Skip to the content

Geen personencultus bij Econopolis, wél slimme samenwerking

In de Financial Times van 28 oktober jongstleden verscheen een interessant artikel over zogenaamde ‘star fund managers’. Dat zijn fondsbeheerders die een zeer sterke reputatie hebben opgebouwd, om welke reden dan ook, en vaak in de media komen met uitgesproken meningen.

Het probleem is echter dat, zoals de FT ook al schrijft, er een ‘persoonlijkheidscultus’ wordt gecreëerd rond deze fondsbeheerders. Iedereen kan fouten maken, en de financiële markten zijn dermate complex dat fouten snel gemaakt zijn. Wanneer de verwachtingen dan zo hooggespannen zijn, zoals bij deze ‘sterren’, dan donderen ze van hun voetstuk, vaak met catastrofale gevolgen voor de asset manager bij wie hij tewerkgesteld is.

Enorme groei

De asset management sector is de jongste tien jaar, net in de periode waarin Econopolis werd opgericht, enorm sterk gegroeid. De vijf grootste asset managers ter wereld hebben maar liefst 25 procent méér activa onder beheer dan de vijf grootste banken ter wereld. Dat betekent dat talrijke systemische problemen die het bankmetier problematisch hebben gemaakt, met name concentratierisico, interconnectiviteit, schuldhefbomen en procyclicaliteit, zich ook beginnen te weerspiegelen in het fondsbeheer. Het zijn thema’s die onze oprichter Geert Noels ook aankaart in zijn boek #Gigantisme.

ECB

De ECB stelde vorig jaar al dat fondsbeheerders en hun cliënten steeds meer blootstelling beginnen te krijgen aan activa van lagere kwaliteit, die vaak ook minder liquide zijn en vaker met elkaar zijn verbonden, zonder dat beleggers dit vaak weten. Wanneer beleggers beginnen te beseffen waarin ze belegd zijn, kan dit verkoopgolven in gang steken.

De regelgevers zijn zich bewust dat er mogelijk systemische risico’s in het fondsbeheer zitten. De Financial Stability Board kondigde in 2017 al aan dat ze enkele asset managers wilde toevoegen aan de lijst van wereldwijde systemische financiële instellingen. Maar hoe sluit dit alles aan bij het concept van ‘star fund managers’?

Risico’s spreiden

Bij het fondsbeheer is het beter om in een (klein) team te werken, vinden we bij Econopolis. Dat betekent dat het een uiting is van gezond verstand om risico’s, die inherent zijn aan fundmanagement, door een klein maar flexibel team van fondsbeheerders te laten managen, uiteraard met een sterke compliance- en riskafdeling.

Bij Econopolis worden de fondsen en mandaten beheerd door minstens twee collega’s die perfect op elkaar zijn afgestemd en elkaar challengen. Die kleinschalige organisatie laat toe dat fondsbeheerders nog steeds de ‘credits’ krijgen voor de convicties die ze toepassen in de portefeuille. Het is dus zeker geen verwaterd ‘consensus’ beheer dat je terugvindt bij de zeer grote instellingen, maar wel actief beheer dat wars van benchmarks belegt in bedrijven die voldoen aan strenge kwaliteitsvereisten en duurzame kenmerken hebben.

Deze aanpak heeft als grote voordeel voor onze klanten dat we bijzonder transparant zijn. We leggen onze investeringsstrategie uit aan onze klanten op een zeer verstaanbare en toegankelijke wijze, zodat deze in detail begrijpen wat we doen en waarom. Onze fondsen en mandaten zijn dus geen ‘black boxes’ met ingewikkelde strategieën en producten, maar steeds uitlegbaar en verdedigbaar.

Belangrijk is dat onze beheerders en analisten allemaal een ‘open space’ delen die het mogelijk maakt om gemakkelijk ideeën met elkaar uit te wisselen. Dat zorgt voor de nodige ‘checks and balances’. Vanuit een oprechte bekommernis om de wereld, onze klanten en onze medewerkers screenen we onafgebroken onze eigen ideeën, strategie en beslissingen. We gaan niet blind uit van het eigen grote gelijk, maar bekijken eigen inzichten kritisch.

Iedereen is specialist op zijn vlak en dat zorgt voor portefeuilles die op elk vlak in evenwicht zijn omdat iedereen zijn input kan leveren in het beleggingsproces.

Bij Econopolis is dus iedereen een ‘ster’!

Gregory Christians

Gregory Christians

Eens afgestudeerd als handelsingenieur ging Gregory Christians meteen aan de slag in de financiële markten als institutional equity sales, grotendeels in New York. In 2006 maakte hij met UBS Belgium de stap van Institutional naar Private Banking als verantwoordelijke voor de beleggingen en de Wealth Planning afdelingen. Hij werd in 2011 lid van het directiecomité en het raad van bestuur, een functie die hij behield bij Puilaetco Dewaay na de overname van UBS Belgium in mei 2015. Sinds januari 2018 werkt Gregory bij Econopolis mee aan de ontwikkelingen van de private banking activiteiten en van nieuwe producten.

comments powered by Disqus