Skip to the content

Hoe duurzaam zijn groene obligaties?

groene obligatie

Er gaat een groene golf door de beleggerswereld. Vorige maand verzamelden 117 investeerders uit veertien landen in geen tijd 750 miljoen euro voor een duurzame obligatie van de Vlaamse overheid. En vorige week nog haalde de Nederlandse overheid 6 miljard op voor een groene obligatie. Vanwaar dat plotse succes? En zit er geen schaduwrandje aan de groene beleggersgolf?

Amper 7 minuten na opening van de veiling voor de eerste groene staatsobligatie van Nederland was er al voor ruim 10 miljard ingetekend op de groene obligatie. De veiling sloot uiteindelijk de deuren met 21,1 miljard euro op de teller. Uiteindelijk gaf de Nederlandse overheid 6 miljard uit aan een brede groep investeerders uit binnen- en buitenland.

Het enthousiasme voor groene beleggingen wereldwijd is groot. Ook van bedrijven. Zo gaf Apple 2,5 miljard dollar uit aan groene obligaties, het grootste bedrag van alle Amerikaanse bedrijven.

 

Vijftig tinten groen

Kapitaal uit groene obligaties wordt uitsluitend gebruikt voor duurzame projecten. In het geval van Nederland gaat het om investeringen in onder andere duurzame energie, het spoor en dijkbouw. Het levert de Nederlandse staatsobligatie een triple A-waardering op. Ook de privésector is overigens geïnteresseerd. Zo investeert Apple in een veertigtal milieu-initiatieven over heel de wereld, inclusief zijn eigen energievoorziening.

Ongetwijfeld nobele doelen, maar zijn ze allemaal even groen? Wie beoordeelt de duurzaamheid van dergelijke investeringen?

Daar waar kredietbeoordelaars kunnen terugvallen op harde, financiële gegevens, moeten groene beoordelaars het doen met zachtere data. Een rapportageplicht over de mate van duurzaamheid ontbreekt, en ook over de definities van wat groen is en wat niet bestaan grote verschillen.

 

5 Green Bonds Principles

Om toch enige mate van regulering mogelijk te maken stelde de International Capital Markets Association (ICMA) de zogenaamde Green Bond Principles op. Dat zijn vrijwillige richtlijnen voor een transparante verslaggeving bij de uitgifte van een groene obligatielening, zodat investeerders beter inzicht krijgen in de kenmerken van de obligatie.

De Green Bonds Principles omschrijven de volgende standaarden:

  1. de aanwending van de opbrengsten
  2. het proces waarmee projecten geselecteerd en geëvalueerd worden
  3. het beheer van de opbrengsten
  4. de rapportering naar belanghebbenden
  5. richtlijnen voor een externe review door derden.

In de praktijk worden groene obligaties gebruikt om projecten te financieren in drie grote domeinen:

  • energieprojecten met een lage CO2-uitstoot, in het bijzonder hernieuwbare energie, CO2-opslag en waste-to-energy-projecten (afval omzetten in warmte of elektriciteit)
  • projecten rond energie-efficiëntie van gebouwen, industrie en transport
  • projecten rond milieu en landgebruik, in domeinen als landbouw, bosbouw, water, afvalbeheer en aanpassingen aan de klimaatverandering.

 

Conclusie?

Voor de milieubewuste belegger vormen groene obligaties een duurzaam alternatief. Hou er wel rekening mee dat de ene groene obligatie de andere niet is. Laat u dus goed informeren alvorens u investeert.
Michaël De Man

Michaël De Man

Michaël De Man behaalde het diploma van Master in economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2005. Gedreven door een grote interesse in beleggen besloot hij een Master in Banking and Finance te volgen aan dezelfde universiteit. Daarna startte hij als obligatiespecialist bij een Belgische grootbank. In deze periode werd hij ook CFA charterholder. In de nasleep van de financiële crisis besliste hij zich toe te leggen op risicobeheer. Eind 2015 vervoegde Michaël het beleggingsteam van Econopolis. Vandaag is hij Head of Fund Management.

comments powered by Disqus