Skip to the content

De magie van kwantumcomputers: technologie van de toekomst

Sinds de jaren ’60 neemt de rekenkracht van computers exponentieel toe. Maar die evolutie heeft stilaan zijn fysieke grenzen bereikt, terwijl de vraag naar krachtigere processoren nooit luider heeft geklonken dan vandaag. De oplossing? Kwantumcomputers, een totaal nieuwe maar veelbelovende technologie die de toekomst van data-processing op zijn kop kan zetten.

Qubits, de magische bouwstenen van kwantumcomputers

Kwantumcomputers maken gebruik van kwantumtechnologie, die in niets te vergelijken is met hoe klassieke processoren en chips werken. Traditionele computers slaan data binair op (in bits: 0 of 1), terwijl kwantumcomputers ‘qubits’ gebruiken. Ze zijn niet-binair en kunnen bestaan in een ‘superpositie’ of combinatie van 0 en 1. Een qubit kan bijvoorbeeld 60 procent 0 zijn en 40 procent 1. Met andere woorden: exacte waarden zijn niet van toepassing. En dat is precies de grote kracht van kwantumtechnologie.

 

 

In het filmpje hieronder legt computerwetenschapper en astrofysicus Shohini Ghose uit wat dat betekent aan de hand van het spelletje ‘kop of munt’.

 

 

Kwantumverstrengeling of ‘quantum entanglement’

Dit wil zeggen dat kwantumcomputers theoretisch sneller kunnen zijn in het oplossen van problemen dan klassieke computers. Hun rekenkracht wordt bovendien nog versterkt door wat wetenschappers ‘quantum entanglement’ (kwantumverstrengeling) noemen. Wanneer verschillende qubits gebruikt worden, gaan ze met elkaar communiceren, ongeacht hoe ver ze zich van elkaar bevinden. De processorkracht van een kwantumcomputer neemt daardoor nog toe.

Superpositie en verstrengeling zijn de twee concepten die de kwantumcomputer definiëren. Dat qubits meer data kunnen opslaan en bovendien met elkaar kunnen communiceren geeft wetenschappers de hoop dat deze technologie zal bijdragen om totnogtoe onoplosbare problemen op te lossen.

 

Kwantumtechnologie en de belegger

Tot voor kort hadden enkel universiteiten aandacht voor kwantumtechnologie. Vandaag vinden echter steeds meer projecten hun weg van de academische naar de bedrijfswereld. De financiering gebeurt veelal door risicokapitaalinvesteerders. Toch blijft het totale aantal investeringen eerder beperkt.
Enkele voorbeelden:

  1. D-Wave Systems: 205 miljoen USD
  2. Rigetti Computing: 120 miljoen USD
  3. 10bit: 45 miljoen CAD
  4. Cambridge Quantum: 19 miljoen USD
  5. Zapata: 21 miljoen USD

De laatste in dit lijstje is een startup die geld ophaalde bij onder andere BASF Ventures en Robert Bosch Ventures. Zapata ontwikkelt een softwareplatform en applicaties voor kwantumcomputers. BASF gelooft dat de technologie in staat moet zijn complexe vraagstukken op te lossen en nieuwe producten versneld op de markt te brengen.

 

Wat brengt de toekomst voor kwantumtechnologie?

Als bedrijven erin slagen nieuwe technologie succesvol te implementeren, dan zorgt dat doorgaans voor:

  1. een stijging van de omzet
  2. een daling van de kosten
  3. een daling van de kostprijs van investeringen.

We geloven volop in het potentieel van kwantumtechnologie, maar denken dat de technologie pas over drie tot zeven jaar écht zal doorbreken. Dat verklaart ook waarom er vandaag nauwelijks mogelijkheden zijn voor investeerders.

Er zijn wel enkele toeleveranciers actief, zoals Oxford Instruments (ontwikkelaar van nanotechnologische tools en systemen), Agilent Technologies (technologieontwikkelaar voor laboratoria) en Cray (marktleider in ‘supercomputing’), maar de impact van kwantumtechnologie op hun omzet is eerder beperkt.

 

 

Conclusie?

Spelers als Taiwan Semiconductor, Intel, ASML en ASMI zullen nog enige tijd profiteren van de toenemende vraag naar kleinere en krachtigere chips. Maar stilaan zal het belang van kwantumtechnologie toenemen. Dat is het moment dat ook de traditionele spelers op de kar zullen springen.

Wil u meer weten over kwantumcomputers? Volg onze samengestelde lijst op Twitter met interessante personen en organisaties die actief zijn in de kwantumwereld.

Siddy Jobe

Siddy Jobe

Siddy Jobe behaalde het diploma van Master in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en van Master in Financieel Management aan de Vlerick Business School. Gepassioneerd door innovatie en ondernemerschap, nam hij ook deel aan een Executive Master in Venture Capital aan de Berkeley Haas School of Business. Voordat hij bij Econopolis kwam, leidde hij het Investor Relations & Treasury-departement van Orange Belgium, een beursgenoteerd telecombedrijf, gedurende 6 jaar. Siddy bekleedde ook de positie van Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof tussen 2005 en 2012. Verder is hij ook actief in de adviesraad van StartupVillage en The Beacon, een business- en innovatieknooppunt in Antwerpen dat zich richt op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie, logistiek en slimme stad.

comments powered by Disqus