alweer klaar met een ander aanbod…

Wie zijn emoties de bovenhand laat halen wanneer hij belegt, komt vaak bedrogen uit. Zeker in zeer volatieler periodes, zoals de afgelopen twee weken, is het moeilijk om het hoofd koel te houden. Toch is dit een essentiële voorwaarde voor wie op lange termijn goed en verstandig wil beleggen.

Ten prooi vallen aan de grillen van Mister Market is de beste manier om op lange termijn ondermaatse beleggingsresultaten te behalen.

Hoe moet het dan wel?

Ten eerste moet de belegger zich, zoals Graham ook al aangaf, meer gedragen als de eigenaar van een zaak in plaats van een vluchtige aandeelhouder. ‘Slow money’ als het ware.

Ten tweede, en dat hebben we in een vorige blogpost geschreven, is een eenvoudige en doeltreffende manier om uw emoties en het aspect van de timing uit te schakelen een regelmatige belegging in een goed gespreid fonds. Dat kan maandelijks of driemaandelijks.

Laat de markt naar u komen, in plaats van dat u naar de markt komt. Laat de wispelturige Mister Market maar doen.

Maxim Gilis

Maxim Gilis

Maxim Gilis behaalde in 2015 een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn master thesis handelde over aandelendiversificatie in groeilanden. Vervolgens behaalde hij een aanvullende Master of Finance aan de Antwerp Management School, waar hij onderzoek deed naar duurzaam investeren voor een Europese asset manager. In de zomer van 2016 vervoegde Maxim het team van Econopolis als Fund Management Analyst.

comments powered by Disqus