Skip to the content

Jeroen Kerstens

Jeroen Kerstens

Jeroen Kerstens behaalde de Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in juni 2015 waarna hij zich verder specialiseerde met een bijkomende Master of Finance aan de Antwerp Management School. Na een stage bij een Europese asset manager vervoegde Jeroen Econopolis in juli 2016 als Wealth Management Analyst. Hij staat de Wealth Managers bij in het beheren en rapporteren van de portefeuilles en is daarnaast ook macro-econoom.