Skip to the content

Dividendaandelen zijn vandaag interessanter dan negatieve rentevoeten

De bekende obligatiebelegger Bill Gross, die een van de medeoprichters was van Pimco in 1971 en de asset manager deed uitgroeien tot een wereldwijd ‘powerhouse’ met 2 biljoen dollar onder beheer voor hij aan de slag ging bij Janus, ziet nu meer potentieel in dividendaandelen dan in obligaties met negatieve rente. Dat schreef hij onlangs in een opgemerkt opiniestuk, het eerste sinds zijn pensionering.

Tragere groei

Gross waarschuwt beleggers voor een tragere wereldwijde economische groei, en stelt dat dubbelcijferige rendementen op aandelen tot het verleden behoren. Dat sluit aan bij een recent optreden van de Zwitserse macro-econoom Felix Zulauf in Brussel, die stelde dat beleggers de komende tien jaar een rendement van slechts 2,5 procent mogen verwachten op wereldwijde aandelen, inclusief dividenden.

In obligaties met een negatieve rente ziet hij al helemaal geen potentieel meer. Gross stelt voor dat beleggers eerder aandelen met een veilig en duurzaam dividend aanhouden. Gross ziet ook een duidelijk verband tussen de steeds dalende rentevoeten op overheidspapier en de stijgende aandelenkoersen. ‘De aandelenstijging van zowat 15 procent in 2019 is te danken aan het feit dat 10-jarige Amerikaanse overheidsobligaties hun rentevoeten met 80 basispunten hebben zien dalen.’

Einde van de boost

Gross is ook behoorlijk kritisch voor de centrale bankiers, net zoals Econopolis. ‘… negatieve rentevoeten beroven kleine spaarders en grote financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen van hun vermogen om een historisch gegarandeerd meerrendement te verdienen.’

Beter dan negatieve rentes

Econopolis vindt dat het ook beter is om met het oog op de lange termijn te beleggen in kwalitatieve aandelen dan in obligaties die een zeker verlies zullen opleveren. De pool van negatief rentende obligaties bedraagt nu al 15.000 dollar. Dat is niet houdbaar en voor beleggers hoegenaamd niet aantrekkelijk. Bij Econopolis gaan we eerder kijken naar segmenten in de obligatiemarkten die nog wel rendement opleveren, zoals kwalitatieve bedrijfsobligaties en ook schuldpapier uit de groeilanden. Het is echter een kwestie van spreiding en gezonde diversificatie.

Dividenden zijn belangrijk

Op langere termijn zijn dividenden erg belangrijk voor het totale rendement van een aandelenbelegging. Ruwweg twee derde van het totale rendement is zelfs afkomstig geweest van het dividend wanneer we teruggaan tot de vroege jaren 70.

Het dividend is een teken van vertrouwen van het management en een onmiddellijke en tastbare vergoeding voor beleggers. Doorgaans worden dividendverlagingen dan ook sterk afgestraft op de beurs.

Bij Econopolis is het dividend één van de aspecten die we bestuderen wanneer we een aandelenpositie kopen, maar andere aspecten zoals de sector waarin het bedrijf actief is, de kwaliteit van het management en het businessmodel zijn zeker zo belangrijk.

We laten ons enkel leiden door de expertise van onze analisten en onze eigen kernwaarden. Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de inzichten beschreven in ‘Econoshock’ en ‘Gigantisme’ van Econopolis-oprichter Geert Noels.

Gregory Christians

Gregory Christians

Eens afgestudeerd als handelsingenieur ging Gregory Christians meteen aan de slag in de financiële markten als institutional equity sales, grotendeels in New York. In 2006 maakte hij met UBS Belgium de stap van Institutional naar Private Banking als verantwoordelijke voor de beleggingen en de Wealth Planning afdelingen. Hij werd in 2011 lid van het directiecomité en het raad van bestuur, een functie die hij behield bij Puilaetco Dewaay na de overname van UBS Belgium in mei 2015. Sinds januari 2018 werkt Gregory bij Econopolis mee aan de ontwikkelingen van de private banking activiteiten en van nieuwe producten.