Skip to the content

Bank of England stelt dat bedrijven dringend klimaatrisico’s moeten aanpakken

De gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, stelt dat bedrijven en sectoren die niet de nodige inspanningen leveren om hun koolstofuitstoot in de toekomst te reduceren tot nul, uiteindelijk geen reden van bestaan meer zullen hebben en failliet zullen gaan.

Carney is niet de eerste de beste wanneer het over klimaatverandering gaat. Hij spreekt duidelijk geen loze woorden. Hij gaf in september 2015 een befaamde speech, genaamd ‘Tragedy of the Horizon’. In die speech gaf Carney aan dat klimaatrisico een belangrijk risico is voor bedrijven.

Toentertijd was het klimaatrisico nog niet zo’n prangend vraagstuk als vandaag. Carney kreeg toen ook heel wat kritiek te slikken. Er werd immers gesteld dat het helemaal de taak niet was van een gouverneur van een centrale bank om dergelijke uitlatingen te doen. Carney ging zijn boekje te buiten, vonden verschillende critici. In latere speeches bleef Carney echter resoluut de klimaatrisico’s aanhalen, en dat siert hem. Vandaag, vier jaar later, is het klimaatrisico een belangrijk issue geworden. De integrale speech van Carney kunt u hier nog eens nalezen: https://www.bis.org/review/r151009a.pdf.

In een recent interview aan de Britse kwaliteitskrant The Guardian gaat Carney nog een stapje verder. Hij stelt immers dat “bedrijven die geen inspanningen leveren, door beleggers zullen worden afgestraft en failliet zullen gaan.” Hij vertelde in het interview ook dat de globale energietransitie die vereist is om de klimaatcrisis aan te pakken kan leiden tot een abrupte financiële crash. Hij zegt dat hoe langer het duurt om de uitstoot terug te dringen, hoe groter het risico op een crash wordt.

20.000 miljard dollar

De Bank of England heeft gesteld dat activa ter waarde 20.000 miljard dollar waardeloos kunnen worden indien men alles op zijn beloop laat en de klimaatrisico’s niet terdege aanpakt. Dat sluit aan bij het risico van de ‘stranded assets’ dat specialisten ook al verschillende keren aanhaalden. Stranded assets zijn doorgaans fossiele brandstofbronnen die waardeloos worden indien de regelgeving nog strenger wordt. Econopolis houdt hier terdege rekening mee bij de keuze van de bedrijven in de portefeuille.

Carney is echter ook helemaal geen doemdenker, want hij ziet ook positieve kanten aan het verhaal. Hij stelt immers ook dat bedrijven en partijen die het nodige doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, veel geld kunnen verdienen. Vooral de Britse economie doet het goed, zegt hij.

Transparantie

Carney stelde dat het bijzonder is dat bedrijven transparant communiceren over de risico’s die klimaatverandering inhoudt voor hun activiteiten. Dat is met name erg belangrijk om de overgang naar een lagekoolstofeconomie vlot te laten verlopen. ‘Er zijn sectoren en bedrijven die in de toekomst zullen floreren, omdat ze deel uitmaken van de oplossing, vertelde hij. In juli stelde hij al: ‘bedrijven die zich niet aanpassen, zullen ongetwijfeld failliet gaan.’

Britse economie

De Britse economie krijgt het nodige lof toegezwaaid van Carney. Hij stelt het volgende in het interview: ‘Het UK blijft een voortrekkersrol spelen op het vlak van klimaatverandering, en kan profiteren van de maatregelen omdat het een financieel centrum is dat op een slimme manier omgaat met het klimaat en bedrijven heeft die geen koolstofdioxide uitstoten. Het Britse financieel systeem is ongetwijfeld een van de economieën die het klimaatrisico het beste managet. Het VK kan die voorsprong aanwenden in het voordeel van het land en in het voordeel van de wereld. De Britse economie heeft heel wat troeven.’

Duurzaamheid bij Econopolis

Zoals u ondertussen weet, maakt duurzaamheid al sinds het prille begin deel uit van het DNA van Econopolis, zowel bij onze bedrijfsvoering als ons fondsmanagement. Al meer dan tien jaar geleden werd klimaatverandering aangehaald als een majeur risico in het boek ‘Econoshock’. Zoals Carney stelt, gaat het echter niet allemaal om risico’s, maar ook om opportuniteiten die wij identificeren aan de hand van grondige bottom-up selectie. Bedrijven die oplossingen bieden voor het klimaatprobleem, zowel door hun technologie als bedrijfsprocessen, zullen floreren in de toekomst. Een extra bewijs van ons engagement is het feit dat we in augustus ondertekenaar van de PRI van de Verenigde Naties zijn geworden: https://www.econopolis.be/nl/blog/posts/2019/august/verenigde-naties-erkennen-econopolis-als-maatschappelijk-verantwoord-investeerder/.

Maxim Gilis

Maxim Gilis

Maxim Gilis behaalde in 2015 een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn master thesis handelde over aandelendiversificatie in groeilanden. Vervolgens behaalde hij een aanvullende Master of Finance aan de Antwerp Management School, waar hij onderzoek deed naar duurzaam investeren voor een Europese asset manager. In de zomer van 2016 vervoegde Maxim het team van Econopolis als Fund Management Analyst.