Skip to the content

[Video] Economisch en financieel nieuws: update

Het zijn interessante tijden voor de wereldeconomie en de financiële markten. De handelsoorlog tussen Amerika en China blijft escaleren. In oktober gaan de Amerikaanse en Chinese delegaties opnieuw samenzitten om polsen hoe diep het water is. Een oplossing lijkt nog niet voor meteen. 

 

Hoewel de industriële sector sterk onder het handelsconflict lijdt, blijft de dienstensector groeien. Maar ook die begint stilaan te verzwakken. Naarmate de handelsoorlog blijft aanslepen, wordt de situatie precairder. 

Wereldwijd grijpen de centrale bankiers in. Zo kondigde de Europese Centrale Bank aan opnieuw een kwantitatieve versoepeling aan door maandelijks voor €20 miljard aan obligaties op te kopen, bovenop de herinvestering van aflopende, eerder aangekochte obligaties. Mario Draghi wees ook op de verantwoordelijkheid van lokale overheden. Hij noopte hen meer te investeren en de economie door middel van een ‘fiscal policy’ te stimuleren. 

Grotere risico's voor beleggers

Door de rentes zo laag te houden sturen centrale bankiers bij investeerder aan op grotere risico’s, bijvoorbeeld door meer te beleggen in aandelen. Ook Econopolis heeft het aandelenpercentage en inflatie-geïndexeerde obligaties in de portefeuilles recent verhoogd via kleine correcties.

Jeroen Kerstens

Jeroen Kerstens

Jeroen Kerstens behaalde de Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in juni 2015 waarna hij zich verder specialiseerde met een bijkomende Master of Finance aan de Antwerp Management School. Na een stage bij een Europese asset manager vervoegde Jeroen Econopolis in juli 2016. Hij beheert portefeuilles voor zowel private als institutionele klanten. Tevens is Jeroen lid van het Asset Allocatie Committee en het Investment Committee door als macro-econoom beide comités van een economische outlook te voorzien.

comments powered by Disqus